_DSC0391Eerder dit  jaar besloten de Kinderwijkraad van zowel Leeuwarden als Amersfoort, de handen ineen te slaan.  Samen staan we sterk, moeten ze toen gedacht hebben.  Over een weer werden ideeën, projecten, foto,s, verhalen en ook een bezoek verwezenlijkt.

Een raadplegend referendum voor bepaalde zaken zou een ideaal uitgangspunt zijn voor nadere samenwerking. Zo bezocht de Kinderwijkraad Leeuwarden, de collega’s in het Soesterkwartier, waarbij kennis werd gemaakt met een aantal zaken die in onze wijk spelen. Uiteraard mocht een spel-element niet ontbreken. Het eind van het bezoek werd wat overschaduwd toen door het zeer slechte weer en felle onweer.

05150089Een tegenbezoek aan Leeuwarden was het gevolg, waarbij de beide Kinderwijkraden zich ondermeer manifesteerden bij voetbalvereniging  Cambuur. Qua uitwisseling gegevens kon men profiteren van elkaars wetenswaardigheden. Zoals daar  is, het project veiligheid Noordewierweg. Het smaakt naar mee en zowel in Leeuwarden als in Amersfoort vond met dat het tijd werd  de Politiek eens wakker te schudden van wat de kinderwijkraden nu eigenlijk betekenen voor hun wijk. En dus werd er als volgt besloten. Nee niet naar de plaatselijk politiek. Nee niet naar de lokale Wethouder “Wijk/ Wonen/Zorg/ veiligheid/  Geen tijd/ Geen geld. Maar nu maar eens door stomen naar het Mekka van de besluitvorming zelf. HET BINNENHOF in ’s-Gravenhage . Jawel ze gaan er voor.

CSC_3021En met wie hadden de leden van de beide Kinderwijkraden dan gedacht even van gedachten te kunnen wisselen. Mark misschien.Ach de Kinderwijkraden niet de minste, kijkend naar de Participatiewet kozen na kort beraad de Staatssecretaris van Sociale Zaken uit, mevrouw Jetta  Klijnsma. Dus er werd even geparticipeerd (telefonisch) en `7 juni 2015 had dit tot gevolg dat de Kinderwijkraad van Leeuwarden en Amersfoort gezamenlijk de trein namen naar de Hofstad. Dat gezamenlijk is dan wel voor een deel op te splitsen. Daar waar de ‘KWR” Leeuwarden al om 08.00 uur op stap ging,, konden ze in Amersfoort rustig nog even een uurtje naar school om dan om 10.10 uur de trein naar Den Haag te nemen. En het aardige is, dat beide treinen elkaar toch redelijk dicht naderen ( qua tijd dan).

DSC_3005Zo gezegd zo gedaan. Op de valreep bleken er aan Amersfoortse zijde een paar afvallers. Mede doordat het een gewone schooldag was en er eerst  tot 09.30 naar school moest worden gegaan. Gezien de uitgebreide voorbereiding en de diverse scenario’s bleek bij onze eigen snelle reporter Mimoun een verkeerde tijd te zijn gepland. Na een alarmerend telefoontje dat hij nog 10 minuten had om een trein te halen, verschenen moeder en  “jarige” zoon ten tonele. Vlot werd er nog even “Lang zal hij leven” gezongen en hup naar de trein die net binnen kwam. En als je achterin stapt kun je in een dubbeldekker ook helemaal naar  voren lopen,hetgeen uiteraard geschiedde. De opmerking dat alleen het onderste gedeelte naar Den Haag Centraal ging en het bovenste in Gouda zou achter blijven, zette geen zoden aan de “trein”dijk.

De treinreis van de Soesterkwartierders verliep nadat de trein doorgelopen was onder opmerkingen als: “we hadden ook naar Den Haag kunnen lopen”, verdeelde de groep zich in boven en beneden-etage van de trein. De 10 kinderen met hun begeleiders; Esther, Michel, Sjaak, Annet, Meles, Nicole en Nel vonden allemaal een zitplaats. Op weg naar Den Haag!

