> UITNODIGING VOOR DE WIJKTAFEL A.S. VRIJDAG 2 MAART OM 19.15 UUR IN DE EMMAUSKERK

Het Wijkbewonersteam Soesterkwartier organiseert a.s. vrijdag een wijktafel voor alle Soesterkwartierders.

Tijdens de wijktafel worden een aantal onderwerpen besproken waarover wij ons zorgen maken.

We gaan bespreken waarmee wij in het Soesterkwartier aan de slag zouden kunnen gaan.

Wij gaan u vragen wat u belangrijk vindt voor het Soesterkwartier in 2012.

U kunt tijdens de Wijktafel informatie krijgen over het Wijkbudget.

Wijkwethouder Menno Tigelaar zal ook aanwezig zijn.

Meer nieuws over de Wijktafel en het Soesterkwartier staat in de bijgaande Wijknieuwsbrief.

Tot aanstaande vrijdag,

Met vriendelijke groet, namens het WBT Soesterkwartier,

Joke Sickmann

Wijknieuwsbrief februari