Gemeentelijke communicatie: slim, slinks of achterbaks?

Hoe ontdek je wat ze in de wijk van plan zijn? Dat is toch een vraag die we ons allemaal wel eens stellen. Gezien het geld dat gemeente en provincie in deze wijk willen investeren, zijn we natuurlijk ook nieuwsgierig hoe dit in zijn werk gaat. Hoe wij mogen meedenken, hoe wij mogen aangeven wat de wijk ten goede komt. Ook hopen we natuurlijk dat we geen sigaar uit eigen doos krijgen. Dat de provincie geld geeft, prima – maar wat als daarmee bijvoorbeeld de weg door de Groengordel wordt gefinancierd. Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken – maar dat we waakzaam moeten zijn: ja, natuurlijk en ja, helaas. Daar kom ik zo op.

Zieke monumentale kastanje

Waakzaamheid. Deze gemeente vraagt om waakzaamheid, om gezond achterdocht. En dat is niet iets wat ik wil vertellen. Als econoom weet ik dat het leven om vertrouwen draait: vertrouwen in geld, in banken, vertrouwen dat als je iets koopt dat het deugdelijk werkt en vertrouwen dat het niet wordt afgepakt door een ander. Daarvoor hebben we de overheid, de gemeente en ik zeg driewerf hoera dat zij er zijn! Maar … toen de nieuwe kapvergunningen 23 september in de Stadsberichten stonden, was ik natuurlijk zowel nieuwsgierig als wantrouwend. Waar zouden ze gaan kappen? En ja, er stond dus weer een Groengordel-boom op de lijst en welke? Een van de zeven monumentale bomen van het hondenveldje dus. De boom, een witte kastanje (de foto boven aan dit artikel is van 27/9), was ziek. Ziek, kappen dus, aldus deze gemeente. Maar wel vreemd dat dit zo gemakkelijk kan, want als je kijkt wanneer monumentale bomen gekapt mogen worden, dan is er toch echt een procedure. En de boom vormt op dit moment ook geen nog geen gevaar…

Leefbaarheid – externe hulp

Tja, ik heb dit weekend meteen bezwaar tegen deze kapvergunning gemaakt en ben ook meteen op onderzoek uitgegaan… Is deze kastanjeboomziekte dodelijk – kan de boom niet genezen worden? Het onderzoek duurde precies een half uur, want ik mailde met de organisatie die wel een hart voor leefbaarheid heeft. (En dat is dus niet de gemeente of de afdeling die trots op deze monumentale bomen zou moeten zijn). Nee, dat is dus een organisatie die opkomt voor de leefbaarheid in de stad, de SGLA. Want dat we onze leefbaarheid moeten beschermen door tegengas te bieden aan de gemeente, ja, dat is helder. Hoe kan dit College van Burgermeester en Wethouders het vertrouwen in de politiek herstellen? Buijtelaaar, de VVD-wethouder, zei voor de zomer dat hij eraan zou werken … dan zou je toch denken dat hij moeite doet? Dat hij dit ook aan zijn VVD-kompaan vraagt?

Afijn, misschien kunnen ze deze link met elkaar delen en lezen hoe de kastanje genezen kan worden: https://www.plantenziektekunde.nl/bloedingsziekte/

de 7 bomen die het monumentaal aangezicht vormen

Tijd voor herstel monumentale boom

Nou ja, laten we hopen dat ze nu gaan kijken hoe ze de boom kunnen genezen en mocht dat echt niet kunnen: dan moet er een andere boom op die plaats komen. Hoe moeilijk was dat om daar een bericht over te plaatsen in de Stad Amersfoort? Hadden ze weer stiekem de hoop dat niemand in het Soesterkwartier dit bericht op de gemeente-website zou zien? Hadden ze weer stiekem de hoop dat het zou passeren? Bah – wat is dit akelig. Gemeente bouw aan vertrouwen. Een zieke boom – monumentaal: dan kijk je zie je eigen procedures of er zwaarwegende argumenten zijn om hem te kappen… En als blijkt dat er genezing mogelijk is, dan doe je het niet: dan geef je deze boom die nu geen gevaar vormt respijt. Tijd tot herstel dus. De boom vormt onderdeel van een monumentaal wijkaangezicht. Het is of genezen of als het echt niet kan, vervang hem: maar vooral communiceer hier helder over (want dit voelt slinks en achterbaks).

Marc den Elzen is bewoner in het Soesterkwartier