De Wijktafel die georganiseerd was door het Wijk Bewoners Team, en gehouden werd op vrijdag 2 maart jl. had een grote opkomst. Ongeveer 60 mensen van verschillende organisaties in de wijk, lieten zich informeren over de verschillende projecten, om daarna een stem-keuze te kunnen maken. Ook was er de mogelijkheid om ter plekke een stelling aan te leveren op het stembriefje. Voor elke stelling was een apart stembriefje en een aparte stembus, behalve voor de ter plekke bedachte stellingen, die gingen in een stembus. Maximaal mocht er op 4 stellingen per persoon gestemd worden.

Door een paar verrassend andere vragen, begon de avond iets anders dan voorzien was. De vragen; waarom gekozen was voor een stichting in plaats van een vereniging, en of er al een andere stemwijze bedacht was voor het buurtbudget, waren niet verwacht.

De ter stemming ingebrachte stelling kon op de avond toegelicht en verdedigd worden door de desbetreffende inbrenger van de stelling. De presentaties en toelichtingen waren kort, bondig en levendig.

Hoe de stemming zou verlopen was helder, en na het tellen van de stemmen, kwam Peter van der Wiel met de uitslag:

1. Het Soesterkwartier is groter dan je denkt. Een pleidooi voor  Amersfoort WEST Joke      Sickmann – lid WBT    5 stemmen

2.”De Wagenwerkplaats is in 2020 het bruisende culturele hart van het Soesterkwartier”. Dico Kuiper – lid WBT     30 stemmen

3. Over de winkels in het Soesterkwartier.  (samengevoegd met Emmauskerk)                                 De Sleutel sluit in 2015; rond de Emmauskerk moet dan een nieuw hart voor het Soesterkwartier open zijn met ontmoetingsfuncties. Jeroen Osendarp – buurtbewoner. Jeroen van de kaasspecialiteitenwinkel/ Optiek Joyce Beekhuis – winkeliersvereniging uit naam van de W.A.S    39 stemmen

4. Een duurzaam Soesterkwartier: Prettig wonen vandaag, Voorbereid op morgen. Henry de Gooijer vereniging Duurzaam Soesterkwartier  18 stemmen

5. Het gaat slecht met de aandacht voor het Groen in de wijk.  Henk Groenewoud -buurtbewoner  24 stemmen

6. In het Soesterkwartier kennen we elkaar over en weer, niet waar?  Wethouder Menno Tigelaar  4 stemmen

7. Iedereen doet mee met ABC!  Samen aan de slag voor de (onderwijs)kansen van onze kinderen. Lous Brouwer – ABC-coördinator     9 stemmen

8. Spelenderwijs bewegen door sport en dans in de wijk = plezier voor onze kinderen. Victoria Murillo de Koning – Danslerares cursus Dansen met je kind!  0 stemmen (Joke Sickman protesteerde, er moest 1 stem zijn)

9. We moeten ons met elkaar meer gaan inzetten voor eenzame bewoners in de  buurt. Dit is hard nodig.  Silvia Morren –  sociaal werker   15 stemmen

Ook waren er verschillende zelf ingebrachte stellingen die ieder minimaal 1 stem hadden.

Voor de onverwachte vragen aan het begin van de avond werd een brainstorm groep gevraagd. Mensen konden zich opgeven om daarin mee te denken, hoe het anders/eerlijker en/of democratischer kan. Heeft u ook een idee hoe het stemmen voor de verkiezingsavond Buurtbudget 2012 moet verlopen, sluit u dan aan bij de brainstormgroep en geef u op via info@soesterkwartier.info

Het was een geslaagde avond, en onder de leiding van Paul van der Harst keurig binnen de geplande tijd. Al bleven er veel mensen onder het genot van een drankje nog lang, gezellig napraten en netwerken.