Eemhuis 21 juni 2017.

RTV Utrecht, De Stad Amersfoort en de Bibliotheek Eemland organiseerden op woensdag 21 juni een debat.
Dit keer stond Indebuurt033 en de nieuwe werkwijze centraal.

We zijn nu een aantal maanden samen op weg. Hoe wordt er nu in de stad naar gekeken? Werkt het? Zijn betrokkenen tevreden?
Wat gaat er allemaal goed en wat kan en moet misschien beter?Indebuurt033 was uitgenodigd om op woensdag 21 juni aanwezig te zijn en deel te nemen aan het debat.
Het liefst doen wij dit niet alleen met medewerkers van Indebuurt033. Het gaat immers niet om ons, maar om de mensen uit Amersfoort voor wie we het doen. Naast eigen medewerkers willen we dan ook graag anderen uitnodigen om bij het debat aanwezig te zijn, van netwerkpartners, tot inwoners, vrijwilligers etc. We weten niet welke onderwerpen tijdens het debat aan bod zullen komen, maar vinden het belangrijk om op alle soorten vragen in te kunnen gaan en iedereen gelegenheid te geven om deel te nemen.

Wel de onderwerpen waren samengevat in een aantal stellingen die aan het publiek en het gevormde “panel”werden voorgelegd.

In een druk bezochte Keizaal van het Eemhuis, waar een 70 tal, veelal bekende Actieve Buurtwerkers,Netwerkers, Buurtbestuurders, IndeBuurt033, vrijwilligers en (semi) Professionals, zich hadden genesteld. Stoelen werden bijgezet om het aantal te kunnen bergen.

Het geheel werd geleid door een journalist van Rtv Utrecht , Kees Hogendijk.  Vooraf was bij het peilen van de opgegeven deelnemers aan het Debat, een lichte vorm merkbaar van ” dat zal wel heftig worden”. Immers de start van Indebuurt033 had niet de schoonheidsprijs gewonnen, ( maar wel de gunning) en de eerste aanloop mag best als ‘moeilijk” worden bestempeld.

In Kees zijn openingswoord, werden wat dit betreft de dingen genoemd en was het maar gezegd. Om hierna de microfoon onder de neus van de diverse deelnemers te houden met de vraag.”wat vindt U tot nu toe van Indebuurt033″  De antwoorden waren wat dat betreft eensluidend als aan de openingswoorden. De start was moeilijk. De aanloop periode daarna werd beter en nu na 6 maanden zijn voorzichtig de eerste resultaten meetbaar. Algemene tendens “tevreden”.

Fleur Imming en Marco Bruggeman werden aangesteld als Panelleden. Na een filmpje, gemaakt in de Kruiskamp, alwaar Jolande Koelewijn de Buurtnetwerker is en de voorbeelden van aanpak zichtbaar waren gemaakt, werd het tijd voor de eerste stelling:

Stelling 1: er is teveel “overhead” hetgeen de zaak duurder maakt. Het discussiepunt lag was betreft Ben van Koningsveld ( CDA) in de controlerende taak van de Raad. Niet helemaal zichtbaar was, tot op heden wat de kosten waren van de invoering. De Wethouder meende een vergelijk te kunnen maken met de situatie “vóór” de invoering, wat had de Raad toen gedaan. De gespreksleider meende hieruit een partijpolitiek geschil te horen en remde dit af. Wat minder snel beantwoorde Koos Voogd ( VVD) met de tot nu positieve meningen.

Een echte eind conclusie kon uit deze stelling niet worden getrokken.

Stelling 2: De drempel om subsidie aan te vragen, is te hoog, of juist niet. Refererend aan het complexe vragen formulier wat moet worden ingevuld. De wethouder meende dat er toch een vorm van moeite moet zijn om een aanvraag om subsidie te doen. Daar mogen best moeilijke vragen gesteld worden, zodat men zich bewust wordt van de belangrijkheid van deze aanvragen. Een simpel briefje met “doe mij maar Euro xxx” voor dit of dat kan natuurlijk niet. De toetsing aan de gevoerde wijkplannen en de controle achteraf, zijn waarborgen die nodig zijn. De reacties kwamen van mevr. Paffen-Zeenni ( CDA) en (Ina) Vijzelman-Waarheid ( Actief).

Stelling 3: Resultaten meetbaar of niet:

De Wethouder, meende dat voorheen er een jaaropgave kwam van de gesubsidieerde partij, dus pas na 1 jaar werd er be- en geoordeeld. Nu al na 1 kwartaal. De bekende knuppel van Fleur was in het hoenderhok gevallen. Koos Voogd, op zijn eigen “rustige”wijze vond het een goede werkwijze.

Aan het woord de jongeren medewerkers van Vathorst, die meende dat na het creëren van een eigen “honk” de jeugd van straat is. ( hetgeen deels klopt, want de meeste jongeren vindt je op de Wagenwerkplaats’s-avonds).

De vraag, of de huidige vrijwilligers, die op de plaatsen van de voormalige professionals gekomen zijn, niet te vroeg zijn losgelaten. Is er nog begeleiding/ ondersteuning.?

Het antwoord werd gegeven door een dame van info033, die een spraakmakend relaas hield over wat info033 nu allemaal deed. Waaronder de behandeling van de Stadsring 51 zaken ( doorverwijzing).

Algemene conclusie na beëindiging van dit Debat. De aanwezigen waarvan het merendeel op enigerlei wijze actief zijn met de nieuwe organisatie, waren tevreden. Van politieke zijde was hier en daar een weer woord. Van B&A zijde ( José ten Kroode.) was instemmend geknik. Mede door de ludieke antwoorden van Marco Bruggemans en de Spirit van de Wethouder werd het min of meer “gevreesde”debat een leuk gesprek.

Het Soesterkwartier zag zich vertegenwoordigd door Jan Herman Koller stichting West/ Henry de Gooijer, Buurtnetwerker/ Marlies Tjarks ( deels verkeerstuin)   en ondergetekende.

Karel van Rooy.