CSC_4965Donderdagavond 4 februari was het vanaf half acht een drukte van belang in de Emmaüskerk. De belangstelling voor de nieuwe film over “Ons” Soesterkwartier was groot. De film, ruimschoots van te voren aangekondigd, met de titel “Soesterkwartier Eigenwijs” zou in Première gaan.

In tegenstelling tot een gebruikelijke filmpremière, was er geen rode loper, geen luxe limo’s, geen dame’s in galajurken van bekende couturiers, en daarmee ontbraken ook de vele fotografen. Nu had dit laatste het voordeel: een uniek fotoverslag van de avond!

biosBij binnenkomst was er eerst de gelegenheid om een kopje koffie of thee te genieten, terwijl men elkaar begroeten. Even na half acht werd men verzocht de, de zaal in te gaan. Kopjes koffie en thee mochten niet mee naar binnen. Voor de gelegenheid was de kerkzaal omgedoopt tot “cinema”

Om kwart voor acht, toen bijna iedereen een plekje had gevonden, DSC_4135opende Aad Kamsteeg de avond. Na een korte inleiding over de aanleiding voor de film “allerlei duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de wijk”, werd de film “Soesterkwartier Eigenwijs” gestart.

Voordat de film echter kon beginnen, DSC_4993kwam ineens Prins Carnaval met z’n gevolg binnen. De microfoon werd overgenomen door Jan Herman Koller die begon te vertellen over het verleden van de wijk. Heden en toekomst van de wijk waren deze avond echter het doel. Het gezelschap vertrok daarom maar snel naar de Koperhorst waar ze echt verwacht werden voor de carnavalsviering die avond.

DSC_4141De film begon met een “vogelvlucht” over de wijk. Om vervolgens even op pad te zijn met Bernard van Gellekom naar het huis waar kort zijn “kribbe” gestaan had. Bernard vertelde over de overleveringen die hij gekregen had over z’n geboorte-wijk. De saamhorigheid die was ontstaan, eigenlijk als gevolg van de “andere” burgers van Amersfoort die het Soesterkwartier zagen, als een wijk waar je (om het in hedendaagse taal te zeggen..) “nog niet dood gevonden wilde worden”.

Daarna liep (in de film) Bernard mee met Monique Mol, die eveneens inwoonster is van het Soesterkwartier. Zij woont nu in een van de nieuwe delen van de wijk, ongeveer op het terrein waar vroeger de supermarkt “Edah” zat. Zij vertelde eveneens waarom ze het zo fijn vind om in de wijk te wonen. Zo sociaal, het Soesterkwartier en er gebeurt van alles in positieve zin.

DSC_4218Verderop in de film kwamen nog mensen als Fokke de Jong (Duurzaam), Joke Burgsteede (de Nieuwe Sleutel), De familie Swart (Winkeliersvereniging “WAS” en bloemenwinkel) en Hanneke en Ginny (Heb je even voor mij) voorbij om te vertellen over wat hen beweegt. Daarnaast werden allerlei projecten die deels al gerealiseerd zijn, en deels nog gerealiseerd (gaan) worden, zoals o.a.; het Wijkmuseum Soesterkwartier, Soesterhof, en de Verkeerstuin.

De “Vogelvlucht” duurde slechts een half uurtje (helaas, geen popcorn tijdens de film). “Kennelijk was het een jonge vogel, die nog niet beschikte over voldoende draagkracht om de hele wijk door te vliegen”.

Daarna was er een soort van vragenronde. Oeds Blok leidde die ronde als een ervaren gespreksleider.DSC_4216 In het panel dat mogelijk antwoord kon geven, of kon aanvullen, zaten: Ginny, Fokke, Joke B. Theo, en Arjan Klaver (journalist).

De eerste vraag die gesteld werd:

“Wat is de kracht van het Soesterkwartier?”

Als antwoorden kwamen: nabuurschap, gemeenschapszin, burenzorg en saamhorigheid. Een antwoord sprong eruit: Bets Beltman “Als inwoner van de wijk ben je Soesterkwartierder en Amersfoorter, in geen enkele andere wijk is dat het geval behalve heel misschien in Vathorst”, zo sprak zij verrassend anders!

DSC_4220Christel de Feiter vertelde dat ze pas een week in de wijk bezig is in verband met het opzetten van het project “Bij Bosshardt”. Een “huiskamer” waar iedereen straks binnen kan lopen voor een kop koffie en een praatje, georganiseerd door het Leger Des Heils. Het valt Christel op dat er zoveel gebeurt in de wijk.

Vanuit het publiek kwamen ook vragen, zoals: “Hoe groen is groen?” Dit naar aanleiding van de kap van bomen langs de weg naar het Dierenpark in verband met de Westangent. De vraag werd voorgelegd aan Fokke, die de vraag niet helemaal begrepen of verstaan had, en vertelde over “het Groene Spoor”. De vraag werd dan ook doorgespeeld naar Sjaak v.d. Heijden van de Vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen. Al 20 jaar word er gepoogd om de bomenkap tegen te gaan, en ze blijven doorgaan met proberen. Helaas gaan voorlopig 4000 bomen gekapt geworden. En dat terwijl destijds bos Birkhoven aangelegd is voor het Soesterkwartier, terwijl het nu naar het nulpunt teruggedrongen lijkt te gaan worden. Aldus Henk Klein Teeselink.

DSC_4978De gemeente zal zich hierbij toch achter de oren moeten krabben, omdat ze zo het Soesterkwartier verder in de positie van “Gated Community” duwt, ofwel: door “asfalt, Spoor en Eem” omsloten, steeds meer “ons gesloten dorp” wordt. Daarmee wordt het doel voorbij geschoten en ontstaat er meer “opsluiting” in plaats van “ontsluiting”. Nu scheelt het ook maar een lettertje, misschien was hier sprake van een “type-foutje”?

