20160831_190047Zie hier de ingrediënten van de “stadsbrede”bijeenkomst in de Witte Vlinder ( Kruiskamp) over de nieuw te vormen  structuren van wijkaansturing.

Door de gemeente Amersfoort, was deze bijeenkomst georganiseerd, voortvloeiend uit een reeks van avonden over de Sociale Basis Infrastructuur.

Al  een aantal malen is op de website verslag gedaan van het reilen en zeilen van de nieuw aangestelde combinatie #indeBuur, bestaande uit Welzin, MEE en B & A.  Deze combinatie zal in heel Amersfoort de inrichting van zorg en welzijn in de wijken gaan uitvoeren. Dit in samenspraak met de reeds gevestigde Buurtnetwerken, of de in oprichting zijnde Wijkbelangen.

Vanuit de verschillende wijken, zijn de laatste tijd de krachten gebundeld die noodzakelijk zijn om de belangen van de bewoners te presenteren.

20160831_203232Gezien het belang van de nieuwe structuur en bijbehorende financiële gevolgen, waren de Wethouders Fleur Imming en Menno Tigelaar ook naar de Witte Vlinder gekomen, om een en ander van overheidswege te ondersteunen.

Sikko Bakker van #IndeBuurt ( B & A ) is als casemanager aangesteld om in alle wijken gesprekken aan te gaan met bewonersorganisaties. Immers de subsidieregeling van weleer voor beroepsorganisatie, is verdwenen. In plaats daarvan dienen nu bewonersinitiatieven te worden beoordeeld.

Vanuit de verschillende wijken, waren organisaties en buurtnetwerken/ bewoners naar deze bijeenkomst gekomen. De ruim 80 belangstellende pasten met enig schuifwerk maar net in de zaal.

Na een kort welkoms woord was Wethouder Imming duidelijk in haar verwoording van wat werd verwacht van #IndeBuurt033. Een uitgelezen kans voor de wijken om in overleg te gaan met de “Combinatie” ,bewonersinitiatieven te tonen en voorstellen te doen. Wel met inachtneming van de wettelijke spelregels, die worden/zijn opgesteld ter verdeling van de subsidie. De Wethouder merkte op, dat er de laatste tijd nogal kritische geluiden in de Media waren geweest over de nieuw gevormde organisatie. Maar nu aan de bewoners de taak in gesprek te gaan met de “Combinatie”

Joost van Ravensteyn ( Gemeente) de gespreksleider deze avond had de volgende stelling waarop gereageerd kon worden.

Waarom Projecten#IndeBuurt

Wat zijn de spelregels

Wat is een Inwonersinitiatief

Benodigd Budget wordt bepaald door?

1 plan en 1 budget per wijk ( wijkjaarplan)

Wel hierop werd driftig gereageerd. Met name door de aanwezige professionals, wiens baan mogelijk op de tocht staat.  De reacties varieerden van, “waarom vrijwilligers geen betaling krijgen, maar alleen een onkostenvergoeding in het zelfde segment. Of laat de professionals langzaam invloeien naar de vrijwilligers.

Een pasklare oplossing kon niet worden gegeven, maar maakt wel onderdeel uit van de verdere ontwikkelingen per wijk.

De vraag, tot op welke hoogte/bedrag kan een initiatief door de combinatie worden afgehandeld.

Ook hier is het antwoord, nog fictief. Te denken valt aan tot 500 euro, zonder plan van aanpak. Tot 1000 Euro, met omschrijving en financiële onderbouwing. En daarboven word e.e.a. projectmatig en dient een  businessplan te worden geschreven. Bij dergelijke hoge bedragen gaat het College mee beslissen.

Met name over het feit dat er 1 jaarplan per wijk, met 1 budget zal komen, riep de nodige vragen op. Ook hier bestaat een flexibele oplossing, zeker bij (wijk)grensoverschrijdende zaken.

Op de vraag, hoe men in zijn eigen wijk, al de informatie bij de bewoners krijgt, zijn diverse adviezen gegeven. Vast staat dat van gemeentewijze er nieuwsbrieven verschijnen, de Combinatie op zijn website alle informatie zet. Er flyers komen. Of je kijkt op deze wijkwebsite.

En zoals de spreekster meldde, in Schuilenburg/Randenbroek bestaat het Buurtnetwerk uit 80% professionals, hoe nu verder. Het werd een levendig debat.

20160831_205711Na de pauze werden alle professionals verzocht de bijeenkomst te verlaten. Sikko Bakker van de Combinatie wilde verder praten met bewoners/vrijwilligers. Zo,n 25 mensen verlieten hierop de zaal.

Het gesprek werd verder voortgezet (kring) onder leiding van Ria Roelofs. Haar eerste “statement”was dat haar werkgroep die de buurtnetwerken begeleid, nu een vorm van salaris zullen krijgen.

20160831_201458Na een presentatie van Sikko Bakker, werden er Vele vragen afgevuurd. Vragen over vrijwilligerswerk en de status daarvan. Vragen over het wijkplan en stadsplan. Elke wijk dient op korte termijn een wijkplan te hebben, met de financiële onderbouwing. Wie neemt namens wie plaats in de wijkraad.

De Combinatie wil een stadsraad,, bestaande uit 50 % bewoners/vrijwilligers en 50 % beroeps. Namens elke wijk 1 afgevaardigde, wie en wat en wanneer is nog een punt van overleg.

Over 6 weken is de volgende bijeenkomst, waar dan wordt verwacht dat de wijken zich kunnen profileren met genoemde plannen en personen.

Een nieuwe Nederlander en  inwoner van Amersfoort, hield een vurig pleidooi om de groep instromers, van buitenlandse komaf als belangenpartij op te nemen.

Een terugkerende vraag is steeds waarom er maar 9 wijkraden komen en er 14 wijken zijn. Dat feit is ingegeven door het , bijvoorbeeld  overlappende wijkgeheel van Schuilenburg/Randenbroek.

Uiteraard riep dit de nodige opmerkingen op, tussen de verschillende wijk vertegenwoordigers.

20160831_192457Een levendige discussie en zinvolle avond. er zal nog heel wat actie in de wijken nodig zijn. Maar over 6 weken worden de contouren van de te vormen “wijkraad/ wijkplan en Stadsraad/ Stadsplan concreter.

 

Verslag # redactie Soesterkwartier.info

Karel van Rooy.

Foto impressie.