kwr.weth. (16)Donderdagmiddag 30 april waren de jongeren van de Kinder-Wijk-Raad (KWR) en van het Jeugd-Persbureau vanaf 15.15u in afwachting van de komst van wethouder Buijtelaar. Camera’s waren in de aanslag, en pennen en papier lagen klaar. Om precies half vier kwam de wethouder binnen, begeleid door een meneer van de afdeling verkeer. Eerst werd er een woord van welkom aan hem gericht. .

Nadat iedereen een plekje rond de tafel ingenomen had, werd er eerst verteld waarom de wethouder uitgenodigd was. De verkeersveiligheid rond de scholen en die op de Noordewierweg, met name bij de winkels, de Kubus, de Speeltuin en Puntenburg. Er werd verteld over de actie van 16 april jl en uitgelegd waarom die actie gevoerd werd, en hoe de reacties waren. Daarna volgden de vragen.  Eerst legde Buijtelaar uit wat hij moet doen als wethouder van sport, welzijn en verkeer en ruimtelijke ontwikkeling, financiën, Vathorst en Hooglanderveen, en eerste plaatsvervangende van de burgemeester. Daarna legt hij uit hoe het besturen van de stad werkt, wie waarover beslist en met hoeveel partijen, ook het verschil tussen College en de Raad. De Raad zegt wat de wethouder mag/ moet doen, en kijkt daarna ook of het echt zo gedaan is als ze van hem gevraagd hadden. Als hij dingen niet goed doet, dan volgt een zwaar gesprek. De wethouder zei dat je niet wilde weten hoeveel zware gesprekken hij heeft gehad.

kwr.weth. (21)Daarna werd er aan de wethouder uitgelegd wat de KWR doet. De KWR houd zich bezig met het Soesterkwartier. Het onderwerp waar zij zich vandaag op richten is de verkeersveiligheid rond de scholen en op de Noordewierweg, al ligt het hoofdpunt op de Noordewierweg. Andere onderwerpen zijn hangjongeren en hondenpoep op de speelplekken. Van hondenpoep hebben de kinderen heel veel last gaven ze aan. Sjaak Pols, een van de begeleiders van de KWR vervolgde het gesprek met de wethouder: “als wij goed geïnformeerd zijn, dan is er vorig jaar een aantal gesprekken met u geweest en zijn er ook een aantal afspraken met u gemaakt?” Een van de KWR-leden van vorig jaar vertelde wat er toen allemaal al gedaan was aan acties, zoals; er waren handtekeningen verzameld, verbeterplannen gemaakt, rode gele en groene briefjes-, en informatiefolders uitgedeeld. Er waren afspraken met de wethouder gemaakt, al was onduidelijk welke afspraken dat ook al weer precies waren.

_DSC8823Een uitgebreid verslag van de tot nu toe gevoerde acties volgde. Op 16 april jl waren de Jongeren onder begeleding van wijkagent Maarten Boomker op de Noordewierweg bezig met een actie tegen te hard rijders en foutparkeerders. Heel wat groene en rode briefjeswerden er uitgegeven. De groene briefjes met een compliment over het rijgedrag en de vraag om vooral zo door te gaan, en de rode briefjes met een waarschuwing over het gedrag en de nadrukkelijke vraag om meer rekening te houden met de kinderen. Op de vraag van de wethouder of het ook hielp, was het antwoord: ja, maar dit kwam ook zeker door de aanwezigheid van Maarten Boomker in uniform. De bestuurders reageerden goed op de actie, en de te snellen beloofden beterschap.

kwr.weth. (6)Esther van Zetten vroeg aan de kinderen om de ideeën om de Noordewierweg veiliger te maken te vertellen aan de wethouder. Er volgde een opsomming van ideeën; stoplichten die langer op rood blijven staan zodat er ook door kleine kinderen en oudere mensen echt veilig overgestoken kan worden, flitspalen omdat sommigen echt heel hard door rood rijden, bordjes die knipperen in de buurt van zebrapaden/oversteekplaatsen/verkeerslichten omdat de verkeerslichten best heel hoog hangen, Omdat heel veel kinderen dagelijks meerdere keren gebruik moeten maken van de oversteekplaatsen op de Noordewierweg is het wel van belang dat dit veilig kan.

De wethouder vroeg of er ook bij de AH sprake was van problemen met oversteken. Ja, ook daar zijn problemen met oversteken, was het antwoord. Het dubbel parkeren is daar een van de grootste problemen met oversteken, en ook daar de hoge verkeerslichten die “kennelijk” vaak niet gezien worden. Maar ook voor fietsers geeft dat dubbel parkeren problemen omdat ze dan vaak rare uitwijkmanoeuvres moeten maken, om er langs te kunnen. Op de vraag van de wethouder wat de wijkagent daarvan zegt is het antwoord: hij zou wel vaker willen controleren maar tijd en geld zijn er niet voor.

