Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

Met genoegen zend ik deze oproep van de Stichting Vrienden van de Eemhaven aan u door.

Beste Geïnteresseerde,

Stichting Vrienden van de Eemhaven presenteert haar burgerinitiatief in de ronde 4 februari 20:30 Molendijkzaal Gemeentehuis Amersfoort

Aanstaande dinsdag  4 februari zullen wij ons burgerinitiatief mogen presenteren in de ronde van de gemeenteraad van Amersfoort!

Graag nodigen wij iedereen uit hierbij aanwezig te zijn.

Wij zullen kort onze strategische overwegingen en bedoelingen van ons burgerinitiatief, dat wij samen met Siesta hebben ingediend, presenteren (deze is al via onze website te vinden). Daarna zullen we nog nader ingaan op de belangrijkste aandachtspunten en dilemma’s en het verzamelen van ideeën, met de nadruk op Bocht in de Eem /de ROVA. Tot slot gaan we in op onze visie voor de te bewandelen route samen met omwonenden en organisaties in dit gebied en andere betrokkenen. Hierin zullen we ook stil staan bij onze insteek voor procesafspraken met gemeente en de supervisor van dit gebied en onze initiatief voor een gezamenlijke subsidie aanvraag bij stimuleringsfonds Creatieve Industriële ontwikkeling om dit proces financieel te kunnen bekostigen.

Wij hopen zoveel mogelijk betrokkenen te inspireren met ons initiatief en nodigen iedereen uit tot het bijwonen van de ronde, maar vooral ook zich te voegen bij ons initiatief om gezamenlijk na te denken over de toekomstige betekenis van de Eem en haar oevers voor onze stad!

Met vriendelijke groet,
Laurens Olieman

Stichting Vrienden van de Eemhaven
Kleine Koppel 14
3812 PH Amersfoort
T 06 49759175

dinsdag 4 februari          19.00-20.30 uur presentatie door Jeroen Ruitenbeek

over –   (1) Langs Eem en Spoor in de Observant         19.00-20.30 uur

Uit de toelichting – Na zijn aanstelling heeft de supervisor bij diverse belanghebbenden (intern en extern) informatie opgehaald om te komen tot een eerste richting ontwikkeling Langs Eem en Spoor. Zo ook bij de bewoners van het Soesterkwartier op 28-11, 30-11 en 4-12-2019. De bewoners zijn gevraagd welke kansen en aandachtspunten zij zien voor hun wijk wanneer in de toekomst ongeveer 3.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden gebouwd. In de presentatie zal de supervisor aangeven hoe hij deze input heeft verweven.

Zie eventueel – https://www.amersfoort.nl/project/langs-eem-en-spoor-1.htm

20.30-21.30 uur Presentatie door Siesta en SVE

over –   (2) Burgerinitiatief Stichting Vrienden van de Eemhaven en  Siesta in de Molendijkzaal   20.30-21.30 uur

Uit de toelichting:  SVE en Siesta vragen aandacht voor de nieuwe betekenis voor de Eem en haar oevers, nu de functie voor de beroepsscheepvaart bijna geheel is verdwenen. De aandacht bij de herontwikkeling van het gebied richt zich in de praktijk vaak vooral op het bouwen op de Eemoever en te weinig op de betekenis daarbij van de Eem als rivier. Het zou heel goed zijn om voor de komende decennia een samenhangend plan te maken, waarin zowel de cultuurhistorie, de functionele aspecten als de beeldkwaliteit in het Eemgebied aan de orde komen. Het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan voor het Eemgebied is volgens SVE meer een taak van de gemeente, maar een aanzet daartoe zouden SVE en Siesta, na inventarisatie van ideeën van burgers en organisaties, graag willen opstellen, en daarom dit burgerinitiatief.

Zie de uitgebreide beeldpresentatie op de website van de Vrienden van de Eemhaven:

https://stichtingvriendenvandeeemhaven.nl/

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon eventerug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann