DEZE WEEK STAAN ER OP DE WEBSITE VAN DE STADSBRON ENKELE PUBLICATIES DIE BETREKKING HEBBEN OP  HET GEBIED TUSSEN SPOOR EN EEM. OA EEN VIDEOINTERVIEW MET WETHOUDER EDUARD VERWEIJ DIE ONLANGS IS OVERLEDEN. HET INTERVIEW IS ENKELE JAREN GELEDEN OPGENOMEN DOOR ROB LAMPE.  

ZIE MEER INFORMATIE IN DE NIEUWSBRIEF VAN DE STADSBRON ONDERAAN.

TEVENS HIERNA DE LEUKE OPNAME VAN DE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING “WINKELS IN HET SOESTERKWARTIER”  DIE OPENING WERD VIJF JAAR GELEDEN VERRICHT DOOR EDUARD VERWEIJ 

https://www.youtube.com/watch?v=qpPMEPnP6HI                                    

 zaterdag 10 november 11.00-16.00 uur. Wijkmuseum, St. Bonifaciusstraat 61

Vanaf zaterdag 10 november staat de expositieruimte van het wijkmuseum in het teken van ‘Kijkdozen en pop-up-boeken’ waarvoor leerlingen van drie basisscholen in het Soesterkwartier tijdens de Buitenschoolse Opvang (BSO)  werkstukken hebben gemaakt. Deze tentoonstelling wordt op zaterdag 10 november om 12.00 uur officieel geopend en is daarna tot en met zaterdag 26 januari 2019 in de thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier te zien.

De kinderen zijn hiermee de afgelopen weken tijdens de Buiten Schoolse Opvang (BSO) namens de scholen De Magneet , De Kubus en ’t Anker  bezig geweest. Naast het in de afgelopen weken gemaakte materiaal wordt in de expositieruimte achter de museumwoning ook enkele klassieke kijkdozen en pop-up-boeken van (oudere) verzamelaars getoond. De wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur gratis geopend.

Berichten van de WAR- Geldersestraat 6

Repaircafe – zaterdag 10 november 11:00- 14:30 [Binnentuin]

Kom langs met je stukke spullen, lekke band, mottige trui, rokende senseo en alles wat je gerepareerd wilt hebben, en repareer het samen met onze experts.

Workshop Meet je Stad klimaatsensoren bouwen – zondag 11 november 13:00 [Binnentuin]

Wil je meedoen met Meet je Stad? Bouw dan een klimaatsensor in deze workshop! Ervaring is nergens voor nodig, iedereen kan solderen. Geef je op voor de bij meedoen@meetjestad.net en geef aan aan welke workshop je meedoet.

Workshop Meet je Stad data-analyse – maandag 12 november 19:30 [De WAR Kantoor]

In deze workshop leer je de data die de afgelopen jaren door Meet je Stad verzameld is te plotten in mooie grafieken, met de programmeertal R, en op de kaart weer te geven met QGIS. Het is een beginnersworkshop met een duidelijke handleiding. Geen ervaring nodig, wel een laptop. Geef je op voor de bij meedoen@meetjestad.net en geef aan aan welke workshop je meedoet.

Fablab  Iedere dinsdag is het Fablab open van 10.00-22.00 uur

vrijdag   16 november Dag van de lokale democratie in de Prodentfabriek                                                        

Aandacht voor volgende onderwerpen

 • Een democratisch lokaal bestuur
 • Burgerparticipatie en initiatieven
 • De ambtenaar van de toekomst
       • Democratische processen bij maatschappelijke opgaven
       • Lokale digitale democratie 2030
       • Ook informatie over het Right to Challenge. (door LSA)

https://www.lsabewoners.nl/event/dag-van-de-lokale-democratie/               

zaterdag 17 november 13.00     

Theatervoorstelling “Karakters” van Teatro Obstinato bij Kringloopcentrum

Ter afsluiting van de huidige expositie van de maskers van Frans Krom in het minimuseum van Kringloopcentrum Amersfoort, komt theatergroep Teatro Obstinatoop zaterdag 17 november om 13:00 uur een deel van de voorstelling “Karakters” spelen. Een korte inleiding van dit maskerspel hebben we gezien tijdens de opening van de tentoonstelling. Een groter gedeelte van deze voorstelling is dus gratis te zien op 17 November bij Kringloopcentrum Amersfoort! Naast deze voorstelling krijgen de bezoekers de mogelijkheid om met de theatergroep in gesprek te gaan over het maskerspel en over de nieuwe voorstelling “Ouder Worden” die begin 2019 in première gaat.

