Beste betrokkenen en geïnteresseerden – Amersfoortse Regio tussen Spoor en Eem.

De ontwikkelingen in ons gebied buitelen de laatste dagen over ons heen. Vandaar dat ik mij geroepen voel om eerst kort en bondig verschillende data onder uw aandacht te brengen. Daarna volgen de mededelingen die voor langere termijn van belang zijn.

 

Donderdag  4 oktober 2018 

In de middag wordt er in de nabijheid van de Emmaüskerk  aandacht gevraagd  voor de handtekeningenactie van de Stichting Amersfoort Groen  – ook het Soesterkwartier zegt nee tegen de kaalslag – zie de bijlage. 

donderdag  4 oktober 2018 Trouwens, bij de Emmaüskerk kunt u dan tevens terecht bij de ANWB:

“van 13:30 tot 15:30 uur locatie “Bij Bosshardt” Noordewierweg 131  Amersfoort (de ANWB voor de Fietsverlichtingsactie. Vrijwilligers controleren de fietsverlichting en repareren deze als het nodig is. Daarnaast worden ook de remmen, de zadelhoogte en het bandenprofiel gecontroleerd.”

 

zaterdag      6 oktober 2018 Kringloopcentrum Amersfoort

zaterdag      6 oktober 2018 – 12.00 uur opening expositieWijkmuseum Soesterkwartier

in het kader van de maand van de geschiedenis: DE SPOORWEGSTAKING

St. Bonifaciusstraat 61  www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

zaterdag             6     oktober 2018      tussen 9.00 en 10.00 uur Radio Golfbreker

 over het Knopjesmuseum 

dinsdag              9   oktober 2018           Ronde gemeenteraad over o.a. de bomenkap (zie bijlage)                                   of eventueel

https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/466393/De%20Ronde%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-10-2018 

Geknipt van www.dewar.nl  De War Geldersestraat 6
over de WAR home — in de war — verhalen — binnentuin  — media — agenda — contact

toekomstplan — actueel — vragen — logboek — media

agenda

Iedere dinsdag is het Fablab open van 10.00-22.00 uur, en iedere 1e zaterdag van de maand. Het Biolab is wekelijks open op donderdagavond, op aanvraag of bij aanwezigheid. Meer info over de agenda, mail met publiciteit@dewar.nl

Oude agenda-items vind je in het archief.

Duurzame Week 033 – Kleding Swap Party – 12 oktober – 20.00 / Binnentuin

KledingSwapParty tijdens de Duurzame Week 033. Entree €10,- inclusief hapjes en drankjes. Kom je ook? Geef kleding een tweede leven! Voor meer informatie klik hier.

Kaalstaart Festival 2018 – 20/21 oktober / gehele terrein De WAR

Het derde weekeinde van oktober is er Kaalstaart, een festival voor beta-kunst en nieuwe ambachten. Kunst, techniek en wetenschap komen elkaar tegen in een levendige mix van disciplines. Beeldende kunst, podiumkunst, onderzoek en nieuwe samenwerkingen worden aan het publiek getoond in en om het terrein van De WAR. Kunstenaars kunnen zich inschrijven via www.kaalstaart.nl  

Merkwaardig bericht in het AD over het masterplan van De Wagenwerkplaats. Zie het artikel in het AD

https://www.ad.nl/amersfoort/plan-voor-woonwijk-wagenwerkplaats-uitgesteld~a89f5efa/

De titel liegt er niet om – het masterplan Wagenwerkplaats staat kennelijk opnieuw ter discussie. Tenzij dit nepnieuws is, wil ik hierbij graag aantekenen dat het uiterst merkwaardig dat deze keer door de gemeente Amersfoort afgeweken wordt van het goede gebruik om nauw betrokken Amersfoorters en Soesterkwartierders tijdig en direct op de hoogte te brengen van wijzigingen van plannen en mogelijkheden om dit gezamenlijk te bespreken. Een beleid van 15 jaar m.b.t. zeer geslaagde burgerparticipatie in Amersfoort wordt hiermee met de voeten getreden. Heel jammer, en zonde van alle tijd die wij allen gestoken hebben in de Wagenwerkplaats. Gemeente – waar bent u mee bezig?

Mijn advies aan betrokkenen en geïnteresseerden: trek voorlopig maar in twijfel wat er op de website van de Wagenwerkplaats over het masterplan staat. Dat klopt inmiddels voor geen meter.

