20 april, 20:00 – 22:00

inloop vanaf 19:45

Juliana Amersfoort, Grote Koppel 65, 3813 AB Amersfoort

 

De Eemdriehoek, bron van inspiratie?

Oproep aan alle betrokkenen om mee te denken over de

invulling van dit gebied aan weerszijde van de Eem

Als SVE zijn we (pro-)actief betrokken bij de gemeentelijke plan- en

besluitvormingsprocessen, die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling

van het gebied aan weerszijde van de Eem.

 

We hebben als doel de historische, economische en duurzame waarden

van het Eemhavenkwartier te behouden en te versterken. De leefbaarheid

en de menselijke maat moet voelbaar blijven. De SVE kijkt daarbij naar de

Eem in haar grotere context, vanaf de Havik, langs de Kop van de Isselt en

verder langs de gehele Eemvallei.

 

In 2021 heeft de SVE een Burger-Initiatief bij de Amersfoortse

gemeenteraad ingediend in de vorm van een Inspiratieboek om de waarde

van de Eem en haar oevers onder de aandacht te en het belang voor de

stad en haar inwoners te benadrukken. We hebben in het boek een groot

aantal ideeën en punten benoemd, die verder uitgewerkt kunnen worden.

Het is onze ervaring dat het een lange weg is van inspiratie naar realisatie,

met veel en diverse ideeën en belangen. En het gesprek moet ergens

beginnen.

 

Daarom nodigen we u van harte uit voor een inspiratie,

informatie en discussieavond over een concreet gebied aan de Eem: de

Eemdriehoek – ongeveer het gebied gelegen tussen drie bruggen:

Kwekersbrug, Koppelbrug en ‘brug Ringweg Koppel’.

We willen graag met u in gesprek over: Wat zou hier werkelijk mogelijk

zijn? Zou dit gebied beter ingericht kunnen worden, en welke toegevoegde

waarde zou dit mogelijk kunnen geven voor direct omwonenden en

werkenden en alle bewoners van Amersfoort.

 

We hopen zeer velen van u

te mogen ontmoeten en met u het gesprek te voeren op deze avond.