De stichting Make-A-Wish zorgde er voor dat dinsdag de grootste wens van de 16-jarige Wesley in vervulling kon gaan. Darvoor was wel de enthousiaste medewerking van de Cavalerieschool nodig. Wesley waande zich  een echte cavaleriehuzaar op de Bernharkazerne. Commandant Cavalerieschool majoor Henry Plakke overhandigde op het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre op de Bernhardkazerne ook nog een cheque van ruim 1.100 euro aan de stichting Make-A-Wish. Dat geld werd ingezameld tijdens een reünie van (oud)leden.
Stichting Make-A-Wish vervult al sinds 1989 de liefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte.  De stichting heeft al meer dan 4500 liefste wensen vervuld. Door het vervullen van de wensen wil Make-A-Wish veel positiviteit en kracht brengen in een moeilijke periode voor het kind en het gezin; even weg van het ziekenhuis, behandeling en doktoren.
De Cavalerie werkt regelmatig mee aan wensvervullingen, toevalligerwijs ook op dezelfde dag dat de cheque aan Make a Wish werd overhandigd. De 16-jarige Wesley uit Zaandam had als liefste wens ‘als een militair mogen leren schieten en in een echte tank zitten’. Wesley werd thuis opgehaald met een Hummer limousine en mocht natuurlijk zijn droom verwezenlijken op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hij  mocht daar ook nog in een tanksimulator ‘rijden’. Van majoor Kuijpers, die deze dag mede begeleidde, kreeg Wesley zelfs zijn persoonlijke tenue. ,,Deze dag was in een woord: geweldig” aldus Marieke Goudsblom, wensvervuller van stichting Make A Wish.


De Cavalerieschool verzorgt de vaktechnische opleiding van personeel dat werkt of gaat werken bij tank- en verkenningseenheden. Als gevolg van de reorganisatie bij defensie zal de Cavalerieschool medio 2013 -na 60 jaar bestaan- worden opgeheven. Alle tanks zijn immers door het kabinet wegbezuinigd. Vooruitlopend op deze opheffing organiseerde de Cavalerieschool op 4 oktober in Soesterberg een afscheidsreünie voor alle kaderleden die ooit gediend hebben op de Cavalerieschool. Hoewel met een trieste aanleiding voor de (oud)leden, was de dag een groot succes: ruim 200 leden, van oud-generaals tot oud-korporaals, van 20 tot 90 jaar, waren aanwezig. Tijdens de reünie werden gedoneerde spullen geveild. De opbrengst van de veiling werd samen met een donatie van de Vereniging Officieren Cavalerieschool geschonken aan Make-A-Wish, een bedrag van ruim 1.100 euro. Commandant Cavalerieschool majoor Henry Plakke overhandigde op 6 november op het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre op de Bernhardkazerne, de cheque aan Rianne Bader van stichting Make-A-Wish Nederland. ,,In mijn nabije omgeving heb ik kunnen zien hoeveel positieve impact een wensdag kan hebben op een kind. Dus toen we nadachten welk goed doel we wilden koppelen aan de reünie, kwamen we al snel op Make A Wish. Deze stichting zorgt voor een fantastische ervaring voor zieke kinderen”, aldus majoor Plakke.

De onlangs wegbezuinigde en dus 'verloren' Leopard 2 tanks op oefening !

Bron: Stad Amersfoort, YouTube