Bewoners die, logischer wijs, tegen de plannen van de gemeente zijn om betaald parkeren voor bewoners in te voeren, zouden eens in gesprek moeten gaan met bewoners van de Paulus Borstraat in het Soesterkwartier. Bewoners van deze straat zijn al vanaf 2007 bezig om de gemeente te overtuigen dat het invoeren van betaald parkeren in deze straat, in het belang van de bewoners is. De gemeente heeft echter haar eigen regels en de belangen van bewoners is niet prioriteit nummer één! Gemeentelijke ambtenaren, en zelfs de wijkwethouder, repeteren alleen maar dat wij maar hadden moeten instemmen met het betaald parkeren in 2007. Echter, er was geen enkele reden om mee te doen in 2007. Wij hadden ruimte genoeg!
– Toen kwam aan het Mondriaanplein de in- en uitgang van de NS. – Toen kwamen er allerlei bedrijven in de straat met alle medewerkers en bezoekers. – Toen steeds meer studenten op de Soesterweg die ook hun auto stallen in onze straat. – Toen steeds meer parkeerders die naar de stad gaan!
Inmiddels hebben wij diverse verzoeken richting gemeente gedaan. Maar de gemeente heeft geen boodschap aan de wensen van bewoners. In 2013 gaat de gemeente een nieuwe telling doen. Wij weten de uitslag nu al.
Ook aan de Appelweg en omgeving zijn bewoners het zat om telkenmale hun auto twee straten verderop te moeten parkeren. Ook daar overlast van NS reizigers, stadsbezoekers, bezoekers van de restaurants in de buurt. Ook daar het woongenot naar de knoppen.
Bewoners van het Gildenkwartier en Koppel, leer uw les uit dit verhaal. Neem het aanbod van de gemeente met beiden handen aan. U krijgt spijt als haren op uw hoofd. U gaat echt last krijgen van parkeerders die niets in uw straat te zoeken hebben. U moet echt honderden meters verderop uw auto parkeren en vervolgens, gezond of niet, in de regen of in de sneeuw, naar huis lopen. U zult u elke dag irriteren aan het feit dat u uw auto niet meer op uw “eigen” plek kan parkeren. De gemeente zal na uw afwijzing de eerst komende tien jaar niets meer voor u doen, en u om de oren slaan met de steeds maar repeterende kreet: Dan had u in 2012 maar moeten meedoen!”
Logisch zou zijn dat bewoners een gratis parkeerkaart zouden ontvangen en dat anderen zouden moeten betalen om te parkeren. Helaas, de gemeente en logisch nadenken…….?

Bron: Stad Amersfoort/R. Brons, D.  Steenbeek