Vrijdag 11 februari overhandigden een flink aantal politieke partijen hun aangepaste programma aan Erno de Groot, directeur van de Bibliotheek Eemland. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in zicht, maken steeds meer lokale politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s toegankelijker. Bijvoorbeeld door de belangrijkste punten op een rij in ‘gewoon’ Nederlands te zetten of door de lettergrootte aan te passen. Ook worden steeds meer gesproken programma’s aangeboden.  

 

Dat mensen het soms moeilijk hebben met ingewikkelde taal of regels, bleek wel uit de woorden van een bezoeker die net gebruik had gemaakt van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek, maar weer op een brief met nieuw wachtwoord van de overheid moest wachten in verband met het gebruik van een DigiD. 

 

Conny Kooijman van GroenLinks pleitte daarbij ook voor meer toegankelijkheid op het fysieke-  en informatieve vlak. Twee miljoen mensen in Nederland met een verstandelijke of fysieke handicap, hebben problemen bij het stemmen. Omgerekend zou het in Amersfoort gaan om 22.000 mensen. Ook zij moeten kunnen stemmen. Een gemakkelijke uitleg is te vinden op www.hoewerktstemmen.nl. 

 

Aanwezige partijen 11 februari: GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Lijst Noëlle Sanders, Partij voor de Dieren, Amersfoort voor Vrijheid en Jezus Leeft. 

 

Afwezig i.v.m. quarantaine: PvdA 

 

Aangepaste programma’s die nog ingeleverd worden: VVD en D66 

 

Alle gewone en aangepaste partijprogramma’s zijn uiteraard in de bibliotheek op papier in te zien.