Het is begonnen! Zie de foto van de werkzaamheden op de Wagenwerkplaats op het terrein van de toekomstige Soesterhof. Op de achtergrond enkele huizen aan de Soesterweg.

Voor meer zie: http://wagenwerkplaats.eu/soesterhof-straatnamen-bekend-ontwerp-klaar-bouw-start-medio-2019/                                        

Nieuws over de Nieuwe Sleutel:         https://www.soesterkwartier.info/clubjes-in-buurthuis-de-nieuwe-sleutel-moeten-nieuwe-plek-zoeken/    

Gisteren (10 december) was er een hoorzitting i.v.m. bezwaren tegen bomenkap voor de aanleg van de Westtangent.

 Zie het videoverslag van Rob Lampe op De Stadsbron, u kunt het direct aanklikken:             Kijk hier >>   Er was opvallend veel belangstelling vanuit het Soesterkwartier. Enkele teksten: zie helemaal onder. Eerder al was er bericht over een Dassenburcht verschenen in het AD. *1) Zie nu de tekst van het collegebericht van 10-12-2018 in de bijlage.

                    *1) Het eerdere bericht over Dassenburcht in het AD https://www.ad.nl/amersfoor/gemeente-doet-onderzoek-naar-dassenburcht-op-trace-westelijke-rondweg~aa9d0df5/

Collegebericht 2018-181 De gevolgen van het aantreffen van een versen dassenburcht buiten het traject van de Westelijke Ontsluiting

dinsdag  11 december    Openbare Ronde Westelijke Ontsluiting

Financiële budgetraming Westelijke Ontsluiting in relatie tot de raadsopdracht second opinion en proces om te komen tot de raming .

dinsdag  11 december     Besloten raadsbijeenkomst Westelijke ontsluiting – meer informatie:

https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/466409/De%20Ronde%20%20%20%20%20%20%20%20%2011-12-2018

woensdag  12 december Informatiebijeenkomst Provinciale Staten

Ambtenaren van de gemeente Amersfoort geven in Utrecht uitleg over de second opinion financiën. Daarna zal Stichting Amersfoort Groen daar inspreken met weerwoord op de punten uit de second opinion. .

Deze bijeenkomst vindt plaats:

  • op woensdag 12 december
  • vanaf 19.30
  • Provinciehuis Utrecht, vergaderzaal 5.

Uit de Hoorzitting van 10 december

Soesterkwartier warmste plek in Amersfoort

Hittestress in Soesterkwartier zal met bomenkap voor de Westtangent alleen maar toenemen

Deskundigen:

“Elke boom die gekapt is er 1 teveel. Bomen hebben een economische en ecologische waarde en zijn heel belangrijk voor onze gezondheid. De natuur kan helaas niet voor zichzelf            opkomen en ik hoop dat u luistert naar uw hart en de mensen die wel opkomen voor o.a. deze bomen – deze natuur – dit unieke en mooie stuk hoog liggend land dat anders is dan waar geplant gaat worden in Soest notabene. Ik woon 10 jaar in het Soesterkwartier. Dat is altijd een genot geweest – vaak ontspannend maar afgelopen zondag 9 december 2018 heb ik al weer een stuk kaalslag gezien naast de dierentuin”: het is verschrikkelijk en dit is nog maar het begin als met de Westelijke Ontsluiting deze bomenkap doorgaat… Dieren moeten weg of verdwijnen terwijl we nu in december 2019 zijn – bijna in 2019 en eigenlijk heel goed weten dat elke bpm telt voor de natuur en de mens. Het zijn ook onze longen. Het is heel fijn o.a. in Bos Birkhoven en op het fietspad langs het spoor naar Soesterberg. Tijdens het flyeren voor het tekenen van de Petitie: Red de Boom Kap de Weg waren er veel mensen – jong en oud – die heel erg geschrokken zijn van het bericht dat er zoveel bomen gekapt gaan worden – ze hadden geen idee van de omvang/de kaalslag/de verstening etc. Hopelijk gaan er mensen luisteren naar hun hart; zijn ze verstandig en gaat de kap van onder andere de bomen van dit bezwaarschrift niet door: wordt er juist natuur gekoesterd en aangelegd.”

“U geeft met de kap van deze bomen het startschot voor een duur project, betaald met gemeenschapsgeld, dat de leefbaarheid van Amersfoort zal doen afnemen door een afname van de luchtkwaliteit, milieukwaliteit, recreatiewaarde, ecologische waarde en toegenomen hittestress. Hittestress wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen het bebouwd gebied en buitengebied. Hierdoor kunnen hitte eilanden worden aangewezen. Het Soesterkwartier is nu het warmste hitte-eiland in de stad). Straks worden aan de enige open kant van de wijk 4000 bomen gekapt waar een stuk beton voor terugkomt. Het Soesterkwartier is dan aan alle 4 de kanten ingeklemd door stedelijke hittefactoren. Bovendien wordt de enige factor die hittestress dempt verwijderd. Mijn vraag is of u, voordat u het startschot geeft voor de bomenkap, nog één keer wilt nadenken over eigentijdse alternatieven voor dit vraagstuk, die beter passen in de huidige tijd van uitdagingen rond klimaatadaptatie, nieuwe mobiliteit en steeds toenemende druk op groen.”(ecologe – naam bij de gemeente bekend).                                       

Joke Sickmann 

DE LAATSTE BERICHTEN OP DE STADSBRON   www.destadsbron.nl

 

Bijlagen