Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

VOOR GOED OPENBAAR VERVOER IN HET SOESTERKWARTIER – GAAT U MEE NAAR UTRECHT?

11-09-2019 11.00 uur Vertrek halte EMMAUSKERK 

Helaas niet meer voor bijgaande tarieven en net zo min op bijgaande kaartjes (redactie)

Deze keer een bijzondere oproep. Gaat u op 11 september met ons mee naar Utrecht?  Zie verder bij 11 september

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 11.00 UUR  vertrektijd bus naar Utrecht, vanaf de halte Emmaüs

 

Oproep van het comité  “de bus komt zo”          

LAAT HET SOESTERKWARTIER NIET IN DE STEEK

Op woensdag 11 september a.s. gaan we met zoveel mogelijk mensen uit het Soesterkwartier naar Utrecht

Eerder hebben wij al tegen Syntus gezegd dat uit de enquête Openbaar Vervoer die wij momenteel in het Soesterkwartier houden blijkt, dat het Soesterkwartier ernstige bezwaren heeft tegen de opheffing van busdiensten lijn 1 ‘s- avonds en tijdens het weekeinde.  Woensdag 11 september gaan wij daarom ons beklag doen bij de commissie van de Provincie. Het helpt als we met velen komen. Gaat u ook mee?

Geef u tijdig op bij  één van de leden van het comité, dan reserveren zij een zitplaats voor u in de bus.

De bus vertrekt om…..

Op de halte en in de bus houden we een kleine collecte voor de vervoerskosten.

Vol is vol – uitwuivers zijn ook van harte welkom.

Uitgelichte afbeelding met dank aan het Eemland archief 

Steun ons bij ons pleidooi voor goed openbaar vervoer in het Soesterkwartier

Joke Sickmann