Theo mengt zich in het gesprek met de opmerking: “de gemeente bepaald en de burger betaald”, om vervolgens het onderwerp naar de leegloop van de winkelstand om te buigen. Ook belangrijk, de winkelstand, maar er werd teruggekeerd naar het groen.

DSC_4240Bets Beltman kreeg het woord, ze was de enige met een politieke achtergrond (voormalig raadslid voor SP, huidige afdelingsvoorzitter van SP Amersfoort) die reageerde op de vraag: “iemand van de politiek aanwezig?” De andere politieke aanwezigen hielden zich angstvallig stil. Bets die ook als inwoonster van de wijk aanwezig was, voert regelmatig actie voor de wijk en het groen, en deed dit ook altijd tegen de Westangent.  Helaas geeft ze aan dat het behoud van het Bos Birkhoven Bokkeduinen, en daarmee het tegengaan van de Westangent, ernstig lijkt op een verloren strijd.

Willem Hamels merkt op dat “actie voeren” toch in elk geval een verbindende factor is, en daarmee ook positief gezien kan worden.

DSC_4250Joke Sickmann vraagt aandacht en applaus voor Karel van Rooij omdat hij toch weer het werk zal doen om dit allemaal op de website te zetten (niet wetend dat foto en verslag taken verdeeld waren).

Arjan klaver reageerde richting Theo op de winkelstand “niet zo pessimistisch”, al verandert er wel een en ander, en komen er nu steeds vaker “Pop-Up Stores”, waar de ene week ondergoed ligt en de volgende week tijdschriften. Winkels blijven komen en gaan. Ondernemerschap is een “hot” item, al is het nu anders, ook daar speelt innovatie een rol..

Toekomstvisie van Joke Burgstede is: drie plekken in de wijk waar een soort buurthuis is. Want wegbezuinigd, betekend niet dat er geen behoefte meer is waarin voorzien moet worden. Van het buurtnetwerk kwam iets over bloemetjes en bijtjes en kruisbestuivingen, al leverde het geen “rode oortjes” op. Tineke Bos van het wijkteam ziet de burgerkracht in “buurtnetwerken”.DSC_5004

De volgende vraag die Oeds stelde was:

Wat is de uitdaging?

“Oplossing vinden voor de problemen waar jongeren en jong volwassenen tegenaan lopen”. Een ander liet weten al 15 jaar in de wijk te wonen en graag iets wil doen, maar weet niet wat er kan. Haar werd geadviseerd naar het STIP te gaan om bewoners 033 activiteiten te vinden. Anne (STIP) melde dat men er terecht kan van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur, met vele vragen.

Josephien, Pastor Katholieke kerk vroeg wat Amersfoort kan leren van het Soesterkwartier, waarop Paul van der Harst antwoord: heel veel positiefs. Even blikte hij terug naar hoe het er 17 jaar geleden aan toe ging bijvoorbeeld met Oud en Nieuw. Dat is duidelijk verandert, minder sloop, meer samenhang. En dat is toch bereikt door de bewoners van de wijk die ondanks bezuinigingen toch allerlei activiteiten organiseren, en er voor elkaar zijn.

DSC_4263Niko Paap, enigszins in een spagaat (inwoner enerzijds, overheid anderzijds) geeft aan dat men toch het best de afhankelijkheid van de overheid kwijt raakt.

Een inwoonster geeft aan dat eenvoud de kracht is in en van het Soesterkwartier, en zij vind het dan ook “het mooiste dorp van Nederland”, waarbij velen met haar instemden. Ze vertelde ook hoe ze 10 jaar geleden de man ontmoet had op een van de parkeerplaatsen (pechgevalletje, dat positief uitpakte) de man komt uit “het op een na mooiste dorp van Nederland, te weten Nunspeet” in haar beleving. Hierna volgde nog wat mededelingen van activiteiten die staan te gebeuren op korte en langere termijn, zoals de Zomerparade 3 en 4 juni, een bijeenkomst van Duurzaam SK. (Een en ander vind u ook terug in de evenementenkalender op onze site).

DSC_4141Tot slot merkte Bernard Gellekom nog op: dat we “minder naar binnen gekeerd/ minder voor onszelf, meer naar buiten/ naar de anderen” moeten zijn. “Strijdbaar, en minder “klaagstand” van de Middenstand!”

Aan het eind van de avond zong Riet’s Koortje nog een eigenwijs lied

“Soesterkwartier Eigen Wijs”.

DSC_5032Hier is een boekie, met filmpie, een boekie, hier is het filmpie over onze wijk

’n Prachtig boekie met filmpie, een boekie

je weet niet wat je ziet als j’t bekijkt

’t Gaat over het Soesterkwartier

Van saamhorigheid en plezier

dus kom je uit de wijk vandaan

dan hoort het in jouw kast te staan

Dit is het boekie, met filmpie, het boekie, en weet u wel hoe dat zo is gebeurd

Er is talent er is ambitite

duurzaam dorp vol met traditie

d’energie stroomt waar het wezen moet

ja dat doet ons wijkie goed

Op een melodie uit de “Ja zuster, nee zuster” serie

 

Tot slot was er nog de mogelijkheid om even na te praten onder het genot van een drankje, waarna iedereen huiswaarts keerde.

Met dank aan de koster, die op z’n verjaardag toch z’n werk deed. En kreeg daardoor van (de ongeveer) 170 aanwezigen het “Lang zal hij leven” gezongen. Zo’n groot “koor” dat hem toezong, was dan wel weer een bijzonder cadeautje.

Verlslag: Nel Groenendijk

Foto’s en fotoverslag: Karel van Rooy