BELANGRIJK!!

dinsdag 27 november                   Ronde in de Gemeenteraad met informatie over Visie Langs Eem & Spoor 

Het is op dit moment nog niet duidelijk welke informatie er over het Spoor en Eem uitgewisseld gaat worden met de gemeenteraad. Bekend is wel dat er in 2017 gewerkt is aan een bijgesteld Masterplan voor de Wagenwerkplaats. Hierover staat op de website van de Wagenwerkplaats:

De plannen om de voormalige wagenwerkplaats van de NS een bestemming te geven voor onder andere woningbouw en andere stedelijke voorzieningen zijn vertraagd. Door wijziging van gebruik van het hoofdgebouw moet het afgeronde masterplan van juni 2016 overnieuw. Het nieuwe masterplan is in 2017 vastgelegd. Het daarop volgende nieuwe bestemmingsplan wordt nu eind 2018 verwacht. De bureaus H+N+S landschapsarchitecten en IMOSS, beide gevestigd op de Wagenwerkplaats, hebben de opdracht gekregen om het plan op te stellen aan de hand van informatierondes.

Wat hierover gepubliceerd is, is te vinden via

http://wagenwerkplaats.eu/over/nu-en-de-toekomst/masterplan-wagenwerkplaats-2016

OPROEP                                          “Verdwenen gedenkplaat 40-45 Anjerplein” 

Vlak na 40-45 lag er op het Anjerplein een gedenkplaat ter nagedachtenis van de gevallenen voor onze vrijheid. “De jeugd ter blijvende herinnering aan wat vrijheid is”, zei de voorzitter van de Speeltuinvereniging Soesterkwartier.

Echter de plaat is weg. Bij navraag weet niemand iets te herinneren.

Zijn er onder de lezers van dit blad mensen die weten “waar/wanneer/waarom de gedenkplaat is verdwenen?
Graag reactie aan bert-prinsen@kpnmail.nl

Geachte lezers,

een half jaar stadsbron

Door de redactie van de Stadsbron – 5 november 2018

Omdat wij absoluut geen reclame willen op onze website en omdat wij De Stadsbron gratis willen houden, doen wij een beroep op U, onze lezers, om te doneren. Elk bedrag is welkom. Dit kan via planb.coop/betaal/stadsbron.

Lees meer >>                                                       verder in de Stadsbron

de plek 4 een mysterieuze projectontwikkelaar

door Siem Eikelenboom – 5 november 2018

Een troosteloos graslandje vol onkruid. Hekken er omheen die schots en scheef zijn neergezet. Ooit stond hier, op de hoek Van Randwijcklaan/Neptunusplein, het wijkcentrum van Kruiskamp met daarin een dependance van de bibliotheek. Lees meer >>

opinie: geen transparante besluitvorming bij kop van isselt en eemoevers

door Ruud Luchtenveld – 5 november 2018

De ontwikkeling van de Kop van Isselt en de Eemoevers is immers een mooie kans voor de gemeente Amersfoort. Hier kan ze laten zien hoe je in echte samenwerking en samenspraak met de stad kan komen tot toekomstbestendige invulling van dit complexe gebied. Een grote kans om de stad weer te verbinden met de Eem, de rivier waaraan Amersfoort haar naam ontleent. Lees meer >>

stadhuisplein 1 301018

door Rob Lampe – 30 oktober 2018

Kijk hier >>

grimlach 11 wonen in de elisabeth

Door Arjeh Kalmann – 1 november 2018

Wonen met uitzicht op het zogenaamde Beekdal, wie wil dat nou niet? De stad snakt naar bouwlocaties; in deze Grimlach een constructieve suggestie. Lees meer >>

opinie: jullie hebben verloren, accepteer het gewoon!

door Ted van der Meer – 30 oktober 2018

Democratie, dat is een mooi ding. Zou je zeggen. Maar zelfs als alle spelregels gevolgd zijn, als tijdens het ‘proces’ meerdere keren is gebleken dat er voor een bepaald project een meerderheid is, dan nog zijn er tegenstanders die menen alle recht te hebben om besluiten niet te accepteren. Rare zaak, eigenlijk. Lees meer >>

In memoriam Everard Verweij

Rob Lampe – 29 oktober 2018

Everard Verweij was 28 jaar lid van de Amersfoortse gemeenteraad, waarvan 12 jaar wethouder. Hij bleef zijn CDA altijd trouw en volgde de politiek de laatste jaren vooral via de krant. Vorig jaar sprak ik Everard Verweij vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen. We herinneren ons Everard als een zeer gepassioneerd politicus en een aimabel mens.

Kijk hier >>

3 bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Opening winkeltentoonstelling Wijkmuseum Soesterkwartier-AG weergeven

Opening winkeltentoonstelling Wijkmuseum Soesterkwartier-AG