Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

Masterplan Wagenwerkplaats  (o.a. geknipt uit “Amersfoort Mail”)

 25 juni 19.00 bespreking in de Ronde – Stadhuis

Ontwikkeling Masterplan Wagenwerkplaats stap verder

Het plan voor de Wagenwerkplaats gaat een nieuwe fase in. In dit nieuwe bruisende stadsdeel komt veel plek voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek. De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van vele partijen. Voor de ontwikkeling van het hele gebied is de Duurzaamheidsvisie van kracht. Deze is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Lees meer

Eventueel is het mogelijk om in te spreken. Er zijn al veel reacties. Deze staan in de reactienota. Een samenvatting daarvan kunt u zien via   Reactie-overzicht Masterplan Wagenwerkplaats 2019 (Excel 53 kB)

Mocht u het toch nodig vinden om nog iets te zeggen (plm.2minuten spreektijd) neem dan contact op met de raadsgriffie 033 4694379  griffie@amersfoort.nl

Langs Eem en Spoor

(Van website gemeente Amersfoort) In Amersfoort zijn we bezig met een bijzondere opgave: Langs Eem en Spoor. Met de ontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende 10 jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een woon-werk-recreatieplek waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid. Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt waarbij samenhang en diversiteit tussen deze gebieden belangrijk zijn.

Bekijk het filmpje over het gebied Langs Eem en Spoor https://www.amersfoort.nl/project/langs-eem-en-spoor-1.htm

30 jun https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/de-groene-dag 

DE KLOOF  GEKNIPT UIT DE VOLKSKRANT – Geef burgers ook eens een stem over woningbeleid

Brief van de dag:

Het recht om mee te bepalen

In haar column van 19 juni bespreekt  het Heleen Mees het effect van de globalisering op de vraag naar woningen in Amsterdam. Over een verwachte bevolkingsgroei van 60.000 personen in vijf jaar tijd. Ook in de randgemeenten van Amsterdam gaat het duizelingwekkend snel. Neem Haarlem: nog geen vier jaar geleden begon de plotseling gestegen vraag van vooral Amsterdamse huizenkopers op te vallen. Inmiddels is de aanblik van de soezende provinciestad radicaal aan het veranderen.

Duizenden panden zijn aangekocht en verbouwd om nieuwe inwoners te huisvesten, waaronder de laatste tijd ook veel expats. Laadbakken en werkverkeer vullen de straten. Het gemeentebestuur heeft daarnaast het plan opgevat om binnen vijf jaar door projectontwikkelaars nog eens tienduizend (!) woningen te laten bouwen, waarvan overigens maar een deel uit sociale woningbouw zal bestaan. Het zal de aantrekkingskracht van Haarlem als rustige woonomgeving voor altijd veranderen.

Onder veel inwoners bestaan zorgen over die plannen, die zijn bedacht door een relatief klein groepje politici en ambtenaren, waarvan een deel speciaal naar Haarlem is verhuisd om ze vorm te geven en uit te voeren.

De leefomgeving binnen de stad komt in grote mate verder onder druk te staan. En die bevolkingstoename moet maar klakkeloos worden aanvaard, alsof het een onafwendbaar ­natuurverschijnsel zou zijn.

In Haarlem, maar ook in Amsterdam, zouden de burgers het recht moeten hebben om mee te bepalen hoe hun stad er uit gaat zien, bijvoorbeeld met een lokaal referendum. Daar zou de vraag kunnen worden gesteld of het niet tijd is om terug te gaan naar woningbeleid van enkele decennia geleden, toen het principe van economische binding bepalend was voor het recht om zich in een gemeente te vestigen. Dat zou rechtvaardig zijn voor degenen die hun stad hebben gemaakt tot wat die is, of daar daadwerkelijk aan gaan bijdragen. Dat personen die met woonruimte willen speculeren dat niet kunnen, is dan jammer.

Arnoud Winkler, Haarlem

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen . Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particuier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann