Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)  

A.S. ZATERDAG 13.00 uur INTRODUCTIE BURGERJOURNALISTIEK IN HET EEMHUIS
EEN NIEUW PROJECT VAN DE STADSBRON   http://www.destadsbron.nl/nl/Tanden_erin              

DONDERDAG 12 DECEMBER     14-16 uur Winterkriebels bij Lyvore. Zie de bijlage.
VRIJDAG 13 DECEMBER             14-17 uur Meet je Stad

openbaar college over luchtkwaliteit en gezondheid

Op 13 december komt in het Spullenlab (het theater onder De WAR – Geldersestraat 6)Frans de Bree (directeur Bureau Blauw) een college geven over Luchtkwaliteit en gezondheid. Dit is belangrijke kennis voor de deelnemers aan Meet je Stad, want in 2020 is het meten van fijnstof (een belangrijker indicator voor luchtkwaliteit) één van de speerpunten van ontwikkeling.

In het college zal Frans de Bree ingaan op wat luchtkwaliteit is en welke aspecten daarbij een rol spelen.

Meld je aan via basiscursus@universiteitamersfoort.nl (aanmelden is verplicht, want we hebben beperkte capaciteit).

Lees meer hierover op: http://universiteitamersfoort.nl/nl/Basiscursus_wetenschap_2019VRIJDAG13

VRIJDAG 14 DECEMBER          16.00 uur Themakamer Wijkmuseum.

Inleiding door Gerrie Huizenga in het teken van de expositie ‘Zij/Hij’ die hier tot eind december te zien is.

(Gerrie zal niet spreken over ‘ZIJ /HIJ’, maar over ‘WIJ’.)

Huizenga is pastor van de Keistadkerk van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en is predikant in de Emmaüskerk aan de Noordewierweg. Ze zegt te dromen van ‘een wereld waarin mannen en vrouwen naar elkaar luisteren en samenwerken, elkaars kracht kennen, elkaars zwakten aanvullen en waar macht en ongelijkheid niet bestaat’.

De bijeenkomsten van het Wijkmuseum zijn  gratis toegankelijk, maar vrijwillige bijdragen voor het wijkmuseum zijn welkom.

https://wijkmuseumsoesterkwartier.nl/evenement_sws/gerrie-huizenga-pastor-van-de-keistadkerk-spreekt/

ZATERDAG 14 DECEMBER          11.00-16.00 uur Themakamer Wijkmuseum: wie bewonder je

Creatieve uitingen van basisschoolleerlingen (bovenbouw) uit deze wijk getoond. Deze expositie omvat ongeveer 150 werkstukken over het thema ‘Wie bewonder je, zij of hij ?’ die de afgelopen weken door de deelnemers aan de Buitenschoolse Opvang (BSO) zijn gemaakt.

Winterkwartier 2019

Zaterdag 28 & zondag 29 december 2019

Elke dag van 11:00 tot 16:00 uur GRATIS
In de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats

https://wagenwerkplaats.eu/winterkwartier

Zie de nieuwste artikelen van De Stadsbron op www.destadsbron.nl

Podcast december 2019

VIDEO & AUDIO

Amersfoort moet bouwen, bouwen en nog eens bouwen. De ambitie van het stadsbestuur is ieder jaar 1000 nieuwe woningen. Maar voor wie worden die woningen eigenlijk gebouwd? Voor Amersfoorters of voor mensen buiten de stad? CDA-raadslid Alex Engbers in discussie met drie opiniemakers in de podcast Stadhuisplein Amersfoort.

Stadhuisplein Amersfoort is een maandelijke podcast die wordt opgenomen in de Espressobar van het Eemhuis. Een samenwerking van de huis-aan-huiskrant De Stad Amersfoort, de online krant De Stadsbron en RTV Utrecht, mede mogelijk gemaakt door Bibliotheek Eemland.

Zelf onderzoeksjournalist worden voor De Stadsbron? http://www.destadsbron.nl/nl/Tanden_erin

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

DE BRUG (LANGE VERSLAG)