Soesterkwartier 7 juli 2018. In navolging op de bijeenkomst op 4 juni 2018 in de Emmaûskerk van en voor verontruste bewoners over de Noordewierweg, nu het vervolg.

Aan de hand van alle gedane opmerkingen van die avond, meende de organiserende Socialistische Partij, dat er daadwerkelijk ook actie gevoerd moest worden.

Een actieplan werd opgesteld – besproken- en niet haalbaar geacht. Om toch een signaal af te geven aan de “Politiek” en bewoners Soesterkwartier, werd heden 7 juli 2018 een kortstondige actie “ochtend” gehouden. Van de SP zijde waren in ieder geval prominenten leden aanwezig, zoals Bets Beltman en Marijke Jongerman.  De  afgelopen tijd zijn er overal flyers verspreid met de boodschap Noordewierweg 30 Km zone ?? en veiligheid . Ook is een handtekeningen actie gestart. De lijst vermeldde voor aanvang van deze ochtend al 1600 handtekeningen, die heden fors is aangevuld.

Vanmorgen beperkte de uitvoering van de actie, tot het- een paar maal stopzetten van het verkeer, het uitdelen van flyers en verzamelen van ondersteunende handtekeningen. Kinderen maakten met behulp van een sjabloon de denkbeeldige 30 KM zone op het asfalt.

Het winkelend publiek dat er veel begrip voor en de meesten reageerden dan ook positief op de actie. De Noordewierweg moet veiliger worden. En zoals de foto,s aangeven, het draaien en keren met auto,s voor de AH roept al denodige problemen op en recent zijn er weer een aantal forse aanrijdingen geweest.

Dinsdag 10 juli. worden de door de SP verzamelde handtekeningen op het stadhuis in de “RONDE” aangeboden aan het college. De nodige vragen zullen wederom gesteld worden, om de Noordewierweg veiliger te krijgen in welke vorm dan ook.

Karel van Rooy

foto,s Nel Groenendijk.