Op 30 augustus 2017, zal er in de Vijverzaal van wooncomplex Puntenburg weer een “Wijktafel”worden gehouden.  Hierbij zal het Wijkbewonersteam, de Buurtnetwerker(s) en het Buurtbestuur een uiteenzetting geven over wat er het afgelopen jaar is bereikt.

Onder de nieuwe vlag van “indebuurt033” zijn een aantal dingen in de Zorg en Welzijn veranderd. Geldstromen lopen anders. Organisaties  zijn gewijzigd. Een flinke periode van wennen en aanpassen.

Op deze avond, zal ook met U worden overlegd, hoe wij als Soesterkwartier inhoudelijk verder gaan, daarbij terug kijkend op het ingezette proces.

Een punt van aandacht wat aan de orde komt is buslijn 1 van Syntus. In een eerder stadium heeft het gezamenlijk buurtnetwerk al een protestbrief gezonden aan Syntus en de Raadsleden van de Gemeente Amersfoort.  In de gehouden raadpleging tijdens de RONDE, bleken de gelederen zich op Provinciaal en lokale politiek te sluiten. Met Syntus werd toen afgesproken dat zij worden uitgenodigd voor een inwonersavond .( die nu gepland staat). Daar er een hernieuwde bezuinigingsronde bij Syntus is gestart waarbij weer buslijnen worden geschrapt, of gewijzigd, heeft Stichting Amersfoort West ( Wijkbewonersteam) gemeend meerdere instanties bij de Wijktafel uit te nodigen.

Buiten de vervoersdeskundige van Syntus zullen ook Provinciale Staten/ raadsleden van hier en politieke partijen worden uitgenodigd.

Dit is ook de reden dat als locatie het bewoners complex Puntenburg is gekozen. Om senioren vanaf de andere zijde van de wijk naar Puntenburg te vervoeren, wordt nog een oplossing gezocht ( mogelijk een bus).

Noteer dus in Uw agenda alvast de datum 30 augustus 2017.

Wijkbewonersteam

KvR