vogelvlucht (Custom)Op 3 juni was het dan weer zover. Na het succes van vorig jaar, werd de voor de 2e keer de Wandel 2 daagse van Birkhoven Zorggoed georganiseerd. Dit voor de minder valide bewoners en hun begeleiders.

Na weken van training op en rond het terrein, waarbij geoefend werd op het nemen van hindernissen.

De hindernisbaan voor rolstoelrijders / en gemotoriseerde voertuigen viel dit jaar zeker niet mee. Mede door de eerdere werkzaamheden aan de straat en fietspad voor de gebouwen.

Maar dan was het eindelijk zover en de deelnemers ( 10) met hun begeleiders zaten er helemaal klaar voor in de lobby van het zorgcentrum. De laatste moeilijkheden en tactieken werden nog even doorgenomen en een laatste deelneemster moest nog even opgehaald worden.

Door de “Captain” van de zorginstelling, mevrouw Lydy Elbertse werd een korte toespraak gehouden. Hierbij alle deelnemers en hun begeleiding veel sportief succes wensend.

Voor de mindervalide was toch een redelijk zwaar parcours uitgezet. Vanaf het terrein links de Soesterweg, op en over de spoorwegovergang, de smalle stoep op en af, oversteken Plataanstraat om ter hoogte van de Ranonkelstraat de Bloemenwijk in de gaan. Op 3 kwart van het parcours, was op de Plataanstraat een rustpunt gecreëerd, waarbij de deelnemers even wat konden drinken en bijkomen.

Opgemerkt moet worden dat bij aanvang van de route het bijna heel erg fout ging. Bij de passage van de spoorwegovergang waren 7 deelnemers met hun hulpmiddelen overgestoken. En daar waar spoorwegovergangen altijd goed in zijn, ze gaan dicht als je het niet wil. Op het moment dat de spoorbomen gesloten waren, bevond zich de 8e deelneemster en begeleidster midden op het spoor. De wielen van de rollator zaten muurvast tussen de rails. Snel werd er hulp geboden en getrokken aan het apparaat om los te komen. Dat er een trein aankwam was wel hoorbaar door zijn getoeter. Maar gelukkig waren alle betrokkene op tijd voor de aanstormende trein in veiligheid. Weliswaar aan de verkeerde zijde van de spoorbomen. Een aantal in de nabijheid werkende Spoormensen, die schreeuwend tot enige spoed aandrongen, verstomde weer.

Na deze opmerkelijke wijze genomen hindernis, vervolgde de hele stoet weer zijn weg.

Het moge duidelijk zijn dat deze sportieve mensen dit uitgezette parcours zonder begeleiding niet konden doen. En zelfs die hadden best af en toe moeite met de hindernissen. Gelukkig was daar de stevige begeleidster, die hielp op de spoorwegovergang, nu ook bereid haar lijf en leden in te zetten.

DSC_3168 (Custom)Bij de kruising Plataanstraat/ Soesterweg, blokkeerde zij in haar eentje de hele kruising, zodat alle deelnemers veilig over konden steken. Een aantal automobilisten van beide zijden berusten hier dan ook in.

Na een rit door de bloemenbuurt en de genomen rustpauze, kwam iedereen weer veilig aan op het zorgcentrum.

Hier werd nog even nagepraat over deze happening en met name het incident op de spoorwegovergang.

Lydy Elbertse hierover. De spoorwegovergang is niet berekend op het veilig laten passeren van minder validen. Terwijl er om de hoek een groot complex ligt. Het risico dat de wieltjes van rolstoelhouders en rollators vast komen te zitten is erg groot. Om die reden gaat er altijd , daar waar nodig, een valide persoon mee.

Voor deze activiteit vragen wij wel een veiligheidsbegeleider aan bij de gemeente. Die kan overzicht houden bij het passeren van de overweg en zoals ook vermeld, de kruispunten. Echter daar de groep maar 10 minder validen betreft ( en evenzoveel begeleiding en meer), acht de gemeente dit niet noodzakelijk. De groep is te klein voor het stellen van een veiligheidsman.

Donderdag 5 juni volgt de 7 heuvelen route door bos Birkhoven.

En vanwege te barre weersomstandigheden werd deze op de valreep afgelast.

Ondermeer omdat de tocht door het bos zou gaan en men met stelligheid kon verwachten dat de rolstoelers vast zouden komen te zitten in de modder.

Uitgesteld tot 12 juni.

Verslag en foto’s Karel van Rooy

zz (Custom)De fotoreportage vindt U hier.