Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan.

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is
  2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
  3. de datum waarop u de kopie afgeeft

 

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Bron: Amersfoort.nl (via nieuwsbrief)