master (48)Dinsdag 14 juni as gaat De Ronde over de Wagenwerkplaats (Duurzaamheidsvisie, Masterplan en Startnotitie Bestemmingsplan). Je hebt dan de mogelijkheid om je mening te geven. Komt dan allen op het Stadhuis, want dit is een belangrijk moment voor het Soesterkwartier.

Ter herinnering klik hier.

U kunt tijdens De Ronde uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Dat heet inspreken.U kunt inspreken op onderwerpen die als ‘peiling’ of ‘voorbereiding besluit’ op de agenda staan. Raadsleden horen graag wat u te zeggen heeft. Zij kunnen dit gebruiken in de afweging die ze maken als ze een besluit nemen.

griffie@amersfoort.nl