De eerste stappen richting de bouw van Soesterhof zijn gezet. Afgelopen weken is het voormalige Keijserterrein al ‘kortgewiekt’, nu (donderdag 8 en 9 maart) is het de beurt aan de meest oostelijke punt van de geluidswal tussen het spoor en de Palmstraat. Van Rijnsoever, gevestigd naast de ingang van de Wagenwerkplaats aan de Soesterweg, voert de werkzaamheden uit.

Het Keijserterrein is ontdaan van zijn struiken en begroeiing. Dit is nodig omdat er binnenkort bodemonderzoek zal plaatsvinden, een vereiste voor er gebouwd kan worden. Een deel van de geluidswal moet verdwijnen voor Soesterhof. Om dit mogelijk te maken wordt de wal ook ontdaan van bossages en bomen etc.

bron; Wagenwerkplaats

red.KvR