anido gitaarduoOp de eerste zondag van de maand is er in het Grand Café van Birkhoven Park een zondagmiddag concert.

Op zondag 3 mei geeft Het Anido Gitaarduo, bestaande uit Annette Kruisbrink (Nederland) en Arlette Ruelens (België) een gevarieerd klassiek gitaarconcert.

Annette en Arlette studeerden beiden klassiek gitaar aan het conservatorium te Zwolle. Hun gitaarspel is krachtig en expressief en boeit door een subtiel gebruik van dynamische contrasten en klankkleuren.

Een informatief muzikaal programma waarbij duidelijke uitleg gegeven wordt bij de composities die ten gehore worden gebracht en gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen.
U bent allen van harte welkom.

Dit concert is vrij toegankelijk!

Er zal een collectebus aanwezig zijn voor een eigen vrijwillige bijdrage.

Voor meer informatie en vragen;
Birkhoven Zorggoed
Team Welzijn
teamwelzijn@birkhovenzorggoed.nl
033 – 4600508