Verzet is het thema waar we dit jaar bij stil staan met verhalen van toen en nu. Aansluitend gaan we in stille tocht naar de Joodse begraafplaats om daar om 20:00 u de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Terug in de Emmaüskerk wordt de film ‘Ondergronds in het Soesterkwartier’ vertoont. Deze biedt volop gelegenheid voor eigen verhalen en gesprek.

(organisatie: Westerkerk, Keistadkerk, Henricusgemeenschap, Bij Bosshardt/Leger des Heils, Buurtkerk en Emmaüskerk)

ds. Rein G. van der Zwan

 

red.KvR.