Betreft OPENBAAR VERVOER SOESTERKWARTIER – HERHAALD BERICHT

Uit Brief van 15 mei 2019 van B&W aan gemeenteraad.

“Onderwerp Ingebrachte suggesties voor vervoerplan 2020 Aanleiding Jaarlijks vraagt Syntus aan alle gemeenten suggesties en ideeën voor het vervoerplan van het jaar erop. Graag informeren wij u welke suggesties en ideeën wij hebben ingebracht voor het vervoerplan 2020. Bericht Syntus overweegt om op avonden het Soesterkwartier niet meer te bedienen met een reguliere bus. Er zitten ’s avonds per rit gemiddeld 1 tot 2 mensen in de bus. De bezetting is hiermee onder de concessiegrens van 6. Hierdoor hoeft de vervoerder volgens de verleende concessie geen reguliere buslijn te rijden. De bezettingen op zaterdagen vallen met 1 tot 2 reizigers per rit ook ruim onder de concessiegrens. We willen graag samen met provincie Utrecht en Syntus op zoek naar een alternatief in de vorm van een pilot maatwerkvervoer in het Soesterkwartier. Syntus staat hier positief tegenover. “

Reactie Joke Sickmann  – dit klopt niet       BESTE WIJKGENOTEN

Hoewel ik het best begrijpelijk vind dat het bedienen van het Soesterkwartier voor Syntus een kostbare zaak ik, vind ik het toch niet kloppen dat het Soesterkwartier in wijk in de toekomst minder gebruik kan maken van regulier vervoer. Alleen maar actie daartegen voeren gaat niet helpen.  Ik heb daar wel een mening over, en ik zou graag in contact komen met wijkgenoten die ook wel een idee hebben hoe je zou kunnen bevorderen dat meer mensen in de wijk gebruik gaan maken van de bus. Stuur uw reactie naar mijn emailadres en ik neem daarna contact met u op..   Zie meer bij 30 mei.

25 mei  11 -16.00 uur            I sselt Fair bij de Kapel van Isselt in Amersfoort

Locatie: Isseltseweg 155 in Amersfoort. Op de hoek van de Uraniumweg en Isseltseweg,

vlak achter de Praxis en Intratuin (Amsterdamseweg). Entree: gratis – Pinnen niet mogelijk. 

25 mei  13 -16.00 uur Jaarfeest Speeltuin rivierenbuurt – Voor kinderen – ouders – wijkbewoners is er van alles te doen. De kinderen kunnen zich laten schminken en

Meedoen aan spelletjes. Er worden ballonnen gedraaid, er is een sprinkkussen en er wordt een kinderkleedjesmarkt gehouden. Toegang gratis.

                                               Aanmelden voor de kleedjesmarkt: speeltuinrivierenwijk@gmail.nl

 

26 mei                                    grassroots festival ‘Fête de la Nature Stichting Elisabeth Groen en het Parkhuis –

www.elisabethgroen.nl/vier-de-lente-op-zondag-26-mei-tijdens-fete-de-la-nature/

 

30 mei 14.00 uur                   Hoezo het busje komt zo – ik nodig u uit om even langs te komen bij Bosshardt – praten over de bus –  (Emmaüskerk)

 

Uit een mailtje: [… 24 mei – Met Joke was ik gisteravond bij de broedplaats in de Nieuwe Sleutel. Wij missen een regelmatige bus door het Soesterkwartier en we zochten meedenkers om het gebruik van de bus in het Soesterkwartier te stimuleren. Het lijkt erop dat de busservice nog meer ingeperkt gaat worden in onze wijk en dat vanwege de weinige gebruikers van de bus. Het is een vicieuze cirkel, maar staat wel haaks op een autoluw centrum, ontmoediging van de privé auto, gehannes over parkeerplaatsen en zo nog een rijtje argumenten. We merkten, dat als de bus regelmatig en frequent langsrijdt, zoals rond de binnenstad, bewoners wel makkelijk de bus pakken. Maar onbekend maakt onbemind.  …..

