Aanleg elektra, water en riolering Soesterhof begonnen

bron Wagenwerkplaats

Het water en de elektra komen er aan! De aanloop naar de bouw van Soesterhof is dan nu echt begonnen. In de weken voor Koninsdag is er onderzoek gedaan naar explosieven in het gebied waar water, elektra en riolering van en naar de Soesterhof moeten komen.

De aansluitpunten op de bestaande netwerken bij de ingang Violenstraat worden onder de betonplaten vanaf de ingang Violenstraat doorgetrokken langs het parkeerterrein naast DLC richting Soesterhof.

Vanaf 1 mei 2019 begint de aannemer met zijn werkzaamheden. Vanaf 3 juni 2019 wordt gestart met de rioolwerkzaamheden in de Soesterweg. Hier worden aansluitingen op het bestaande riool en waternetwerk gemaakt. De Soesterweg zal naar verwachting dan ook (gedeeltelijk) afgesloten zijn van 3 tot en met 7 juni ter hoogte van de Violenstraat. De doorgang Violenstraat is, als alles volgens planning verloopt, van 3 juni tot en met 21 juni afgesloten voor iedereen.

Daarna wordt de nieuwe riolering op de Wagenwerkplaats zelf richting het terrein van Soesterhof aangebracht. De werkzaamheden zijn 21 juni 2019 afgerond. De betonplaten zijn dan weer teruggeplaatst.

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u mailen met de heer van Tend via mte@pbbv.nl.