(J.W.M. Sickmann)

Het Soesterkwartier maakt zich zorgen over de plannen m.b.t. de bomenkap.

Uit de planning volgens de berichtgeving van de gemeente

 • De financiële raming van het integraal ontwerp van de Westelijke ontsluiting is naar verwachting in week 39 of 40 gereed. Deze raming wordt ter beschikking gesteld aan de onderzoekers van de second opinion.
 • Dinsdag 9 oktober is er een ronde over o.a. de bomenkap. Wilt u dit volgen, zie: https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/466393/De%20Ronde%20%20%20%20%20%20%20%20%2009-10-2018
 •  De raad wordt over de financiële raming en uitkomsten van de second opinion geïnformeerd, waarschijnlijk in de tweede helft van oktober.
 • Het presidium bepaalt wanneer de bespreking raming en second opinion in een (besloten) Ronde worden geagendeerd. Het college heeft verzocht om deze vergadering vóór 1 november te laten plaatsvinden.
 •  De bomenkap start nadat de raad het gesprek heeft kunnen voeren over de financiële raming en de second opinion. Het college geeft pas opdracht voor de bomenkap als is gebleken dat de aanleg van de Westelijke ontsluiting binnen budget kan worden uitgevoerd. Past dat niet, dan zal versobering van het project plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van het schrappen van fietsvoorzieningen of groencompensatie.
 • De bomenkap zal circa vier maanden in beslag nemen en voor het broedseizoen worden afgerond (ongeveer half maart). Indicatie van de planning van civieltechnische werkzaamheden, onder voorbehoud van bovengenoemde voorwaarden: Begin november
 • Opdracht aan aannemer voor bomenkap, na bespreking financiële raming en second opinion in de raad December-maart Nader onderzoek niet-gesprongen explosieven, archeologie en sonderingen
 • december Start gestuurde boringen t.b.v. aanleg kabels/leidingen/data
 • Begin 2019 Start vooraanleg kabels/leidingen door nutsbeheerders Uiterlijk maart 2019 Afronding bomenkap (voor start broedseizoen)
 • Voorjaar 2019 Start aanbesteding project Westelijke ontsluiting
 • Begin 2020 Gunning project Westelijke ontsluiting 

Aangeboden advertentie 

Beste verhuurder,

Kamer gezocht per direct voor een 21-jarige jonge man, studeert in Utrecht en werkt in Amersfoort.

Liefst een kamer nabij station en centrum vanwege werk en studie. Soesterkwartier zou fantastisch zijn.

Vanwege mijn activiteiten ben ik niet vaak thuis. Ik hou van een schoon en opgeruimd huis. Vanzelfsprekend steek ik daar zelf ook de nodige energie in.

Kortom, ik ben een rustige en nette huurder.

Graag kom ik bij u langs om mezelf voor te stellen en met u kennis te maken.

U kunt contact opnemen, via telefoonnummer

0683679031   

De Stadsbron zoekt…

iemand om ons te helpen met het wekelijks maken en versturen van de nieuwsbrief. Dat is per week ongeveer een half uur werk.
De nieuwsbrief gaat op dit moment naar ongeveer 160 mensen en daar komen er wekelijks 5 bij. Ook wordt hij geplaatst in De Stad Amersfoort.
Interesse? Stuur een email naar redactie@destadsbron.nl.

De nieuwste artikelen op een rijtje: (www.destadsbron.nl)

Straatpraat 3

door Rob Lampe – 29 september 2018

Kijk hier >>

De machtigen van Amersfoort

door Arjeh Kalmann – 28 september 2018

Van de 23 Amersfoortse topambtenaren woont de overgrote meerderheid niet in Amersfoort. Lees deel 1 in een onze serie over wie er in Amersfoort aan de touwtjes trekken.

Lees hier…

Grimlach 9 Niet meer zitten

door Arjeh Kalmann – 27 september 2018

De bankjes in de hal van het Amersfoortse station zijn weggehaald. Met het oog op ons aller veiligheid, zegt Prorail.

Lees hier…

Eerst het eten dan de moraal

door Ron Jagers – 25 september 2018

Kijk hier …

Collegevragen SP

door Rob Lampe – 24 september 2018

SP verdenkt de coalitie van geheime afspraken en stelt de vragen aan het college.

.

Joke Sickmann