Langs Eem en Spoor

Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)
Amersfoort, 25 oktober 2019 – de vereniging VBBBB (Behoud Bos  Birkhoven Bokkeduinen) stuurde een mededeling dat men bezig is de externe contacten weer eens goed aan te halen. Dat bericht is belangrijk genoeg om hiervan in de nieuwsbrief langs Eem en Spoor mededeling te doen.  Enerzijds wil VBBBB “een ‘luis in de pels’ blijven zijn als het gaat om behoud van de natuur in het bos. Daarnaast willen we als VBBBB leuke en leerzame evenementen organiseren, zodat leden, niet-leden, en de jeugd ons mooie bos nog meer gaan waarderen. Ook daar is natuurlijk het nodige hand- en spanwerk voor nodig.” Wie mede zijn schouders daaronder wil zetten kan contact opnemen met de vereniging. Zie  www.vbbbb.org

Afzender: René Dubbeldam, Voorzitter VBBBB
renedubbeldam@gmail.com

DINSDAG 29 OKTOBER  VEEL TE DOEN IN DE GEMEENTERAAD VAN AMERSFOORT

Klik de link aan, dan ziet u al de onderwerpen die in de ronde behandeld worden: https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/568901/De%20Ronde%2029-10-2019

Hier alvast een selectie uit de overvolle raadsagenda:

Ø  Aankondiging Meerjarenbegroting – inspraak mogelijk https://amersfoort.notubiz.nl/document/8067615/1

Ø  Sportnota = voortgezette behandeling

Ø  Spoorwegdriehoek – zie toelichting https://amersfoort.notubiz.nl/document/8069875/2

Ø  Gevolgen van uitspraak Raad van State over Aanpak Stikstof voor Amersfoort (informatie)

Ø  Toekomst Stadhuis (voorbereiding besluit – inspraak mogelijk)  *

Aangezien we kunnen verwachten dat dit echt de laatste avond is dat burgers van Amersfoort nog hun woordje kunnen zeggen over de toekomst van het Amersfoortse Stadhuis ben ik van plan om over het Stadhuis te gaan inspreken. Verderop in deze nieuwsbrief besteed ik daarom hieraan nog wat extra aandacht.

Eerder al zei Henri Braakenburg op Radio Golfbreker hierover het volgende:

(om de tekst van Henri te beluisteren, klik de onderstaande link aan en beluister wat hij tijdens de laatste 10 minuten (= tegen het einde van het tweede uur van Golfbreker actueel op 23 oktober) vertelde – Dit interview is nog te beluisteren tot woensdagmorgen 30 oktober 2019):

 http://golfbreker.nl/woensdag%20actueel%2013%20u zeiur.mp3

WOENSDAG 30 OKTOBER  14.30 – 16.30 UUR Verkeerstuin Wagenwerkplaats open

WOENSDAG 30 OKTOBER  20.00 UUR Bibliotheek Eemland (Eemhuis)

“30 oktober Stadsdebat over mobiliteit

De Stad Amersfoort, RTV Utrecht en Bibliotheek Eemland houden woensdag 30 oktober een Stadsdebat over het thema ‘mobiliteit’. Wethouder Hans Buijtelaar, Josje Veraart (Milieufederatie) en Walrick Walewijn (binnenstadsondernemers) kruisen – met elkaar en met het publiek – verbaal de degens over vragen als: “slibt Amersfoort dicht?” Kees Hoogendijk leidt het debat.

VRIJDAG 1 NOVEMBER    14.00-17.00 UUR START BASISCURSUS WETENSCHAP

IN DE WAR – GELDERSESTRAAT HOEK KLEINE KOPPEL

1 november: André Klukhuhn scheikundige, filosoof en schrijver

Een  introductie over de kenmerken van wetenschap. Hoe kun je er zelf mee aan de slag? Ter sprake komen: een korte historie van de zoektocht naar ware kennis, de kunst van goede vragen stellen, en de wetenschappelijke methode. Tijdens dit college worden ook vragen van de deelnemers geïnventariseerd” Welk onderzoek wil je begrijpen? Welk onderzoek wil je doen? En welke kennis heb je daarvoor nodig?.

  • vr 1 nov: André Klukhuhn
  • vr 8 nov: Jeroen Bosman
  • vr 15 nov: Daan Wegener
  • vr 22 nov: Paul Brouwer
  • vr 29 nov: Jeroen van der Sluijs
  • vr 6 dec: Johan Braeckman
  • vr 13 dec: Spreker over luchtkwaliteit en gezondheid

Meer informatie op: http://universiteitamersfoort.nl/nl/Basiscursus_wetenschap_2019

ZATERDAG 2 NOVEMBER 11.00-16.00 UUR WIJKMUSEUM OPEN

Het Wijkmuseum is gevestigd op het adres Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort en is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur geopend.

