Velen hebben de etalage aan de Noordewierweg 127 al gezien. Sommige bewoners zijn al naar binnen gelopen. Maar op 29 maart om 17:00 uur zal het pand officieel worden geopend.

Net voor de corona-pandemie begon is er gecommuniceerd dat er voor het Soesterkwartier geld beschikbaar is gekomen vanuit de provincie. Vele bewoners hebben hier hun mening over kunnen geven. Digitaal, via de Buurtbox en op verschillen ontmoetingsplekken in de wijk. Dit heeft het Wijkperspectief Soesterkwartier opgeleverd. Met de goedkeuring van de uitvoeringsagenda is er ook een start gemaakt om de door de wijk genoemde projecten te kunnen uitvoeren.
Daarnaast is ook bekend geworden dat er om de wijk heen een grote hoeveelheid woningen worden gerealiseerd. Kortom er gaat veel gebeuren in de wijk.

WijkPerspectief Soesterkwartier en Langs Eem&Spoor hebben daarom de krachten gebundeld en voor twee jaar de lokatie Noordewierweg 127 gehuurd om betrokken en nieuwsgierige bewoners te kunnen informeren.