Alles verliep  in gezellige sfeer. De inmiddels vaste verslaggever van het Jeugd Persbureau Mimoun Azdad had de eer om  er vandaag een mooi verslag van te maken. Uitgerust met zijn camera en een stapel batterijen toog hij aan de slag. Uiteraard vindt U zijn gemaakte foto’s  straks terug onderaan dit artikel.

P6174234De Hofvijver, wat opvalt van deze “slotgracht” om de regeringsgebouwen is dat je de gracht maar voor een klein deel ziet.

Om 11.07 uur arriveerde de groep ‘Soesterkwartier’ in Den Haag en moest dus een kwartier wachten op het gedeelte Leeuwarden. Men gaat vast richting de Hofvijver, de wachttijd op de KWR uit Leeuwarden werd  gebruikt om een soort van openlucht tentoonstelling te bekijken aan het Lange Voorhout.  Daar werd na aankomst van de Leeuwardenaren alvast wat gedronken en een banaan of krentenbol gegeten. Waarna het hele gezelschap richting Historisch museum wandelde, in marstempo.

Na een wederzijdse herkenningsronde, wat drinken en een bammetje  in een soort kelderruimte van het Haags Historisch museum. De tassen moesten allemaal opgeborgen worden, omdat ze niet mee mochten het museum in. Om 12.00 uur startte de rondtoer in het Haags Historisch museum. Want agter de duynen vindt een expositie plaats van “het Duin” en tijd voor vette klauwuh met sallúfis was er niet.

P6174212Beneden waren bogen te zien in het plafond. De bogen bleken de restanten van een kasteeltje dat er lang geleden was geweest. We moesten veel traplopen, vroeger hadden ze geen liften. In een van de zalen waar wat nachtwacht-achtige schilderen hingen, hing er ook een van een man in een rode “ jurk”. Wat een jurk leek, bleek een pak te zijn met een pofbroek en daarbij het uniform van een agent van lang geleden. Daarna nog meer trappen op waar we na wat deuren doorgegaan te zijn, in een ruimte kwamen waarin allerlei poppenhuizen klein en groot stonden. Het was wel moeilijk om nergens aan te komen. Een soort van ouderwetse pomp hielp mensen vroeger om het water hoog tegen de ramen op te krijgen. De gids liet ook zien wat voor strijkijzers er vroeger waren, en hoe men ze warm kreeg.  Weer wat geleerd dus, al was het niet op school.

Omdat de Hofvijver voor ongeveer de helft bezet is door een ponton waarvandaan zaterdag een live muziekspektakel uitgezonden gaat worden , moesten de meegebrachte opblaasboot en badeendjes  in bewaring worden gegeven op het station. Al was “slechts” de helft van de Hofvijver bezet door het ponton, de schildpadden en karpers willen vast graag wat zwemruimte overhouden, zo werd gedacht.

De Hofvijver. Wat opvalt van deze “slotgracht” om de regeringsgebouwen is dat je de gracht maar voor een klein deel ziet.

P6174269 13.00 uur Daarna een rondje over het  Binnenhof, dat er dan toch best heel anders uitziet dan op de tv met Prinsjesdag bijvoorbeeld.

14.00 uur, gezien het gedrag va sommige raadsleden wordt besloten naar de Gevangenpoort te gaan om een enkeling even “bei te speikere”.

De Gevangenpoort is een middeleeuwse gevangenis in Den Haag. Sinds 1882 is in het gebouw een museum gevestigd. De gevangenpoort ligt dicht bij het Binnenhof en de Hofvijver. Achter de poort ligt wat in Den Haag nu de “Plaats” wordt genoemd. Aan het hoofd van dit plein bevond zich ‘het Groene Zoodje’. foto_5001823_museum-de-gevangenpoortDit was de executieplaats. De gevangenpoort behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. In de Gevangenepoort liggen ook nog de restanten van Johan de With en z’n broer. Een vinger en een tong werden door het volk afgehakt, en worden bewaard in dit museum. De broers zijn beiden al te regenterig geweest in de ogen van het volk, daarvoor zijn ze dan ook in stukjes gehakt.

