Ondertussen begint het ons steeds duidelijker te worden: zoals de plannen nu zijn wordt het Soesterkwartier de dupe van alle nieuwbouwplannen om onze wijk heen. In deze nieuwsbrief alles wat je moet weten!

Afgelopen maanden zijn we met de kerngroep van Leefplezier 3812 erg druk geweest met afspraken met de gemeente en de onafhankelijke procesbegeleiders. Het duurde even voordat we zelf snapten wat alle plannen van Langs Eem en Spoor betekenen voor onze wijk, vandaar dat deze update even op zich liet wachten.

3 redenen waarom het Soesterkwartier de dupe wordt:

  1. Er komen geen 3.500 woningen, maar minimaal 5.500!
  2. Er is geen integrale visie. Waar werken deze nieuwe bewoners, waar gaan hun kinderen naar school, waar recreëren ze, waar is hun huisarts, waar laten ze hun auto?
  3. De gemeente belooft dat we gaan profiteren, maar heeft geen idee wat wij koesteren in de wijk, én dreigen kwijt te raken!

Hoe nu verder? Deel het nieuws!

 

1. Er komen geen 3.500 woningen, maar 5.500!

Hoe nu verder? Deel het nieuws!
Het is duidelijk dat we als Soesterkwartierders de handen ineen moeten slaan, of je nou in de Bomenbuurt, Rivierenbuurt, Puntenburg, Gerrit van Stellingwerfstraat, Mondriaanlaan of Bloemenbuurt woont: dit gaat ons allemaal aan. De eerste stap is dat iedereen weet wat er speelt in en om onze wijk. Deze brief is dus een eerste stap.

Wil je helpen? Vertel dan je buren over wat je hebt gelezen, mail hem naar anderen in de wijk en deel het op social media.

P.S. We gaan de spandoeken in het hondenveld en bij de Puntenburgerlaan weghalen zodat er weer ruimte is voor nieuwe acties.

De onafhankelijke procesbegeleiders Ineke en Egbert van SOAB hebben hun best gedaan om alle postzegelplannen van Langs Eem en Spoor aan elkaar te knopen. Zij ontdekten dat er opgeteld veel meer woningen gebouwd gaan worden dan de gemeente zegt. Wel 5.500 tot 6.000. Ter vergelijking; het Soesterkwartier bestaat nu uit 5.500 woningen, dus over 10 jaar is onze wijk twee keer zo groot.

Natuurlijk moet er flink worden gebouwd, maar het lijkt nu alleen te gaan om zoveel mogelijk bouwen. Wat voor huizen dat dan worden en voor wie, daar kan niemand antwoord op geven. De grond is duur, dus als je het overlaat aan projectontwikkelaars, dan verwachten we dat er vooral piepkleine, peperdure appartementen komen, die voor slechts een paar mensen betaalbaar zijn. De gemeente kan dit soort excessen voorkomen door een duidelijke kaders op te stellen.

Raadsleden schrokken er wel van, dat er ineens zoveel meer woningen zijn gepland, en ook de pers besteedde er aandacht aan. Maar tot nu toe is er nog geen actie op ondernomen.

Kijktip: Laatst bekeek het tv-programma Hollandse Zaken de bouwplannen rondom het Utrechtse Merwedekanaal, waar ook alleen maar dure huizen dreigen te komen en de huidige bewoners de dupe worden. Dit lijkt op wat er ook in Amersfoort aan de hand is. Kijk Hollandse Zaken terug

2. Er is geen integrale visie. Waar werken deze nieuwe bewoners, waar gaan hun kinderen naar school, waar recreëren ze, waar is hun huisarts, waar laten ze hun auto?
Iedereen die wel eens het computerspelletje Sim City heeft gespeeld weet het: inwoners van een stad moet je niet op elkaar proppen. Ze hebben groene ruimte nodig, publieke ruimtes en voorzieningen, en een goed wegenplan met openbaar vervoer.

In de nieuwe wijken van Langs Eem en Spoor is er geen visie op deze zaken. Nu lijkt het erop dat er alleen maar veel, en vooral kleine woningen, worden gepland en er weinig aandacht is voor voorzieningen. Geen plan voor huisartsen, geen scholen, geen sportvoorzieningen, geen hondenuitlaatveldjes of speeltuinen. Moeten deze duizenden mensen dan voor deze voorzieningen allemaal naar het Soesterkwartier? Ook is er niet nagedacht over of er werk is voor deze mensen in Amersfoort, met het risico dat het spookwijken worden. Mensen gaan buiten Amersfoort werken en slapen alleen maar hier.

