Op woensdag 3 april bent u van harte welkom op de inloopavond over de Westelijke Ontsluiting. Op de inloopavond laten wij zien hoe de Westelijke Ontsluiting eruit gaat zien en beantwoorden wij vragen over het ontwerp.

De bijeenkomst wordt gehouden in Leerhotel Het Klooster (Daam Fockemalaan 10).

De inloop start om 19.00 uur en de avond duurt tot 21.30 uur.

Westelijke ontsluiting

Doorgaand verkeer in West-Amersfoort rijdt nu door een woonwijk en over een gelijkvloerse spoorwegkruising. Om de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren realiseert de gemeente Amersfoort de Westelijke Ontsluiting. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer straks niet meer door de woonwijk, maar om de Beroemde Vrouwenbuurt heen en onder het spoor door. Zo blijft de bereikbaarheid gegarandeerd en wordt het schoner, stiller en veiliger.

Doelen en resultaten

In de toekomstige situatie rijden de auto’s straks onder het spoor door en kruisen fietsen en voetgangers het spoor met een brug. Vanaf de fietsbrug is het ecoduct over de weg te zien.

Bovenstaande tekening geeft een indruk van de toekomstige situatie van de Westelijke Ontsluiting.

Het hele plan Westelijke Ontsluiting in vogelvlucht

Animatie-video van Westelijke Ontsluiting; de route vanuit het perspectief van een automobilist

Website met ‘bolfoto’s (panorama fotografie) van de nieuwe situatie 

Nieuwe natuur

Het groen dat voor de aanleg verwijderd moet worden, wordt gecompenseerd door de aanleg van nieuwe natuur. Deze komt deels rondom de weg en deels in de Melksteeg. Als het project klaar is, is er 2,4 hectare meer groen dan nu.  Daarnaast is er aandacht voor de bestaande flora en fauna. Zo kunnen dieren op zes plaatsen veilig onder of over de Westelijke Ontsluiting oversteken. Lees meer over de nieuwe natuur en over de maatregelen om de bestaande natuur te beschermen.

Wanneer

Het project Westelijke ontsluiting loopt nog een aantal jaren. Dit is de globale planning:

Voorbereidende werkzaamheden, 2019

 • Onderzoek naar niet gesprongen explosieven
 • Archeologisch onderzoek
 • Verleggen kabels en leidingen
 • “Onderzoekskap” om bovenstaande mogelijk te maken
 • Verwerven percelen
 • Afronden beroepsprocedure bestemmingsplan
 • Detailplanning vervangende natuur
 • Aanbesteding van dit project

Realisatie Westelijke Ontsluiting 2020/2022

 • Realisatie Westelijke Ontsluiting
 • Realisatie vervangende natuur
 • Herinrichting Daam Fockemalaan

Krijg ik last van de werkzaamheden?

In het plangebied van de Westelijke Ontsluiting wordt momenteel onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven in de bodem. Dit onderzoek geeft geen overlast voor de omgeving. Ook zijn er geen risico’s aan verbonden. Er wordt met verschillende karren met meetapparatuur gewerkt. De foto toont de werkzaamheden met de kar.

De illustratie geeft een idee van de werking van de kar met meetapparatuur.

Achtergronden bij het project

De gemeenteraad van Amersfoort spreekt sinds 2005 over de Westelijke Ontsluiting. Er zijn tientallen varianten zorgvuldig onderzocht en besproken. De belangrijkste besluiten van de gemeenteraad zijn:

Besluit tracé, 9 juli 2013

Besluit budget, 17 december 2013

Besluit ontwerp, 24 november 2015

Besluit bestemmingsplan, 11 oktober 2016

Ga voor alle bestuurlijke informatie zoals collegeberichten en raadsbesluiten naar Politiek Portaal Amersfoort. Waar actuele politieke discussies over de keuzes in het project vragen om documenten of nadere informatie vindt u die bij de agenda van de gemeenteraad.

U kunt daarnaast de documenten opvragen bij het projectsecretariaat; Simone Koster.

red.KvR