Beste mensen,

Vanmiddag is de expositie “Gevleugelde strijd naar vrijheid en vrede” geopend.

Om 16.00 uur waren  de genodigden en bezoekers binnen en werden getrakteerd op een Oranje bitter en snacks.

Hierna nam Gezina Tuinstra het woord en opende de expo. De mensen die de attributen beschikbaar stelde, waren ook vertegenwoordigd evenals Dhr Syl die  schilderijen geschilderd had over voornamelijk vliegtuigen nam zitting naast Gezina.

Ook de modelvliegtuigen en voertuigen waren heel bijzonder. Verder ook kranten en gebruiks artikelen die in de oorlog gebruikt werden.

Later werd er getoast op de opening uiteraard met een Oranje bitter. Kortom, een mooie expositie om te komen bekijken.

Don Lasseur

Foto impressie