Op  20 Oktober om 13.00 kwamen de leden van de Soesterkwartierse ukelele band Joe bie oeke langs om in ons mooie museum hun clip op te nemen. De leden van de band zijn op ukelele Rosalie Seuntjens, Myranda van de Spaa, Peter Evers en op bas Jochem Burger. Kijk en luister nou toch eens hoe leuk! https://wijkmuseumsoesterkwartier.nl/de-clip-van-joe-bie-oeke-in-het-wijkmuseum-opgenomen/

Stadhuisdiscussie 3 (klik de titel aan)

door Joke Sickmann – 15 oktober 2019

Op 3 september werd er in de ronde informatie gegeven over Variantenstudie Toekomst Stadhuis. Om de waarheid te zeggen, viel die bijeenkomst mij een beetje tegen. Voorlopig zijn we er nog niet uit. Daarom is er gelukkig nog wat tijd om nu eerst eens na te denken over wat wij in Amersfoort werkelijk willen.

A.s. dinsdag 29 oktober wordt er over het Stadhuis gesproken. Wat vindt u – afbreken dan maar?

Aan de Gemeenteraad van Amersfoort,

Stadhuis,

Stadhuisplein 1,

3811 LM  AMERSFOORT.

c.c.: College van B&W van Amersfoort

betreft: stadhuis                                    

                                                                                                          Amersfoort, 21 oktober 2019.

Geachte dames en heren,

 Het College van B&W van Amersfoort heeft uw Raad voorgesteld een nieuw stadhuis te bouwen op het zogenaamde Trapezium-terrein. Op 29 oktober zult u het voorstel bespreken om vervolgens in november of begin december een besluit te nemen. Volgens B&W is de vondst van meer asbest in het huidige stadhuis dan aanvankelijk verwacht werd, de reden geweest om terug te komen op een eerder besluit van de Gemeenteraad uit 2017. Toen werd door uw Raad besloten tot een duurzame renovatie van het huidige stadhuis.

Ondergetekenden, burgers van Amersfoort, zijn het met het voorstel van het College oneens.

Een stadhuis op het Trapezium-terrein betekent dat de 500 woningen die daar eerder gepland waren grotendeels elders zullen moeten worden gebouwd. Het betekent tevens sloop of verbouwing van het huidige stadhuis met als gevolg een jarenlange bouwput en overlast in het hart van de stad. Bovendien blijkt uit door het College verstrekte informatie dat duurzame renovatie van het huidige stadhuis niet duurder is dan nieuwbouw.

 Wij zijn van mening dat de Amersfoortse bevolking tot dusver te weinig in de stadhuis-discussie is betrokken en dat onvoldoende is nagedacht over de betekenis van het stadhuis voor de stad en over de plek die het, letterlijk en figuurlijk, binnen de gemeenschap inneemt. Een stadhuis is niet alleen een ‘huis van de stad’, maar allereerst een ‘huis voor en van de burgers’. Wij zouden het daarom toejuichen als u als Gemeenteraad een stadsbrede peiling organiseert onder alle Amersfoortse burgers, vóórdat er een definitief besluit wordt genomen over het voorstel van het College.

 Met vriendelijke groet,

Henri Braakenburg
Paul Heistein
Pauline van Hulst-Kramers
Fehti Killi
Gilbert van Oostveen
Kees Quaadgras
Leny Rooimans-Dorstijn
Joke Sickmann
René Slotboom
Ria Trinks-Bakker
Wim Trinks
Annie Vonk-Schuddeboom

www.destadsbron.nl

Grimlach 33 Armando weer thuis(aanklikken)

door Arjeh Kalmann – 20 oktober 2019

Het was een van de meest bijzondere openingen van een expositie die ik heb meegemaakt, de start afgelopen vrijdag van de Armando-expositie in de Elleboogkerk. ‘Armando in Amersfoort’ heet de tentoonstelling die georganiseerd is door museum Flehite. Een beetje flauwe titel. ‘Armando terug in Amersfoort’ was beter geweest. Of: ‘Schaamrood’, en dan de Duitse versie: ‘Schamrot’. Of zoiets.

De BEUL van Amersfoort

https://www.destadsbron.nl/nl/DE_BEUL_van_Amersfoort

door Rob Lampe

BIJSLUITER

Richard Hoving (auteur/journalist) werd getroffen door de foto van Jozef Kotalla in gevangenschap in Kamp Amersfoort. Ontdaan van zijn macht en gevangen in zijn “eigen” kamp bleef er niet veel over van de duivel die Kotalla voor zijn gevangenen was. Richard schreef de biografie van Kotalla en promoveerde daarop aan de universiteit van Groningen.

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

 

DE BRUG (LANGE VERSLAG)