15.00 uur naar het ministerie  van Sociale Zaken en Welzi(j)n Gezien de beveiliging van alles en iedereen is de avond ervoor uitvoerig contact geweest met de veiligheidsdiensten over de Kinderwijkraden Leeuwarden en Amersfoort.  Alle namen, adressen, leeftijden, antecedenten van niet alleen de kinderen maar ook van de begeleiders moesten  bekend zijn.  En als je wat op die bekende kerfstok had,, tja dan kwam je niet binnen.

Na een uitvoerig “sjek” en het opspelden va naambordjes, mocht de groep naar binnen.

P6174433Hier wilden de leden van de Kinderwijkraad trachtten het probleem van de PGB’s definitief op te lossen.  Met als hoogtepunt om 15.30 uur een gesprek met de Staatssecretaris Jetta Klijnsma.Vanaf 17 juni 2010 is Klijnsma lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

  • Mevrouw drs. J. Klijnsma is op 5 november 2012 benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte-Asscher.

  • Partijpolitieke functies en nevenfuncties

  • Jetta Klijnsma heeft verschillende functies gehad bij de PvdA-fractie van de Tweede Kamer en in de gemeente Den Haag. Ze was onder meer lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

  • P6174418Klijnsma was actief bij veel maatschappelijke organisaties op het gebied van (sociale) zorg en welzijn, zoals het Liliane Fonds, de Stichting Korrelatie en de Start Foundation. Begin 2012 was Klijnsma voorzitter (‘kwartiermaker’) van de commissie Nieuwe Vakbeweging.

Het doel van het bezoek was om duidelijk te maken dat Kinderwijkraden een functie hebben, en dat er daarom ruimte gezocht moet worden om de Kinderwijkraad Amersfoort een goede werkplek met computers te bieden, en Kinderwijkraad Leeuwarden een goede ruimte voor een  soort Indoor speelhal. En om het belang van de Kinderwijkraden voor de wijk en de steden duidelijk te maken aan mevrouw “Staatssecretaris” Klijnsma.  Als er dan geen geld beschikbaar is, middelen zijn er wel maar moeten ter beschikking gesteld worden.

(Indruk MIMOUN) Jette Klijnsma  luisterde echt naar -, en neemt de kinderen serieus. Ze heeft toegezegd dat ze contact op gaat nemen met de Amersfoortse wethouder (de wethouder van Leeuwarden was bij het gesprek aanwezig, wethouder Buijtelaar kon niet) om te bespreken hoe aan de wensen voldaan kan worden.

P6174350Na al deze politiek wordt het tijd voor een broodje “ongelukkie in de tunnel” >>>> (broodje  fricandel) Maar eerst met de tram naar Den Haag CS. De Leeuwardense groep nam de  snackbar op het station, die het even heel druk kreeg toen de uitgehongerde raadsleden moesten “bijtanken”van al die politieke aandacht, en voor aanvang van die lange reis terug.

In de trein een rustig plekje zoekend voor de vermoeide raadsleden. Niet voor onze verslaggever ter plaatse. Aan hem de eer tijdens de treinreis naar Amersfoort dit verslag te bewerken middels de gsm techniek

Een bijzonder dag voor hem, gezien het feit dat  hij ook nog eens jarig was.

MIMOUM: het was een leuke dag, met veel leermomenten. Het gesprek met de Staatssecretaris verliep goed. Bij de ingang van het ministerie had hij ook wat geleerd, sommige woorden kun je beter niet spellen voor een beveiliger.

P6174327Terugreis verliep druk, en rumoerig, maar naar tevredenheid van de kinderen. Bij aankomst in Amersfoort werd nog een patatje gegeten. Helaas bleek Mimoun z’n fiets door de gemeentelijke opruimers van fout geparkeerde fietsen meegenomen te zijn, dat was dan toch wel even zo’n jammer momentje, al was het het enige van de dag.

Verslag Nel Groenendijk / Mimoun

redactioneel Karel van Rooy.

Foto,s Ngie/  Mimoun/ Karel

Fotoalbums: Karel/Mimoun. ( vooraf en onderweg )

P6174283   Ngie. totaal overzicht.