Er zijn mensen die het liefst grote bloembakken op de Noordewierweg zouden zetten zodat de auto’s moeten gaan slalommen en daardoor niet hard kunnen rijden. Maar helaas is dat op een 50 km weg als de Noordewierweg is, geen optie. Veel mensen gebruiken de Noordewierweg als sluiproute vanaf de Amsterdamseweg. De vraag is daarom dan ook of er flitsbordjes kunnen worden geplaatst voor de bocht op het Isseltseveld omdat daar ook vaak kinderen oversteken naar de speeltuin en nu te onduidelijk is dat daar een oversteekplaats is. Ook het stoplicht bij de Kubus zou iets langer mogen aanhouden de tijd om over te steken is nu 10 seconden, zou dat niet naar 16 seconden kunnen? Daarop kwam geen duidelijk antwoord.

Sjaak Pols bracht het gesprek weer even terug naar de KWR actie van 2014 kwr.weth. (76)De kinderen wilden wel eens weten van de wethouder wat er gedaan was sinds vorig jaar. Op de foto, de vragenlijst die de wethouder mocht beantwoorden. Helaas was er geen duidelijkheid of er van, de toen gemaakte afspraken, ook een afschrift op papier was. Mede door de onduidelijkheid over eerdere gemaakte mondelinge afspraken is nu wel gelijk afgesproken, dat afspraken die de wethouder in de korte toekomst gaat maken met de KWR, die ook op papier gemaakt gaan worden met handtekeningen!

kwr.weth. (54)Voordat de wethouder de vragen ging beantwoorden vroeg hij toestemming om een foto te mogen maken voor Twitter. En ja, dat mocht van de begeleiders (Esther, Sjaak, Michel en Jolande), ook nadat nadrukkelijk werd gevraagd aan de kinderen of ze zeker wisten dat ze van hun vader en/of moeder op de foto mochten, bleef het antwoord ja!

Noot van de redactie: De foto is (nog?) niet op Twitter gezien.

Na dit moment was het tijd voor de vragen van de kinderen maar vooral ook de antwoorden van de wethouder. Het eerste antwoord dat hij gaf was dat er inmiddels een tekening gemaakt is van de Noordewierweg ter hoogte van de AH, die hij later in het gesprek zal laten zien om dan te overleggen of dat nou iets is waarmee het veiliger kan worden. Over de Dollardstraat is het volgende te melden: er wordt in een deel van straat nieuwe riolering aangebracht dat betekend dat op dat stuk ook verkeersdrempels en paaltjes komen. De paaltjes komen op de hoeken, zodat er ook geen auto’s geparkeerd kunnen staan en je dus beter kunt zien waar je veilig over kunt steken. Op de vraag waarom er niet gekozen wordt voor slalommen om bloembakken heen, is het antwoord dat mensen die er voor doorgeleerd hebben, vastgesteld hebben dat het niet veiliger wordt.  Bij de scholen komen ook parkeerplaatsen zodat ouders niet meer kris kras op de weg hoeven te staan met de auto’s.

Tijdens de vragenronde kwam naar voren dat er een avond geweest is in de Magneet voor de wijk, alleen krijgen van dat soort avonden alleen de ouders en kinderen van die school en de mensen uit de directe omgeving een brief. Verder heeft het bericht ook op de gemeente website gestaan, maar de meeste mensen wisten er dus niet vanaf. Fijn dat jullie er nu zijn om te kijken welke plannen er nu zijn en die op elkaar afgestemd kunnen worden, laat Jolande Koelewijn weten aan zowel de wethouder als de meneer van verkeer. De kinderen van de KWR zitten op alle scholen in het Soesterkwartier, dus niet alleen op de Magneet. Beide heren begrijpen dat de communicatie voortaan beter wat breder in de wijk gebeurt.

kwr.weth. (11)De wethouder legt uit dat sommige dingen nog niet gebeurt zijn of zelfs niet gedaan kunnen worden omdat dat te maken heeft met geld. Dat klinkt heel vervelend, maar de gemeenteraad die beschikt en besluit of er geld aan uitgegeven kan worden. En al heeft de wethouder een zekere speelruimte om dingen te doen, kleine maatregelen te nemen maar als er echt iets groots moet gebeuren zoals bijvoorbeeld een rioolplan dat nu voor de Dollardstraat uitgevoerd gaat worden, dan gaat de gemeenteraad daarover. De gemeenteraad bepaalt en betaald de plannen, als de raad dat niet doet dan kan de wethouder ook niets.

De wethouder adviseerde daarop de KWR om ook politieke partijen uit te nodigen en hen te vertellen wat het probleem is, en welke oplossingen er bedacht zijn. Dan kunnen de politieke partijen dat meenemen in hun plannen plannen voor de stad en zou er een besluit komen, waarna de raad dan de wethouder achter z’n broek aan kan zitten van “schiet nu toch eens op”. Moeten we dan een keer op een dinsdagavond naar het stadhuis, vroeg Esther van Zetten. Maar nee, uitnodigen van de woordvoerders verkeer van de diverse partijen kan ook. Die woordvoerders kunnen dan meegenomen worden op de fiets door de wijk om aan te geven waar de onveiligheid zit. Hoe dan ook is het altijd strijden om aandacht. Want ook in andere wijken is verkeersveiligheid een probleem.

