Amersfoort 8 maart 2017.OBS de Magneet vierden heden groot feest vanwege de deelname en certificering van het Dalton onderwijs.

100.000 ste Daltonleerling op De Magneet in Amersfoort
Op woensdag 8 maart was het feest op de openbare Daltonschool De Magneet in het Soesterkwartier. De Magneet is nog maar net Daltonschool i.o. en mag nu al vieren dat de 100.000 ste Dalton leerling in Nederland juist op déze school staat ingeschreven. Het feest werd gevierd om 12.30 uur met de leerlingen van De Magneet aan de Maasstraat.

Voor deze bijzondere gelegenheid kwamen uit politiek Den Haag de Kamerleden  Eppo Bruins (Christen Unie) en, mevrouw, Loes Ypma (Pvda) . Van de zijde van het Amersfoortse College was Wethouder Bertien Houwing present. Natuurlijk de Raad van Toezicht (Dalton) mevrouw Petra Hoogerweg en  Ben Mom Ambtelijk secretaris NDV

Het was dus een drukte van belang en de gymzaal was ingericht als decor voor de toekenning en viering 100.000 leerling van het Dalton onderwijs.

Paul Bruijn, directeur van de Magneet, verwelkomde uiteraard alle genodigden en de gymzaal werd dan ook geheel gevuld met kinderen van de Magneet. Vooraf bleek er in de docentenkamer een reusachtige taart te zijn gearriveerd, met vele eens gelijkende cupcakes met het logo van Dalton er op. Limonade stond klaar en per klas een grote doos met de genoemde gebak vorm.

Na een verkorte versie van de doelstelling en werkwijze van het Dalton onderwijs ( het belang van het kind) werd aan de Magneet een boek overhandigd met deze inhoudelijke visie. Alle ouders van de Magneet krijgen dit boek om thuis nog eens na te lezen, hoe de Basisschool werkt. De twee aanwezige Kamerleden, kregen uit handen van twee kinderen het boek overhandigd.

Deze lieten zich ook niet onbetuigd en aan Paul werd een certificaat verstrekt  “Deze school is bijzonder”. Dan blijft de vraag wie van de aanwezige kinderen de 100.000 ste is, dat wilde iedereen wel weten. Wel dat zal een goed bewaart geheim blijven en zoals Paul het uitlegde, vierden alle kinderen die er waren een beetje deze mijlpaal. Paul kreeg daarnaast nog een boekwerk aangereikt, namens de Dalton(s) waarin het gehele proces nog eens is vermeld.

Dat je dus als kind voor je mening mag uit komen en dat ook daadwerkelijk laat zien, werd weer eens bewezen doordat de kinderen een roos mochten geven aan de leerkracht van hun keuze. Het zal niet U niet verbazen, dat de kinderen naar hun eigen juf gingen.

Hierna was het aan Paul om een soort “one men show”te presenteren over de diverse doelstellingen van het onderwijs. In verschillende thema’s gaf Paul met behulp van voorwerpen de nodige uitleg. Een zeer begrijpelijk verhaal was, het zelf maken van keuzes. Bijvoorbeeld wat eet ik vanavond en ik mag kiezen uit spruitjes, aardappelen, worst en een toetje. Eet ik eerst het toetje, of eerst de worst. Of denk je na over de volgorde. De kinderen vonden het geweldig, alhoewel de indruk bestond dat de keuze van groente niet helemaal goed in de markt lag.

Dit alles gadegeslagen door onze Wethouder Houwing, die van achteruit de zaal de nodige goedkeurende blikken gaf en ook kort een interview had met EVA.

Mediabedrijf EVA, met columnist Joop de Keijzer, waren aanwezig voor de TV opname en diepte interviews met de diverse “gasten”.

Resteert natuurlijk het moment  moment suprême, het aansnijden van de taart. Toebedeeld aan de directeur van de Magneet. Paul voorzien van een enorm broodmes, deed een noeste poging enige parten uit de taart te snijden. Niet zijn ding, dus Scherry Snel nam dit uit handen en de gasten werden allen voorzien van de nodige schaaltjes met taart, koffie en thee.

Bij een rondgang in de klassen, bleek het opvallend stil. Iedereen was aan het eten , cq drinken van de aangeboden versnaperingen.

Daltononderwijs bestaat al bijna 100 jaar en heeft altijd een vernieuwingsdrang. gehad: met oog voor de toekomst voortbouwend op de vaardigheden die in het heden worden verwacht. Daltononderwijs is gebaseerd op wederzijds vertrouwen waarbij aan de hand van een aantal kernwaarden gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.
Het nemen en geven van verantwoordelijkheid staat voorop in het daltononderwijs. Samenwerken of zelfstandig werken vergroten het vertrouwen in jezelf en in de ander. Verder is het van belang om effectief te leren omgaan met de beschikbare tijd en te leren reflecteren op de dingen die je doet. Allemaal vaardigheden die elke tijd van een mens vraagt, ook de toekomstige tijd.
Naast de kwaliteitscontrole door de inspectie van het onderwijs wordt er ook door de Nederlandse Dalton Vereniging gelet op de uitvoering en de kwaliteit van het daltononderwijs op de school door middel van zelfevaluatie en visitatie. Wat goed is, moet je goed houden en verbeteren.
Naast De Magneet zijn erin Nederland bijna 400 daltonscholen voor primair- en.voortgezet onderwijs en op een twintigtal HBO-(na)scholingsinstituten. Daar werken
daltonleraren, -studenten en -leerlingen samen om kleur te geven aan onze samenleving. Eris geen apart vak voor het daltononderwijs, het zit in de genen.

Verslag en foto,s Karel van Rooy.

Fotoreportage klik hier.