AA2_zWat zou jij doen? Zou jij met gevaar voor eigen leven – en dat van je gezinsleden – onderdak verlenen aan mensen die vervolgd worden? Mensen die moeten onderduiken omdat ze door de bezetter worden vervolgd om hun afkomst, hun geaardheid, hun verzet. Voor die vraag stonden mensen in de Tweede Wereldoorlog. En gelukkig, er waren er die ‘onderduikers’ gastvrijheid verleenden. Op maandag 4 mei, bij de jaarlijkse herdenking in het Soesterkwartier, staan we in het bijzonder stil bij die ‘schuilplaatsverleners’ en de moeilijke keuze waarvoor zij werden gesteld.

Om 19.00 uur start een bijeenkomst in de Emmaüskerk aan de Noordewierweg. Een buurtbewoner vertelt over de ervaringen van zijn ouders die ‘onderduikers’ gastvrijheid hebben verleend.

DSC_1115Na de bijeenkomst (om 19.30 uur) vertrekken de deelnemers in een Stille Tocht naar de Joodse Begraafplaats aan de Soesterweg. Daar staan we enkele ogenblikken stil bij het gedenkteken voor diegenen van Joodse afkomst die in de oorlog zijn omgebracht. Door het stilstaan bij dit monument gedenken we allen die door het geweld van oorlog en verdrukking zijn omgekomen.DSC_1126