kwr.weth. (41)Michel van Essen benoemde ook de rotonde Eemplein en vroeg de wethouder of dat niet een grote flop geworden was. Het aantal ongelukken dat er tot nu toe al plaatsgevonden heeft, kinderen die niet gezien worden door automobilisten, en al helemaal niet komend vanaf de stad de rotonde op. De wethouder heeft inmiddels afgesproken met de Mediamarkt dat de reclame verlichting minder fel verlicht is omdat dit een van de afleiders was voor het autoverkeer. Er komen verkeerslichten bij de Rotonde die zullen aangaan op de drukke momenten. De Westangent en de Kersenbaan zijn ook bedoeld om de Stadsring te ontlasten, en daarmee dan hopelijk ook de Rotonde Nieuwe Poort (bij het Eemplein).

Tussendoor betrapt de wethouder zichzelf erop dat hij toch wat veel praat, de wethouder concludeerde zelf: “je vraagt aan een wethouder wat en hij blijft een uur praten”. Tara gaf aan dat ze sinds kort zelf naar het Eemplein mag, maar de rotonde nog heel gevaarlijk vindt. Op het Eemplein zelf komen nieuwe fietsrekken bij en duidelijker aangegeven gaat worden waar je wel of niet mag staan. Ook in de binnenstad gaat dat gebeuren, want daar is het ook “af en toe” een rommeltje, zoals aan de Stadsring bij de oude “Swoopey’s”. Weghaal acties van fout-geparkeerde fietsen worden ook nog even aangehaald (weer even afgeleid van de veiligheid in de wijk). Voor gevaarlijke plekken in de stad is altijd geld, zegt de wethouder.

Het zware transport door de Primulastraat komt ook op tafel. Wethouder heeft overleg gehad met Rijkswaterstaat over het delen van verkeerssituaties op drukke momenten. Het ging daarbij met name om zaken die TomTom dan weer gebruikt voor omleidingen. Ook voor de hulpdiensten is het van belang waar het tijdelijk vast staat. Wethouder wil het bespreekbaar maken maar heeft niet in de hand of TomTom daar daadwerkelijk iets mee gaat doen, zodat het zware verkeer niet meer door de Primulastraat gaat. Als het plaatsen van verkeersborden dit soort problemen zou oplossen, dan zou er dezelfde dag nog een bord neergezet worden, helaas dat werkt niet.

KWR (59)Koert-Jan de Groot is een van de verkeerskundigen van de afdeling verkeer bij de gemeente, waarmee een afspraak gemaakt zou kunnen worden om te kijken naar de ideeën en of ze uitvoerbaar zijn. Er gaat een afspraak gemaakt worden waarin ruim de tijd is om een en ander door te nemen. De wethouder wil helpen, maar geeft wel aan dat hij niet alles kan. Als hij geen steun krijgt, of geen geld meer heeft dan gaat het niet lukken.

Tara vroeg de wethouder wat hij belangrijker vond dan de veiligheid. Buijtenlaar: Whoow, nou ja, ehh als mensen zorg nodig hebben dan wordt er ook veel geld aan zorg uitgegeven. Tara: Zoals? Wethouder: Huishoudelijke zorg of als mensen een nieuwe rollator nodig hebben. Esther: Daar wordt alleen maar minder geld aan uitgegeven. Wethouder: of voor sporten, zo zijn er heel veel dingen die gedaan moeten worden. Tara: Maar is sporten belangrijker dan veiligheid? Wethouder: het is ook belangrijk.kwr.weth. (36) Tara vind veiligheid belangrijker. Wethouder: Dat betekend dat al het geld naar veiligheid gaat en er niks meer voor sporten word gedaan. Daarmee werd heel duidelijk dat er altijd lastige keuzes te maken zijn, en dat er heel veel verschillende meningen zijn. De gemeenteraad moet die keuzes maken, waarna de wethouder ze uit mag/moet voeren. Volhouden bij de gemeenteraad is van belang. Tussendoor werd er even wat fris gedronken, omdat de wethouder al koffie genoeg had gehad die dag.

IMG_0158De tekening kwam op tafel: Een verkeersdrempel met een brede vluchtheuvel, 2 mtr zodat je met een fiets, kinderwagen, rolstoel of rollator ruim kunt staan. De heuvel zou dan wel worden ingericht op de snelheid van een 50 km weg. Het voorstel van de wethouder is om een keer op Het Plein dit plan te presenteren, eventueel met de extra drempels die vanuit de KWR aangedragen werden.

In geval dat de drempels er komen, verdwijnen de stoplichten. Goed uitkijken blijft dus noodzaak, hoe dan ook!

Tot slot. Afspraak wordt gemaakt met de verkeersdeskundige waarbij de Kinderwijkraad het stadhuis zal bezoeken.

kwr.weth. (97)Hierna volgde nog een fotosessie met individueel kinderen en de Wethouder en een groepsfoto.

Verslag : Ngie / Tara.  Redactie en Jeugd Persbureau.

Foto’s : Karel van Rooy en Mimoun.

Foto albums.  Redactie 

Jeugd Persbureau