img_0511Puntenburg 1 december 2016. Zoals eerder vermeld, stonden er op het lijstje van Sinterklaas nog twee bezoeken gepland.

De eerste was in de Speeltuin Soesterkwartier, waar het al een dolle boel was met onder andere de Schoorsteenblazers en die  dezelfde avond op weg moesten naar Nijenstede.

De muzikale omlijsting in Puntenburg kwam van PVO uit Soest.

Enige muzikale Pieten moesten dan ook vroegtijdig vanuit de Speeltuin, waar de jonge kinderen zaten, met spoed naar de Vijverzaal, waar de senioren “kinderen”zaten te wachten op de Sint. Vol verwachting klopte hun wat oudere hart.

img_0421Zoals gebruikelijk was ook hier een groot aantal bewoners van de bewonersvereniging aanwezig. Mede op grond van vorige ervaringen met de Sint. Naar verluid was het vorig jaar nogal een ondeugende boel en wilde de Sint toen niet meer naar zijn logeeradres.

Nu kwam de Sint, wat gematigder binnen edoch gaande de avond en in het zicht van de voor hem bekende (vrouwelijke) bewoners, werd het toch weer een uitbundig feest. Ook de “senioren”jeugd werd niet vergeten en de Sint liep ze img_0391allemaal even langs.

img_0433Ja en als je dan op de vaste parkeerplaats voor rollators, zo’n apparaat laat staan, weet je dat er een “pieten”race mee gehouden wordt. Wel gezellig.

En wat een mooie afsluiting werd, was de groepsfoto met alle muzikanten en pieten, samen met Manie ter Wal.

Uiteraard kregen alle bewoners een aardige attentie, namens de “commissie”Sint.

Foto’s Tom Schimmel.

img_0478

red. KvR.