Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

dinsdag 11 februari 10.00 uur. Koffie in Puntenburg. Ons Busplan. Wij hebben een voorstel voor beter busvervoer in het  Soesterkwartier. Heeft u wat het busvervoer betreft nog tips of wensen?

dinsdag 11 februari 19.30 uur. Ook in Puntenburg. Tweede bijeenkomst over de Groengordel. Uw mening over het beheer van de Groengordel

Woensdag 12 februari 16.45 uur Inloopbijeenkomst bij de Rova Presentatie en informatie gebiedsontwikkeling Kop van Isselt

Woensdag 12 februari 17.45 uur Inloopbijeenkomst bij de Rova Presentatie en informatie gebiedsontwikkeling Kop van Isselt

Woensdag 12 februari 18.45 uur Inloopbijeenkomst bij de Rova Presentatie en informatie gebiedsontwikkeling Kop van Asselt

Donderdag 18 februari laatste mogelijkheid om zienswijzen in te leveren voor het bestemmingsplan chw Kop van Isselt deelgebied 1

(Warner Jenkinson)

https://www.amersfoort.nl/bouwen-en-verbouwen/to/ontwerp-chw-bestemmingsplan-kop-van-isselt-deelgebied-1-geldersestraat.htm

https://www.destadsbron.nl/nl/Langs_Eem_en_spoor

Langs Eem en spoor           

Langs Eem en Spoor 1 – Avondvierdaagse langs de Eem

door Marc den Elzen – 30 november 2019

Groot nieuws. De gemeente Amersfoort krijgt 4,5 miljoen van de provincie voor het Soesterkwartier. De wijk lift mee met het Regio Deal voor de ontwikkeling in de provincie Utrecht van een drietal andere wijken. Genoemd worden Overvecht in Utrecht, Bateau in Nieuwegein en Vollenhoven in Zeist. Het geld is er nog niet, want de aanvrage bij het Rijk voor cofinanciering moet nog worden ingediend. Het staat in het collegebericht dat 29 november is gepubliceerd. “De provincie wil vanuit de samenwerking € 4.500.000 beschikbaar stellen om bij te dragen aan onze ambities voor de wijken Langs Eem en Spoor en het Soesterkwartier.”

Het Amersfoortse jaagpad

door Joke Sickmann – 29 november 2019

Er is een nieuw bestemmingsplan voor deel-1 van de Kop van Isselt in voorbereiding. De ter inzage legging van het plan is nog even uitgesteld. Misschien moet er nog iets in veranderd worden. Dat heeft te maken met de mogelijkheid om in de toekomst een pad vlak langs de Eem aan te kunnen leggen. Een goede aanleiding voor de schrijfster van dit artikel om zich eens te verdiepen in de geschiedenis van het oude Jaagpad langs de Eem.

ZIE OOK DE FILM                   BURGERUNITIATIEF VAN SVE EN SIESTA MET BETREKKING TOT DE EEM

VAN AMERSFOORT GEZIEN

https://youtu.be/zF34BKtVxUY

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann