Logo-WBT1-150x150Sinds lange tijd weer een WIJKTAFEl in het Soesterkwartier, alwaar bewoners uit de wijk mee praten over de nieuwe vorm van inrichting, op het gebied van Welzijn en Zorg in de meeste brede zin.

De aanleiding van deze WIjktafel, eigenlijk het sluitstuk maar ook het nieuwe begin van een nieuwe tijd, omtrent de plannen van de organisatie “indebuurt033”.

14 november 2016, de Emmaüskerk was het decor van bewoners ( deels als beroepsmatige bewoner), flapovers, viltstiften en plakbriefjes. Jan Herman Koller, namens de stichting Amersfoort West, met als secondanten. Jose Heideveld, Nel Groenendijk en Karel van Rooy (notulist).

dsc_2381De avond was opgedeeld in twee periode’s, voor de pauze, werden 8 thema’s behandeld, waarop de bewoners hun mening konden geven. te weten. Sport en bewegen: Onderwijs: Jongeren: Continuïteit; Sociaal Isolement: Verborgen Armoede; Senioren en Mobiliteit.. Dit afgezet,tegen de specifieke doelstellingen voor het Soesterkwartier. Een powerpont demonstratie , gaf de werkwijze en structuren van het Sociaal domein aan en hoe de subsidie verdeeld gaat worden. Voor het Soesterkwartier is op jaarbasis E- 110.000.– te verdelen.

Per Thema, kon men aanvullingen geven, die men belangrijk vond, mede door het ontbreken, of deels niet verwoord in het concept Jaarplan. Het werd een veelvoud van opmerkingen, aanvullingen en toevoegingen.

Het Soesterkwartier heeft dermate veel activiteiten en organisaties/ verenigingen, dat er een “mega”lijst uit zou kunnen ontstaan. Men heeft zich beperkt tot de hoofdzaken.

In het kort verwoord: De rode cijfers geven, de mate van belangrijkheid aan, die de inwoners hier aangaven.

Sport en Bewegen aangevuld met:

dsc_2409Diverse sport en ontspanningsverenigingen, van klein naar groot, waarbij de vraag wordt gesteld, of alle verenigingen, niet op een andere wijze finacieel worden geholpen. ( of selfsupporting zijn).           [5}

Onderwijs een scala aan verwantschappen;   [3]dsc_2405

Door de bewoners werden wel alle stromingen in het SK aangehaald. Met name is gewezen op de schoolbegeleidingen, opvang situaties en de aanwezigheid van Scholen der Kunsten en de Hogeschool Utrecht, die deel uit maken van het SK.  Ook door niet onderwijs- instellingen wordt bv taallessen of huiswerkbegeleiding gedaan. Bv. Bij Bosshardt, of de RESET en de Nieuwe Sleutel (DNS).

Jongeren een veelvoud van aantekeningen: [20]

dsc_2395Vele organisaties houden zich op een of andere wijze bezig met jongeren boven de 12 jaar. Onder de 12 jaar ziet men toch dat scholen de aangewezen taak hebben. Er zijn uitzonderingen en ook overlappingen in de leeftijdsgrens. Een voorbeeld is de Woeste Woensdagmiddag in de RESET waar aan huiswerkbegeleiding wordt gedaan. Ook de redactie  van de Wijkwebsite heeft jongeren onder de 12 jaar in een  jeugd Persbureau. Een waslijst van organisaties werd op de “flapover”aangetekend.

Continuiteit: wat vooral moet blijven: [41]  dsc_2407

Een pittig onderwerp, maar al snel verschenen toch verschillende doelstellingen. Sociale Raadslieden van Stadsring51 terug in de wijk: Buurthuis de Nieuwe Sleutel: Heb je even voor mij ( netwerk); Bij Bosshardt: Wijkmuseum: Wijkwebsite: Ravelijn: Bewonerscommissie Puntenburg om maar een paar zaken te noemen.

Sociaal Isolement:  [18]

dsc_2412Hier werd voornamelijk de rol weggelegd voor de maatschappelijke dienstverlening, zoals de Kerken/ Buurthuis DNS; Ouderensteunpunt; Buurtnetwerken; Bij Bosschardt; De Zonnebloem; Mamacafe; info033; De Wijkwebsite en Wijkleerbedrijf en ook particuliere opvang.

Verborgen Armoede;  [28]dsc_2406

Eigenlijk is hier de aanvulling van belanghebbende, gelijk aan wat er bij overige thema’s ook is ingevuld. Dezelfde organisaties, houden zich op meerdere van deze thema’s bezig.

Senioren en Mobiliteit  [5]

dsc_2410Hier wordt opgemerkt dat de Ouderenbond actief is in geheel Amersfoort.Maar ook binnen het Soesterkwartier is er op verschillende locaties, aandacht voor senioren. T.a.v. de Mobiliteit zijn een paar aardige aanvullingen gedaan zoals de buurtbakfiets, de buurauto, het Wijkleerbedrijf, Heb je even voor mij; Kerken , de boodschappenbus en de Wijkwebsite.dsc_2402

Na een korte pauze, konden de deelnemers aan deze wijktafel middels het geven van punten, kenbaar maken wat zij belangrijk vonden. Ze mochten 3, 2 en 1 punt op de thema’s plakken.

Op grond van de uitslagen, kunnen we een oordeel vormen hoe het nu verder moet.

Tegelijkertijd werd deze avond een zogenaamd inwonersgroep gekozen, die het Soesterkwartier gaan vertegenwoordigen bij “indebuurt033”.

Dat zijn; Jan Herman Koller, voorzitter Stichting Amersfoort WESt; Henry de Gooijer, werkplaats Soesterkwartier en werkgroep “indebuurt033″, Kath Duin, Mamacafe en ouderen contacten; Nel Groenendijk, werkplaats Soesterkwartier en Redacteur Wijkwebsite en Karel van Rooy, bestuurslid Stichting Amersfoort West en Redacteur / beheerder Wijkwebsite.

De nieuwe Inwoners”raad” zal voor donderdag een gedegen plan schrijven, wat als basis moet dienen voor het Wijkjaarplan Soesterkwartier.

Met heel veel dank aan die bewoners die hun bijdrage hebben geleverd aan deze “moeilijke”materie.

Verslag en foto’s Karel van Rooy

Foto’s klik hier.