aa1De aanhef lijkt zo simpel gezegd. 60 jaar Coda met de “roots”in het hart van het Soesterkwartier.

Aan het einde treft U het ontstaan en het verloop van CODA aan. Een reden te meer om een Reünie orkest samen te stellen met muziekanten uit het verleden en heden. Bijeengebracht uit meerdere muziek verenigingen.  Het orkest CODA zelf repeteerde de laatste maanden stevig in het thema 60 en 70 jaren. De naoorlogse tijd die vele muziekliefhebbers kennen.  Het repertoire van Coda is dan ook veelomvattend . Voor het 60 jarige jubileum was de muziek keuze zeer bepalend voor het  thema.

Van Songfestival ( Dinge Dong)  naar Chanson en de naoorlogse muziek van Vera Linn, The Eagels en de ruime tijd van de Blues  . Uit de vorige verslagen hier op de website herkend U deze nummers uiteraard.

18 april 2015

coda jub. (2)De voorbereidingen voor de grote Jubileumdag waren intensief. Maar het is allemaal gelukt. De Dissel  in Hooglanderveen werd in de jaren 60 gezet. Foto’s, creaties, luchtalarm en figuren uit die tijd waren opgesteld. Naast de rode loper bij de ingang was een  “eenmotorig”vliegtuig gestald met het verrassende “Flight”nummer PH CODA. De nog aanwezige piloot keek je vastberaden aan. Het zou een avond worden die menigeen lang in gedachten zal blijven.

Tegen de klok van 17.30 uur kwamen  de leden van CODA bijeen voor de Generale repetitie. Het draaiboek was tot op de minuut nauwkeurig  omschreven. Zowel het reünieorkest als Coda repeteerden nog eenmaal  .  Achteraf bleek het niet vreemd te zijn dat er twee versies van het draaiboek waren. Op de ene was een bezoek van de Burgemeester van Nijkerk vermeld en op de andere weer niet. Vreemd maar 1 van de “oudere”muzikanten mocht hiervan niet op de hoogte worden gebracht .  Het draaiboek vermeldde namelijk de huldiging van Henk Bitterling met een Koninklijke onderscheiding en wel om precies 20.12 uur.

coda jub. (272)En het draaiboek vermeldde nog meer officiële handelingen. Zo zou het Erelid Piet van der Last een eervolle vermelding ontvangen ( 50 jaar lid) en ook nog twee spelende leden. Saskia Lusink, 25 jaar lid . Marcel Weij, 12,5 jaar lid. Zij ontvingen tijdens het concert de jubileumspeld + oorkonde van de muziekfederatie KNMO.

En zoals meestal gebruikelijk blijkt het bij aanvang van het gestelde in het draaiboek heel anders te gaan.

De generale repetitie verliep “redelijk”. Het samenvoegen van de beide orkesten bij bepaalde nummers riep wel vragen op. Dit gezien het aantal muzikanten wat tegelijk in de zaal moest. De zaal was wel groot, maar “heul heul” veel muzikanten

Het oefenen met geluidsfragmenten van luchtalarm en het aftellen ( Countdown) bleek geslaagd en daar bleef het bij.  Al vroeg bleek het erelid Piet vooraan te zijn gaan zitten.  Om Piet tegemoet te komen werd uitreiking van de  extra eervolle vermelding, vervoegd naar “voor” de pauze

Het publiek stroomde letterlijk binnen. Een rij mensen op de rode loper. Langs de kassa en de kaartcontrole. In korte tijd was de zaal vol. Stoelen bij zetten was het motto. Bij aanvang kon  er geen mens meer bij. En de Hr.Henk Bitterling vroeg zich toch wel af waarom er zoveel familieleden in de zaal zaten, dan wel een groot aantal bekenden.

coda jub. (164)De burgervader van Nijkerk was wat verlaat, dus in plaats van de geplande tijd 19.45, liep het gelijk al naar de 20.10. Tja daar gaat je planning. Na het spelen van het openingsnummer Ding & Dong ( toepasselijke deurbel) werd de Burgemeester G.Renkema  door de voorzitter aangekondigd.

Om met die deurbel in huis te vallen, meldde de burgervader dat hij voor de hr Bitterling kwam, hierbij zoekend in de massa publiek voor hem. Daar zat het vol met Bitterlingetjes. Maar vanaf de 2e rij uit het orkest kwam dan toch de enige echte Henk te voorschijn. In zijn speech gaf de Burgervader de geschiedenis aan van CODA en de rol die Henk Bitterling daarin gespeeld had.

De zinsnede “het heeft hare majesteit behaagt”is nu”het heeft de Koning behaagt” de Heer Henk Bitterling te benoemd als officier in de orde van de Oranje Nassau. coda jub. (178) De versierselen werden opgespeld, bloemen aan moeder de vrouw gegeven. Het lang zal ze leven werd gespeeld. En het doosje met de versierselen, oorkonde en handleiding aan mevrouw Bitterling vertrekt.

De burgervader, die met toestemming van de Hr Bolsius op “ander”terrein was, vertrok hierna.

