aa10Al eerder berichtte deze website over de oproep van Esther van Zetten uit het Soesterkwartier, omtrent de  nieuwe regels en het gebruik van vuurwerk deze komende tijd.

Op haar oproep werd van meerdere zijden positief gereageerd en de geplaatste artikelen werden massaal gelezen.

Dinsdag 16 december was mede door haar inzet en de bemiddeling van Welzin, ( Jilke en Jolande ) een ruimte gevonden in De Nieuwe Sleutel om een voorlichtingsavond te organiseren.

10 tallen mensen hadden zich al dan niet met hun kinderen opgegeven om deze avond bij te wonen en rond 19.00 uur kwamen de eerste bezoekers dan ook de Nieuwe Sleutel binnen. Na een lokaal een beetje ingericht te hebben als leslokaal kwam ook de koffie op gang voor de ouders en drinken voor de kinderen. Deze konden zich nog even uitleven voor het oog van de camera voordat het serieuze gedeelte begon.CSC_1139De aanwezigheid van wijkagent Maarten Boomker zorgde uiteraard voor de nodige rust,(alhoewel).

Ilke stak van wal met vele vragen aan de kinderen. Heb je wel eens dit of dat afgestoken. Wat zijn lawinepijlen, hoe herken je illegaal vuurwerk enzovoorts. Nou ze wisten het allemaal .

Hoe steek je vuurwerk af, met een lucifer, aansteker of een lont. Ook dat was geen enkel probleem. Met een lont natuurlijk. Maar waar moet je op letten met je kleding. Ruime kleding, jas met capuchon of niet.Moeten dames uitkijken met panty’s.  Allemaal vragen die aan bod kwamen. Op de vraag waar je dan nu je vuurwerk bewaart , trapten de kinderen niet in. “je mag nog geen vuurwerk hebben”was het algemene antwoord. En waar je dan wel je vuurwerk moest bewaren, werd toch wel verschillend geantwoord. Maar niemand die riep, “ik heb het daar of daar”. Dus bij deze kinderen is de boodschap die ze op school mee krijgen ook wel doorgekomen. Ter verduidelijking werd wel aangegeven waar je het beste vuurwerk kon bewaren. Niet in je slaapkamer, niet in een tas in huis, maar in een plasticzak in de schuur of buiten.

Hierna nam Maarten Boomker, de Wijkagent het woord. Althans nadat hij wel had uitgelegd waarom hij zelf dat vuurwerk bij zich had in de vorm van zijn dienstwapen. De kinderen wilden toch wel alles weten van dat pistool. Maarten ook de beroerdste niet legde de gevaren van zijn dienstwapen geduldig uit, maar moest het gesprek wel weer naar het vuurwerk ombuigen. ‘

DSC_1127Hierna werden eens de regels in acht genomen. Wel dat had zo maar in een keer klaar kunnen zijn, want alle kinderen waren onder de 12 jaar en dus Strafrechtelijk niet verantwoordelijk. Dat zijn de ouders dus in dat geval. En gezien de leeftijd mogen ze zelfstandig ook geen vuurwerk kopen.

Dat in de naastgelegen ruimte een Zumba  activiteit bezig was, gaf wel een bijzonder cachet aan de voorlichting.

Maar niet getreurd. Er werd ruim stil gestaan bij de leeftijd er na. Het Halt project en de boete die je krijgt als je, je niet aan de regels houd. Namelijk alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur, mag er vuurwerk worden afgestoken. Ook enkele ouders wilden weten hoe dit allemaal landelijk dan wel plaatselijk geregeld was. Landelijk is geheel duidelijk, de tijden zijn vastgesteld. Plaatselijk kunnen er afwijkende regels zijn over vuurwerkvrije gebieden, aldus de wijkagent.

Vele vingers bleven omhoog gaan van de kinderen met even zo vele vragen aan de wijkagent.  Een heel klein meisje wilde toch wel dat Maarten even naar haar olifantje (knuffel) keek, je weet maar nooit tenslotte.

CSC_1173En je ontkomt er niet aan. Ook Maarten moest de jeugd en ouders, waarschuwen voor de gevaren van  het (illegale) vuurwerk. Als voorbeeld had hij een artikel en krantenfoto bij zich van een schooljongen die op zijn slaapkamer met vuurwerk aan het knutselen was. De zaak ontplofte en de sponningen van de ramen lagen er uit. Maar dat niet alleen in de zelfde kamer bij de buren er naast lag een baby die hierbij ook slachtoffertje werd van dit onbezonnen gedrag.

Het artikel kreeg veel aandacht bij de jeugd.

Esther van Zetten stuurde een beetje bij hier en daar, door juist over de veiligheid te vragen. Wat kunnen we doen buiten hetgeen al gezegd was. Doelend op het geritsel van plastic tassen waar veiligheidsbrillen in zaten. Een mooi idee om alle deelnemertjes aan deze voorlichtingsavond te voorzien van een veiligheidsbril. Het uitdelen was dan ook zo gedaan.

Een Beamer presentatie over HALT moest wegens gebrek aan een Beamer naar een andere ruimte worden verplaatst waar de kinderen in het donker om de laptop konden zitten. Hier werd uitvoerig gekeken naar hetgeen je overkomt als je toch gepakt wordt met vuurwerk op het moment dat het niet mag. Daar niet iedereen naar binnen kon, stonden de ouders even buiten.

Grappig te horen hoe daar de verhalen van vroeger weer boven komen. Ook dat de nieuwe locatie waar de jeugd op oudejaarsdag een feest krijgen ( de wagenwerkplaats) vinden zij maar niks. “moeten wij dan met onze kinderen daar naar toe voor het vuurwerk”was de opmerking. “Veel te gevaarlijk”meende de meesten. “Niet geschikt om met kinderen te komen” Geef ons de Noordewierweg maar, daar is ook sociale controle als het uit de hand dreigt te lopen, was een der opmerkingen.  Dat geeft toch weer een nieuwe dementie aan het geheel.

publiekTerug kijkend op deze voorlichtingsavond mag gezegd worden, “zeer nuttig en zeker zeer leerzaam voor de kinderen en zet ouders weer tot nadenken.  Gezien het aantal lezers van de vooraankondigingen en de toezeggingen te zullen komen, mag de opkomst toch wel wat klein genoemd worden.

Met dank aan Esther van Zetten, Maarten Boomker en Welzin en natuurlijk De Nieuwe Sleutel die een ruimte te beschikking stelde.

Verslag en foto’s Karel van Rooy

Fotoreportage    Diapresentatie.