 

Zie ook youtube met een boodschap vanaf de zeepkist in 2018 t.g.v. de verkiezingen in dat jaarhttp://www.amersfoortkiest.nl/?s=soesterkwartier

Kom ook naar de opening van de expositie in het Wijkmuseum!

1 juni 12.00 uur                      WIJKMUSEUM St. Bonifaciusstraat 61 0PENING TENTOONSTELLING Creativiteit van / bewoners AZC +  Stichting ‘De Vrolijkheid

 

Kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen, jongeren en hun ouders uit asielzoekerscentrum Amersfoort. Die vormen het onderwerp van een bijzondere expositie die op zaterdag 1 juni om 12.00 uur in de Themakamer officieel wordt geopend. Dat gebeurt in een unieke samenwerking met stichting ‘De Vrolijkheid’ die in de Amersfoortse gezinslocatie op het gebied van muziek, beeldende kunsten en workshops dans en acrobatiek actief is. De getoonde selectie bestaat uit voorwerpen van klei, mozaïeken, acrylschilderijen, beschilderd glas en gebrand hout die onder leiding van kunstenaar Safaa Khazal zijn gemaakt.

 

In het kader van deze expositie, die tot zaterdag 21 september duurt, worden ook lezingen en presentaties (met interculturele hapjes en

drankjes) gegeven. Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur gratis geopend. Vrijwillige bijdragen zijn altijd welkom.

 

1 juni                                      Harley Davidsonrit (Amsterdamseweg)

www.hogstock.nl

 

Serie: Publieke hygiëne, milieuproblematiek en duurzaamheid (1)

De huidige duurzaamheidsvraagstukken hebben een lange geschiedenis. Al in de negentiende eeuw werd het dagelijks leven van de gewone bevolking een punt van zorg. Artsen stelden bijvoorbeeld de slechte gezondheid van de Nederlanders ter discussie, en de slechte hygiënische toestanden waarin de bevolking leefde. In de loop van de twintigste eeuw werd het probleembegrip ‘hygiëne’ – waarin de gezondheid van de mens voorop staat – vervangen door een nieuwe concept: ‘milieu’. Dit gaf ook (de zorg over) de natuur een plaats in het debat. In het afgelopen decennium is het milieuthema vervangen door ‘duurzaamheid’. Hierbij is aan de zorg voor mens en natuur de schaarsteproblematiek (energie, grondstoffen) toegevoegd.

In enkele artikelen zal De Stadsbron ingaan op de lokale geschiedenis van deze fenomenen.

 

2 re

Stinkende stad

door Addy Schuurman – 21 mei 2019

Publieke hygiëne werd in Nederland na het midden van de negentiende eeuw een onderwerp van felle discussies. Iedereen had in die tijd de mond vol over ‘de vooruitgang’ en inderdaad waren er burgers die hun welvaart zagen toenemen.

 

Grimlach 24 Kopje onder na gemeentelijk prutswerk

door Arjeh Kalmann – 23 mei 2019

Probeer als burger maar eens je gelijk te halen bij de gemeente waarin je woont of werkt of rondrijdt. Als daar financiële consequenties aan verbonden zijn, is dat godsonmogelijk.

 

http://www.destadsbron.nl/nl/Grimlach_24

 

 

VERSLAGGEVERS GEZOCHT –

Heeft u hart voor het Soesterkwartier en vindt u het leuk om zo af en toe verslag te doen over wat er daar zoal gebeurt. Of vindt u het leuk om eens over een happening in het Soesterkwartier een fotoreportage te maken? Neem dan contact op met de redactie van de Wijkwebsite: redactiesoesterkwartier@gmail.com (www.soesterkwartier.info)

 

 

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen . Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particuier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

 

 

 

(On)

Politieke ruis 3: Parkeren is emotie