Donderdag 18 oktober Burgerborrel, dit keer in Vathorst                 

De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit.
Het motto van de ‘burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Net zoals het bedrijfsleven, grote instellingen en andere organisaties in de stad dat doen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van de stad.

De deuren zijn open van 19 uur en de start zal om 19:30 zijn, einde rond 21:30. Ook dit keer is de zeepkist het vaste onderdeel waar je een initiatief kunt presenteren of je vraag kunt stellen. Bij eerdere borrels waren een kleine 60 mensen aanwezig, die zo’n 35 burgerinitiatieven vertegenwoordigden. Zie hier een impressie van de sfeer tijdens zo’n burgerborrel.

Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort

https://bewoners033.nl/agenda/burgerborrel-kennis-maken-kennis-delen-2/

a.s. zaterdag en zondag

Kaalstaart Festival 2018 – 20/21 oktober / gehele terrein De WAR

Het derde weekeinde van oktober is er Kaalstaart, een festival voor beta-kunst en nieuwe ambachten. Kunst, techniek en wetenschap komen elkaar tegen in een levendige mix van disciplines. Beeldende kunst, podiumkunst, onderzoek en nieuwe samenwerkingen worden aan het publiek getoond in en om het terrein van De WAR. Zie het zeer uitgebreide programma op www.kaalstaart.nl   

zondag 21 oktober Trotsmarkt op de Wagenwerkplaats!!!!!  meer: www.wagenwerkplaats.eu

 http://wagenwerkplaats.eu/agenda/verkeerstuin-geopend-2018-10-21

zaterdag 27 oktober  

Dan wordt er een insectenhotel op de Wagenwerkplaats gebouwd. Wil je dat meemaken? Ouders en kinderen zie het mooie affiche helemaal onderaan deze brief.

 maandag 29 oktober                 

Dag van de Stad op de Wagenwerkplaats. 

Er is een na-inschrijving aangeboden. Amersfoorters zijn ook welkom.

WIJ ZIJN SCHOON SOESTERKWARTIER. ERGER  JIJ JE OOK ZO AAN HET VELE ZWERFAFVAL IN DE WIJK? DOE DAN MET ONS MEE MET DE SCHOON SOESTERKWARTIER PRIKACTIE. ZATERDAGEMORGEN 3 NOBEMBER A.S. MAKEN WE DE STRATEN IN DE RIVIERENBUURT SCHOON. VANAF 8:30 STAAN WE BIJ 50/50  COFFEE (EMMAUSKERK, NOORDEWIERWEG 131) WE HEBBEN PRIKKERS EN HANDSCHOENEN VOOR GROOT EN KLEIN. IEDEREEN IS WELKOM, NEEM JE KINDEREN MEE. DE KOFFIE EN LIMONADE STAAN KLAAR. TOT ZIENS, CLAUDINE EN ROOS. Nb: VAN TE VOREN AANMELDEN HOEFT NIET, MAG WEL.  SchoonSoesterkwartier@gmail.com 

Afgelopen week o.a. verschenenStadhuisplein 09102018Voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting is veel onderzoek nodig. Er zijn grote twijfels over nut en noodzaak. Gezien het afkapmomentje voor de camera van Rob Lampe lijkt het voor wethouder Hans Buijtelaar steeds meer een echt hoofdpijn dossier.  Kijk hier…

Joods monument dat niemand mag zien In vrijwel iedere Nederlandse gemeente kom je een gedenkteken tegen voor de joodse ingezetenen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Het heeft vaak lang geduurd voordat zo’n plaquette of beeld of schildering er kwam, maar overal wordt inmiddels op deze manier de herinnering aan de omgekomen joodse stad- of dorpsgenoten levend gehouden. Niet overal, zo vloeide deze constatering uit de pen van Arjeh Kahlman In Amersfoort bijvoorbeeld niet. Lees meer >>                                    

Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Bewoners033 – Burgerborrel Uitnodiging weergeven

Bewoners033 – Burgerborrel Uitnodiging

Deze tweede editie van het congres heeft als thema ‘De stad in balans’. Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen zorg en veiligheid? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn? En hoe kunnen we daar samen aan bijdragen? Je hoort en ervaart het op het hoofdpodium of in één van de elf deelcongressen. Of het nu gaat over gezondheid, veiligheid, mobiliteit of samenwerking, alle belangrijke opgaven van de stad komen aan bod.

Laat je inspireren door toonaangevende sprekers in hun vakgebied. Door innovatieve ondernemerMichiel Muller, directeur van het Bijlmer Parktheater Ernestine Comvalius, decennia lang de anchor van het CBS en bijzonder hoogleraar demografie Jan Latten of door de New Yorkse stadsvernieuwer Robert Hammond. Speciale gasten vanuit het ministerie van BZK zijn ministerKajsa Ollongren en directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen Chris Kuijpers.

Schrijf je snel in!

De Dag van de Stad is een onmisbaar evenement voor ambtenaren, bestuurders, actieve burgers, ondernemers en medewerkers van kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties. Wees er snel bij om één van de resterende tickets te bemachtigen.

Op de website www.dedagvandestad.nl vind je alle informatie over het programma, de sprekers, de thema’s, inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier.

Direct inschrijven

Graag tot ziens op maandag 29 oktober op de Wagenwerkplaats in Amersfoort.

Afgelopen week o.a. verschenen

Stadhuisplein 09102018

Voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting is veel onderzoek nodig. Er zijn grote twijfels over nut en noodzaak. Gezien het afkapmomentje voor de camera van Rob Lampe lijkt het voor wethouder Hans Buijtelaar steeds meer een echt hoofdpijn dossier.  Kijk hier…

Joods monument dat niemand mag zien

In vrijwel iedere Nederlandse gemeente kom je een gedenkteken tegen voor de joodse ingezetenen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Het heeft vaak lang geduurd voordat zo’n plaquette of beeld of schildering er kwam, maar overal wordt inmiddels op deze manier de herinnering aan de omgekomen joodse stad- of dorpsgenoten levend gehouden. Niet overal, zo vloeide deze constatering uit de pen van Arjeh Kahlman In Amersfoort bijvoorbeeld niet. Lees meer >>

Voorbeeld van YouTube-video Bewoners033 – Burgerborrel Uitnodiging weergeven

Bewoners033 – Burgerborrel Uitnodiging

Joke Sickmann

https://youtu.be/7Hps6uIxHtc