kleuterklas Emmanuél 1935De kleuterklassen in het Soesterkwartier zijn door de jaren heen her en der in verschillende gebouwen ondergebracht. Aan die onoverzichtelijke situatie kwam pas een einde in de loop van de jaren ’80 toen het lager onderwijs en het kleuteronderwijs in Nederland werd samengevoegd. Maar ook toen heeft het nog vele jaren geduurd voordat de scholen in het Soesterkwartier een beetje op orde waren.

 

Het is de reden waarom het Wijkmuseum a.s. zaterdag 1 maart klassenfoto’s van alle kleuterscholen exposeert. En natuurlijk wordt er ook weer een klassengesprek gehouden.

De eerste kleuterschool in het Soesterkwartier is opgericht door de zusters van de congregatie O.L.Vr. ter Eem. Zij betrokken in de zomer van 1908 het nieuwe klooster in het nu nog bestaande gebouw St. Jan op de hoek van de Matthias Withoosstraat . De zusters gingen meteen naailes geven en begonnen er ook maar een fröbelklas. De St. Jozefbewaarschool in de Paulus Borstraat moest toen nog gebouwd worden. In 1910 werd tegenover de openbare lagere school op Puntenburg huize Bethel geopend. Dit was een wijkgebouw voor de Nederlandse Hervormde Gemeente. In 1917 was daar al een bewaarschool. Later waren er ook kleuterklassen in het gebouwtje Immanuël op de hoek van de Oude-Soesterweg (Noordewierweg) en de Tulpstraat. Pas in de jaren ’30 werd er door het comité van de openbare lagere school in Amersfoort een onderzoek ingesteld naar de behoefte aan een school voor voorbereidend onderwijs, fröbel- of bewaarschool in het Soesterkwartier, maar de eerste openbare school die ook daadwerkelijk voor kleuters in het Soesterkwartier is gebouwd, is “Roodkapje” geweest. Deze kleuterschool stond nabij de Theo Thijssenschool, in de naoorlogse bomenbuurt. In 1959 werd er daar nog een katholieke kleuterschool gebouwd aan de Larixstraat.

Het museum is gevestigd in de St. Bonifaciusstraat 61 en is open van 11.00-16.00 uur. Van 15.00-16.00 uur is er klassengesprek over “op de kleuterschool in het Soesterkwartier”. Wie mee wil doen wordt verzocht om ruim voor 15.00 uur aanwezig te zijn. Voor meer informatie: zie www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl, of bel Gezina Tuinstra: 033-4635661 of 06-22422725