Duurz05 (24)

Duurzaam Soesterkwartier viert vijfjarig bestaan tijdens het jaarlijkse feest “Energiek Soesterkwartier”.

Woensdag 25 maart 2015. Aan het begin van de avond zijn er bijzondere activiteiten te constateren in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats. Door de inzet van Hedwig van der Linden, wordt een poging klimaat beheersing gedaan. De ruimte binnen in de verkeerstuin heeft namelijk geen of onvoldoende verwarming. Een gedeelte van de Verkeerstuin werd ingericht voor de ontvangst van de vele gasten. Met “gordijnen” werd een redelijke afscherming van het “race circuit” gemaakt. Een aantal terras verwarmingsbranders moest voor de nodige verandering in de temperatuur zorgen.

Rijen met stoelen werden geplaatst en er moest flink gesjouwd worden om het andere meubilair even een andere plaats te geven. Tegen 19.30 was er nog luid getimmer waarneembaar op en rond het podium. Het spandoek “Duurzaam Soesterkwartier” moest nog als laatste worden opgehangen.

Duurz05 (8)Halverwege in de zaal aan de zijkant vestigde zich een kantoor van de Nederlandse Floreynen-bank met Arend Jan Pleizier als toezichthouder. Rijen met fleurige Floreynen  waren zichtbaar en alle bezoekers kregen 2 Floreyn om te besteden aan de bar.

Verwelkomd door  Hedwig  en  Yvonne Feuerhahn van Duurzaam SK kwamen de eerste gasten binnen. Vele bekende gezichten passeerden  en de koffie/thee  vond gretig aftrek.

Vermeld moet worden dat bij het opstellen van de rijen stoelen en standaard met banners waren geplaatst met daarop aangegeven waar zich de diverse onderwerpen /informatie bevond.

Door de drukte werd de aanvangstijd een beetje verschoven. Echter rond de klok van 20.00 uur namen Willem Hamels toch het woord. Na een welkoms boodschap, keek Willem terug op 5 jaar Duurzaam en Energiebeleid. Al ras gevolgd door allerhande “deel”projecten en organisaties. Willem gaf een kort visie op niet alleen Duurzaam en de “straatprojecten” met zonnepanelen en muurisolatie. Ook het Groene Spoor, de stadsboeren, het Soesterhof, buurtmobiliteit,goede buren, Zon op school (kubus), wijkeconomie en als laatste de Soesterwiek. Dit laatste is een plan voor het opwekken van stroom door middel van  een windmolen op de Isselt, in beheer bij de wijk.

Een woord van dank aan de bewoners Soesterkwartier, 230 leden, 40 actieve uitvoerende en de 9 werkgroepen van Duurzaam SK.

Duurz05 (56)Hierna vond Willem Hamels het genoeg. Het stokje als voorzitter van Duurzaam Soesterkwartier werd overgedragen aan Fokke de Jong. Reeds bekend middels zijn vele andere activiteiten in het SK.

Uiteraard de lovende woorden voor de vertrekkende man, de bloemen en nog een verpakt “paas”bloemstuk van Dico Kuiper.  Maar daar bleef het niet bij. Hedwig had nog een buiten activiteit in gedachten. Met het gehele bezoekers aantal werd de tocht naar buiten aangevangen.  Het  olielampje volgend van Hedwig naar de  “WALK OF FAME” van de Wagenwerkplaats.  Deze bevindt zich aan de voorzijde, tussen de parkeerplaats en het Centraleplein. En enkele gerenommeerde mensen zijn daar reeds middels een “ster”aan het beton vastgenageld.

Duurz05 (77) Onder deze grote belangstelling werd de ster “WILLEM HAMELS” zichtbaar gemaakt.  Willem was duidelijke verrast door deze huldiging en vermelding in de Walk of Fame.

Weer terug binnen, nam Fokke als nieuwe voorzitter het heft weer in handen. Een kleine voorstelling wie hij was, waar hij woonde, zijn gezin, hobby’s  en doelstellingen.

De terugblik was voorbij, het richten op de toekomst een feit. De plannen voor 2015-2020 werden gepresenteerd.  Alles te makend hebbende met Energie projecten. Verwoord in “technische Duurzaamheid  Soesterkwartier. Het effect van deze wijzigingen zou een vermindering van maar liefst  3500 Kiloton  CO2 uitstoot alleen in het Soesterkwartier bewerkstelligen.
De krachtigste wijk Soesterkwartier is ook de bedenker van al deze plannen en doelstellingen.

