centraal-gebouwVan 10 uur tot 15 uur bent u van harte welkom in het hoofdgebouw aan de Soesterweg 533 in Amersfoort.U kunt – onder het genot van een hapje, drankje of complete lunch in het Grand Café – kennismaken met onze Dagbesteding voor ouderen  21 maart.//,

U kunt meedoen met diverse activiteiten die wij normaliter de cliënten aanbieden, om zo hun zelfredzaamheid en daarmee hun zelfstandigheid te bevorderen.

Medewerkers van het Dagcentrum zijn aanwezig om deze activiteiten te begeleiden.

Zij vertellen u alles wat u weten wilt over deelname aan de Dagbesteding.

Revalidatie_vanaf_tuinOok is er allerlei informatiemateriaal voor handen, zowel over de Dagbesteding als over alle zorg- en behandelvormen die Birkhoven Zorggoed biedt.

En er is informatie over Zorgpalet Baarn Soest, de zorgorganisatie waarmee Birkhoven Zorggoed per 1 januari 2016 samengevoegd wordt. De locaties van Birkhoven Zorggoed blijven bestaan, evenals de zorg en diensten die in Amersfoort geboden worden, maar onder een andere ‘vlag’.

Dagbesteding in het kort:

Birkhoven Zorggoed biedt ‘Dagbesteding’ aan ouderen in: woonzorgcentrum Puntenburg, De Plataan en het hoofdgebouw. In de wijk Soesterkwartier in Amersfoort. Samen genoemd: Dagcentrum Birkhoven Zorggoed.

wzab-21Ouderen met lichamelijke beperkingen of een beginnende dementie komen overdag voor dagbesteding, met of zonder therapieën. Het Dagcentrum heeft hierdoor zowel een belangrijke functie voor de cliënt zelf, als voor diens mantelzorgers / familieleden.

Welke locatie bezocht wordt, hoe vaak per week en hoelang per keer, is afhankelijk van de zorgvraag en de indicatie/toekenning.

Sinds 1 januari 2015 is Dagbesteding grotendeels een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en daarmee een medeverantwoordelijkheid van de gemeenten.

Je volgt als cliënt een paar dagen of dagdelen per week een bepaald programma. Dit programma is gericht op groepsgewijs trainen van je (dagelijks) functioneren en behoud van wat je kunt. Er is ruimte en tijd voor ontspanningsactiviteiten en contact met anderen. Het betreft ouderen met lichamelijke dan wel geestelijke beperkingen. Bijvoorbeeld na het doormaken van een “beroerte” of omdat iemand een aandoening als MS of Parkinson heeft. Of beginnende dementie.

Bij Dagbesteding gaat het ook om sterker maken van de “mantelzorger” (de partner bijvoorbeeld of een familielid), die de zorg thuis voor z’n rekening neemt.

NL DOET – ook op zaterdag 21 maart!

BirkhovenZorggoedBirkhoven Zorggoed steekt zaterdag 21 maart, samen met een aantal vrijwilligers, de handen uit de mouwen om een terras voor cliënten en hun bezoek beschutter en gezelliger te maken. Een andere groep gaat zich bezig houden met het naaien van praktische en mooie servetten voor cliënten die nu met een ‘papieren slab’ om, hun maaltijd nuttigen. Niemand wil zijn kleding bemorsen, maar je wilt wel volwassen, respectabele, hulpmiddelen gebruiken.