Tenminste 27 (bijna) uitgeprocedeerde volwassen asielzoekers met minimaal 19 kinderen werden deze zomer door Amersfoortse kerken praktisch, financieel en/of moreel ondersteund. Dit blijkt uit een peiling door de ChristenUnie Amersfoort die zij afgelopen zomer hield onder vijftig Amersfoortse kerken.
Op het moment van de peiling boden minstens acht kerken actieve hulp. Zij deden dit ook de afgelopen twee a drie jaar. Drie andere kerken gaven aan niet nu, maar wel in de afgelopen jaren relaties te hebben opgebouwd met uitgeprocedeerde of bijna-uitgeprocedeerde asielzoekers. De werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk hoger, want van de 50 benaderde kerken waren er 29 die reageerden.
De geboden hulp is meestal informeel en praktisch van aard. In een aantal gevallen ging het verder en werd er zelfs contact gezocht met politici in Den Haag. Incidenteel deden kerken een beroep op het Voorzieningenfonds Vluchtelingen Eemland, een noodfonds in de regio Amersfoort voor onder andere asielzoekers die uit de voorziening zijn gezet.
De ChristenUnie waardeert de hulp van kerken voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers, zeker omdat het landelijk beleid schrijnende situaties veroorzaakt. Wij willen dan ook nader onderzoeken of de hulp die instanties en kerken bieden, beter op elkaar afgestemd kan worden. En er kan vaker een beroep worden gedaan op het noodfonds. Wij willen voorkomen dat er in Amersfoort (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers in de kou komen te staan. Als het nodig is, moeten we niet schuwen de landelijke overheid op haar verantwoordelijkheid aan te spreken.

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman