In 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort het beheerplan Groengordel Soesterkwartier 2010-2020 vastgesteld. Dit beheerplan loopt binnenkort af. Daarom is de gemeente samen met een kerngroep van omwonenden in gesprek om dit plan te actualiseren voor opnieuw een periode van tien jaar. In februari hebben zij tijdens drie bijeenkomsten gedachten en meningen met elkaar uitgewisseld over hoe de groengordel op hoofdlijnen moet worden beheerd.

De bedoeling was in april een slotbijeenkomst te organiseren om in mei het geactualiseerde plan voor te leggen aan het college.

Het coronavirus heeft deze planning behoorlijk in de war gegooid. De gemeente wil met de kerngroep het plan actualiseren. De huidige bijzondere situatie beperkt ons echter teveel om de voorstellen goed met elkaar te bespreken.

Voorlopig zijn we daarom genoodzaakt een pas op de plaats te maken. Waarschijnlijk kunnen kerngroep en gemeente het overleg in juni weer hervatten. Een slotbijeenkomst met de inwoners uit de wijk over de voorstellen is nog niet gepland. Het is de verwachting dat wij deze ook niet meer voor de zomerperiode kunnen organiseren. Zo gauw daarover meer duidelijkheid komt, brengen wij u van deze bijeenkomst op de hoogte.

Gemeente Amersfoort en kerngroep Groengordel Soesterkwartier