de sleutelZoals u wellicht weet zou Wijkcentrum De Sleutel aan het eind van dit jaar (december 2013) gesloten worden als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen op de subsidie voor de wijkcentra in Amersfoort.

Tijdens een werkbezoek aan Soesterkwartier in juni ’13 heeft wijkwethouder Lubbinge in Wijkcentrum De Sleutel de bezoekers en gebruikers het volgende toegezegd:

Wijkcentrum De Sleutel kan dit seizoen, in ieder geval tot de zomer van 2014, open blijven.

Wethouder Lubbinge zal in het College van B&W draagvlak zoeken voor het idee om Wijkcentrum

De Sleutel open te houden tot aan de realisatie van een nieuw activiteitencentrum in het hart van Soesterkwartier aan de Noorderwierweg.

Wethouder Lubbinge juicht het toe als de huidige gebruikers van De Sleutel met elkaar een plan uitwerken om dit wijkcentrum voorlopig open te houden. De gemeente helpt dan bij het oplossen van vragen en problemen hierbij.

Als gevolg van diezelfde bezuinigingen is WELZIN (voorheen SWA) vanaf 1 januari 2014 niet langer in staat om het beheer en de exploitatie van wijkcentra zoals De Sleutel voort te zetten, omdat WELZIN daarvoor het personeel niet meer in dienst heeft.

Een groep vrijwilligers van De Sleutel heeft afgelopen zomer contact gezocht met WELZIN om te kijken wat de mogelijkheden zijn om na 1 januari 2014 de Sleutel toch open te houden. Vervolgens is deze groep vrijwilligers in gesprek gegaan met SRO (de ‘huisbaas’ van het centrum) en met Ravelijn (levert vrijwilligersondersteuning) om hun plannen verder te ontwikkelen. De groep vrijwilligers overweegt om vanaf 1 januari 2014 het beheer en een deel van de exploitatie van het wijkcentrum op zich nemen. Omdat op de subsidie voor dit wijkcentrum bezuinigd is (zie hierboven), kunnen zij het centrum straks alleen open houden wanneer er voldoende opbrengsten komen uit bijvoorbeeld de verhuur van zaalruimte en de bar.

De vrijwilligers hopen, met ondersteuning van SRO, Ravelijn, WELZIN en de Gemeente, hun plan in november gereed te hebben. Zij zullen dit plan bespreken met de Gemeente, maar ook zeker met u. Deze groep vrijwilligers kan de verantwoordelijkheid voor De Sleutel alleen op zich nemen wanneer iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Indien de gemeente akkoord gaat met dit plan, zult ook u hierover uitvoerig geïnformeerd worden. U krijgt dan antwoord op vragen als: “Hoelang blijft de Sleutel nog open?”, “Wie worden de nieuwe ‘gezichten’ van de Sleutel?”, “Kunnen we als vrijwilligers meewerken om De sleutel open te houden?”, “Wat wordt de nieuwe huurprijs voor zaalruimte?”, “Wat zijn de toekomstplannen voor De Sleutel?, etc.

Mede namens de groep vrijwilligers vraag ik u om uw activiteiten in De Sleutel dit najaar voort te blijven zetten. Hiermee geeft u de groep vrijwilligers de beste kans om het centrum volgens jaar levendig en in vol bedrijf over te nemen.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de groep vrijwilligers van De Sleutel, SRO, Ravelijn en WELZIN,