Waar je parkeerplaatsen plaatst kun je geen huizen bouwen, dus zet de gemeente in op MaaS (mobility as a service). Niks mis mee, want minder auto’s zorgen voor een meer leefbare stad. Maar mensen leveren hun auto niet in als er geen alternatief is. Er moet goed OV zijn, fietspaden, deelauto’s en een goede infrastructuur. Maar ook hier zijn geen plannen voor. Wij vrezen dat mensen hun auto’s dan maar gratis in het Soesterkwartier gaan parkeren, omdat het voor hun deur niet kan.

Allemaal dingen die je kan opvangen met een goed plan. Sinds de Motie LEeS in november 2020 hameren we daarom al op een integrale visie, maar die is er nog steeds niet. We worden uitgenodigd om te participeren op elk postzegelplannetje, maar dat willen we helemaal niet. We willen dat de gemeente duidelijk maakt wat zij voor toekomst in gedachten hebben voor het Soesterkwartier. Komende periode biedt kansen voor mooie stedenbouw en we hopen dat ze die gaan grijpen.

3. De gemeente belooft dat we gaan profiteren, maar heeft geen idee wat wij koesteren in de wijk, én dreigen kwijt te raken!
Er komen mooie nieuwe winkels en horeca in de Kop van Isselt, zo zegt de gemeente tegen ons. Maar we hebben winkels en horeca op onze eigen Noordewierweg. Dat deze weg wordt opgeknapt is veel belangrijker voor het leefplezier in het Soesterkwartier. Het feit dat de gemeente denkt dat het prima is om een weg door de ‘heilige’ groengordel te leggen, geeft al aan hoe weinig ze snappen van wat we belangrijk vinden als Soesterkwartierder.

Ondertussen zien we vooral wat we kunnen verliezen. Het zal veel drukker worden in ons kleine plukje groen, onze speeltuinen, scholen, bij de huisarts en apotheek. Onze wegen worden gevaarlijker en drukker, vooral voor fietsers en voetgangers. Niet alleen de Nieuwe Poort lijkt een verkeersknelpunt, ook aan de westkant van de wijk zullen er veel files gaan ontstaan, omdat auto’s daar allemaal het spoor over moeten om de wijk in en uit te komen.

Het Soesterkwartier is bovendien een wijk met veel sociale cohesie, zoals dat heet. We voelen ons verbonden met elkaar en de wijk. We vinden elkaar in tientallen verenigingen, van sportclubs en actiegroepen tot scootmobielclubs en volkstuinen. Mensen zijn in hun hart niet alleen Amersfoorter, maar vooral Soesterkwartierder. We willen graag onze nieuwe buren van Langs Eem en Spoor welkom heten in onze wijk, maar als zij alleen maar in onze wijk zijn om hun auto te parkeren of om naar de huisarts te gaan, is dat lastig. Hoe zorgt de gemeente dat de nieuwe bewoners binding voelen met hun woonplaats en dat Soesterkwartierders door de drukte en anonimiteit niet van elkaar vervreemden? Gentrificatie dreigt: huizen en voorzieningen worden steeds duurder, waardoor je straks alleen nog in het Soesterkwartier kan wonen als je veel geld hebt.

En wat krijgen we ervoor terug? Onlangs is de gemeente met het Wijkperspectief gestart om in kaart te brengen wat we als wijk koesteren. Hierbij is 13,5 miljoen te verdelen over het hele Soesterkwartier. Mooi, maar een klein doekje tegen het bloeden. Ter vergelijking: het nieuwe gemeentehuis kost 100 miljoen. Wilde de gemeente niet weten wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving vóór ze grote bouwplannen in onze achtertuin plande? En als niemand weet wat voor gevolgen die uitbreiding heeft op onze wijk, waar moet je dan in investeren?

Kortom: de gemeente zégt dat het Soesterkwartier gaat profiteren, maar in geen enkel plan of daad zien we dit terug. En dat is een gemiste kans. Hier kan echt een plan van worden gemaakt waar het Soesterkwartier van mee kan profiteren.

 

Hoe nu verder? Deel het nieuws!
Het is duidelijk dat we als Soesterkwartierders de handen ineen moeten slaan, of je nou in de Bomenbuurt, Rivierenbuurt, Puntenburg, Gerrit van Stellingwerfstraat, Mondriaanlaan of Bloemenbuurt woont: dit gaat ons allemaal aan. De eerste stap is dat iedereen weet wat er speelt in en om onze wijk. Deze brief is dus een eerste stap.

Wil je helpen? Vertel dan je buren over wat je hebt gelezen, mail hem naar anderen in de wijk en deel het op social media.

P.S. We gaan de spandoeken in het hondenveld en bij de Puntenburgerlaan weghalen zodat er weer ruimte is voor nieuwe acties.