SOESTERKWARTIER – Wijkcentrum de Tandem aan de Paulus Borstraat 41 wordt voor 433.000 euro verkocht aan AG Nova architecten. Aanvankelijk zou het worden verkocht aan de toenmalige huurder SKON kinderopvang, maar onderhandelingen met SKON hebben niet geleid tot overeenstemming. AG Nova Architecten is eigenaar van het appartement boven de Paulus Borstraat 41.
Uitgezonderd van de verkoop is het terrein van de naast het pand gelegen speeltuinvereniging Soesterkwartier. Deze grond wordt niet verkocht en blijft eigendom van de gemeente. Om dit te regelen wordt een splitsingsakte voorafgaand aan de verkoop opgesteld.
De opbrengst uit de verkoop is – na aftrek van kosten – bestemd voor de bezuinigingsoperatie van de gemeente.

Bron: Stad Amersfoort 17-02-2012