Duurz05 (90)Marco Tavenier de volgende spreker namens de werkgroep Woonwerkplaats (van waaruit ook de vereniging Soesterhof is voorgekomen. Een uitgebreide uitleg vanuit de Duurzaamheidsvisie  Wagenwerkplaats en Masterplan kwam aan bod. Marco legde het 7 sporen beleid nog een uit.

Gevolgd tot een eind conclusie met de term WOW. Hetgeen staat voor  Wijk ontwikkelingsmaatschappij Wagenwerkplaats  zie voor de eerdere presentatie. http://www.soesterkwartier.info/?p=17819.

Lonneke Lavrijsen gaf een presentatie over de Sport faciliteiten SK. Zij was als projectleidster doende met  de stelling Duurzaam Sporten in het SK. Hierbij is KVVA de aangewezen instantie geworden om de verdere ontwikkelingen van de Duurzame sport onder zijn vleugels te nemen. Dit leverde prompt wat vragen op, over de andere sportverenigingen.  Maar KVVA is aangewezen als “piloot”om dit nieuwe en landelijk gesubsidieerde project te ondersteunen/ verwezenlijken.  13 april vindt er “kantine”overleg plaatst voor belangstellende bij KVVA.

Duurz05 (115)De een na laatste spreker van deze avond is toch mede wel het gezicht van Duurzaam SK.  Henry de Gooijer al vanaf de eerste dage van de oprichting ( en daarvoor) actief in de energie wereld. De zonnepanelen  en isolatiemateriaal volgen hem  trouw waar hij ook komt.  Door Henry werd ook een groot deel uit de rapportage Haalbaarheidsonderzoek Duurzaam Soesterkwartier, gepresenteerd. Uit de redelijk vele handen die omhoog gingen bij de vraag wie de recente presentatie in de Observant had bijgewoond  en de vele handen die het Masterplan Wagenwerkplaats bijwonen, mocht worden afgeleid dat de bezoekers op de hoogte waren. Henry ging kortheidshalve nog in op de keuzes die door de wijkbewoners zijn gemaakt in de in te voeren Wijkeconomie. Hierbij is duidelijk een voorkeur uitgesproken over de eigen “klusdienst SK”en de “Zorg”in eigen wijkbeheer te hebben.  De uitleg over de werkwijze en implementering van de Floreyn was duidelijk. Hoe hou ik Floreyn in de wijk.  Maar volgens Henry zal er nog veel moeten gebeuren voordat de Floreyn als betaalmiddel in de wijk is ingevoerd.

Een  groots aangepakt  “onderwerp”is wel de komende Zomermarkt 2015 op de Noordewierweg.  Een ultieme poging om bedrijfsleven/ detailhandel/horeca / Zzpr.s/ te  motiveren nieuwe plannen en investeringen te doen inde wijk. De leegstand van winkels tegen te gaan. Het hart van het SK weer als het bruisende centrum te zien.  De komende Zomermarkt zal de plek en plaats zijn waar dit alles te voorschijn  moet komen. Een groot  “dorps”feest voor de wijk met alle bewoners en betrokkene. En zo ook een eigen betaalmiddel.  4 en 5 juli is het zover. Henry bracht in het kader van de financiële middelen / beperkingen er op, dat men buurtbudget wil aanvragen voor de Zomermarkt. Om dit verzoek te ondersteunen, is er een voorwaarde dat dit wordt voorzien van “stapels”handtekeningen van bewoners die dit voorstel steunen.

Duurz05 (129)De laatste vrolijke spreker,  Mark Kino, bracht het lente gevoel over.  Zijn bijnaam Mister Smiley doet hij wel eer aan. Zich verontschuldigend dat de bloemen ( Smiley) in de geluidswal een tikje laat gaan bloeien dit jaar. Dit veroorzaakt is door het vergeten te bemesten van de grond. Men er van uit ging dat dit niet hoefde, maar nu alsnog heeft bemest.  Zaterdag 28 maart een grote Lente dag is op de Wagenwerkplaats. Hierbij zullen er ook mogelijkheden zijn om planten/zaden te ruilen, te kopen of weg te geven. Aanvang 11.00 uur tot 16.00 uur. Plaats Centrale plein.  Een aankondiging vindt U ook op de website.

Hiermee werd het officiële gedeelte afgesloten. De bezoekers met nog Floreynen in hun bezit, konden deze omzetten in een consumptie.

Verslag en foto,s Karel van Rooy.

 Foto Impressie