Het spoor gaat verder…

Indrukwekkend blijven de beelden van volle treinen, wachtende mensen op perrons, mensen die afscheid nemen zonder te weten tot wanneer.

Beelden uit 1939-1945, beelden van vandaag.

Deze beelden vullen dit jaar de 4 mei-herdenking in het Soesterkwartier, georganiseerd door de kerken in de wijk. Welkom bij één of allebei de activiteiten:

Herdenkingsbijeenkomst

  •  Plaats: Emmaüskerk, Noordewierweg 131
  •  Tijd: 19:15 – 19:40 u (kerk open om 19:00 u)

Stille tocht en twee minuten stil

  • Stille tocht van Emmaüskerk naar NS-gedenkplaats  (ingang Wagenwerkplaats a/d Soesterweg)
  • Herdenking (twee minuten stil) om 20:00 u,
  • Afsluiting met koffie/thee in het ‘Centraal Ketelhuis’.