Het verdere programma werd op ludiek wijze door, ( zoals hij zelf zegt, de Hooglandse dorpsgek) Koen van de Grift, aan elkaar gepraat.

coda jub. (48)Het thema van na de oorlog, met nummers als A bridge to far, Chattanooga Choo Choo en het door Ton Schimmel geschreven nummer Littele Brown Jug, afsluitend met het optreden van Vera Linn, vertolkt door de zangeres  Elni Faassen

Bijgestaan door het reünieorkest werden diverse nummers vertolkt.

Hierna zou de verdere avond wat anders ingedeeld worden. Een muzikant van CODA werd onwel en in de gang naast de zaal, bleek er dringend medisch hulp noodzakelijk. Op zich was die ruimschoots aanwezig . Maar de Ambulancedienst is ter plaatse gekomen en heeft deze na stabilisering naar een ziekenhuis gebracht. Hij is daar  na aankomst gelijk “gedotterd”

De opgestoken duim bij het vertrek van de gele auto typeerde weer de houding van de patiënt.

De Pauze werd dan ook geheel anders beleefd dan anders. Het programma moest worden aangepast. Immers er ontbrak een Baritonsax.  Een show waarbij een draagbaar en pop zou worden gebruik, bleek ineens nier meer zo toepasselijk te zijn.

coda jub. (299)Het optreden van de Hooglandse Dorps-omroeper  gaf de wat beladen stemming weer enige vrolijkheid.  De familie had laten weten dat het concert vooral door moest gaan zoals ik het draaiboek was vermeld. Tja.

Muzikaal gaf CODA na de pauze een prima concert.  The Eagels in Concert. De Fower Power Medley. Het speelde zeker vlot weg.  Het Thema van de Big Band Jazz was een super nummer.

De verdere nummers kregen veel bijval van het publiek. Het samen spelen met het reünieorkest was heel bijzonder.

coda jub. (143)De afscheid  tonen van Vera Lynn, We ‘ll meet again. Had een volledig  nieuw zangkoor tot gevolg. De ruim 200 bezoekers gingen op de banken/stoelen staan om uit volle borst mee te zingen. Een  toegift was dan ook op zijn plaats.

CODA mag terug zien op een energiek jubileum concert, met mooie hoogtepunten in de Koninklijke onderscheiding en de 2 leden en 1 ere lid. Met de behandelde muzikant en collega fotograaf gaat het weer goed komen.

Verslag en foto;s Karel van Rooy.

aa42Fotoreportage 

Zaterdag 25 april 2015

Optreden voor het Wijkmuseum Soesterkwartier

Sint Bonifaciusstraat 61 te Amersfoort

Spelen 11:00 tot 12:00 uur

HISTORIE

In 1955 werd onder auspiciën van de directie van Bronswerk het Jachthoorn en Tamboerkorps Bronswerk opgericht. De geweldige inzet van de leden werd na enkele jaren beloond met een prijs op het wereldmuziekconcours te Kerkrade, dit succes zou nog vele malen herhaald worden. In 1966 werd het show element uitgebreid door majorettes en kon 2 jaar later als gevolg van de vele successen het ‘ Jeugdkorps Bronswerk’ worden geformeerd. Omdat de muzikaliteit van de leden een steeds hoger niveau bereikte werden in de loop van de tijd natuurinstrumenten vervangen door ventielinstrumenten.

Het korps kreeg een uitstraling van een fanfare en specialiseerde zich in marsen. Toen in 1994 de firma Bronswerk uit het arbeidsproces verdween stopte de steun en bijkomende faciliteiten waar het korps 40 jaar dankbaar gebruik van maakte en volgde er een onzekere tijd. Aan deze onzekerheid kwam een eind toen het verzekeringsbedrijf ‘De Amersfoortse Verzekeringen’ hulp bood en het korps onderdak verleende voor instrumentarium en repetities. De verenigingsnaam werd gewijzigd in Show & Muziekkorps de Amersfoortse Verzekeringen. In 1998 werd door het een aantal leden vanuit het korps een blaaskapel gevormd welke, tijdens het carnaval en repetities, veel bijval oogste. Ondanks de vele inspanningen werd het, mede door ledenverloop en desinteresse bij leden voor straatoptredens, steeds moeilijker om te voldoen aan de verplichtingen en hing het voort bestaan van het korps aan een zijde draadje. Toen ook nog, na ruim 10 jaar samenwerking, de Amersfoortse Verzekeringen besloot om een einde te maken aan de samenwerking leek de situatie uitzichtloos te worden voor de vereniging. Maar dankzij de inzet van onze enthousiaste leden kon op 28 juli 2004 een opheffing nog net worden voorkomen en was de doorstart een feit.

Besloten werd om onder de naam Muziekgezelschap CODA verder te gaan. Met de nieuwe naam werd ook besloten om als vereniging een nieuwe weg in te slaan. Een andere muzikale aanpak, met moderne en goed in het gehoor liggende muziek, welke in concertvorm wordt gepresenteerd door een groeiend orkest. Ook nieuwe kleding en een nieuwe dirigent staan er nu al borg voor dat muziekgezelschap CODA een goede en gezonde toekomst tegemoet gaat.